вторник, 20 януари 2015 г.

Фракинга и алтернативата муКонтрареволюционно

Факт е че сме най-намаляващата, една от най-бедните и една от най-подредените нация и страна. С най-гладуващи и загиващи пенсионери, с огромни маси от роми, които живеят и ще продължават да живеят на социални помощи...

Ще рече България е една от най-загиващите нации и страни.

Остава въпросът, дори и фракинга да е вреден, кое е по-важно загиващата нация или чистата ни земя. Явно че земята е по-важна. Сигурно с идеята да я пазим чиста за бъдещите поколениия от руси и/или турци.