сряда, 30 май 2012 г.

Пряката демокрация

Лъчезар Тошев засега единствен от СДС сочи лекарството и единствената правилна посока. Повод да бъде избран начело на СДС. СДС и смисълът на представителната демокрация 30 Май 2012 Лъчезар Тошев Цитарам от ЛИК 5,2012 За Русо:
Виждайки у всеки гражданин единствения фундамент на публичната власт, Русо безспорно е мислителят, който най-лесно би могъл да бъде причислен в редиците на пряката демокрация, на самоуправлението, на гражданските протести."
Кант:
човекът има свойството да съди за частното по общото..."

Русо
Повече от всеки друг той се е стремял да постави образованието и предаването на знания в центъра...
А практическото реализиране, предвид например Интернет и бизнес моделите на социалните мрежи, прави всичко това напълно реализируемо.

понеделник, 28 май 2012 г.

Важна инициатива, която утвържава парадокс

Премиерът взима под крилото си и гражданското общество http://www.mediapool.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-news193403.html


Нееднократно съм предлагал, на кого ли не, от социалното министерство, до програмата за работа с ромите, та дори и до новия президент, който обяви че ще работи с гражданите следната система: http://boababbg.blogspot.com/2011/05/blog-post_2612.html


Всъщност моите предложения и реакцията на администрацията са симптоматични. Нищо чудно, че де факто се постига изключително малко. Нищо чудно, че Бойко Борисов може спокойна да се отличи.


Наскоро в град Волос, Гърци, започнаха да внедряват вещо много близко.
Премиерът взима под крилото си и гражданското общество 16:37 | 28.05.2012 | 400 прочитания | Лили Границка Размер на текста След като отряза парите за неправителствения сектор за тази година, правителството се сети отново за над 34 000 фондации и сдружения. За целта се предвижда да бъде създаден поредния съвет към премиера, този път за развитие на гражданското общество. Това е залегнало в стратегията за развитие на сектора до 2015 г., публикувана за публично обсъждане на портала за обществени консултации. В момента гражданските организации нямат отговорник. Това обаче води до липса на диалог с управляващите и слабо участие на обществото в разработването на политики, е отбелязано в документа. Дори неправителствените организации (НПО) да излязат с предложения за решаване на проблеми, липсва чуваемост от държавните и местните власти, е посочено в стратегията. Целта е това да се промени като се стимулира партньорството между обществото и институциите на национално и местно ниво. Съветът ще следи за изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации. Той ще одобрява финансовия годишен план за разпределяне на средствата за сектора, ще следи дали парите се харчат ефективно. Всяка година съветът ще прави и преглед на потребностите и проблемите на гражданските организации , както и на техните резултати и постижения, е посочено в документа. По равен брой членове в бъдещия съвет ще имат представителите на държавата и гражданските организации. Неправителствения сектор сам ще посочи кой да влезе в съвета. От държавните институции представители ще имат парламентът, министерствата на правосъдието, на финансите, на труда и социалната политика. Съветът ще заседава поне три пъти годишно, а при необходимост ще има и извънредни сбирки, предвижда стратегията. За 2012 г. - 0 лева за гражданския сектор В документа не е казано каква сума ще се отделя годишно за сектора. В държавния бюджет за 2012 г. беше премахнат резервът за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза на конкурсен принцип. За предишните три години средствата непрекъснато намаляваха от малко над 1 млн. лв. през 2009 г. до 750 000 лв. през 2011 г. Другият източник за финансиране на неправителствените организации беше оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), която се оказа развъдник на корупция и клиентелизъм. От 2008 г. по тази програма не е отваряна схема за финансиране на НПО-тата. В момента липсва информация каква част от финансирането на гражданските организации идва от чужди източници и каква част е от дарения, защото НСИ не събира данни. Трудно може да се разграничи информацията за гражданските организации от тази за други видове неправителствени организации като например спортни клубове, библиотеки и читалища, които също се регистрират като юридически лица с нестопанска цел. Липсата на ясни критерии води до това субсидии да получават например Институтът по стандартизация или Рилската света обител, които на практика не са граждански организации, е отбелязано в стратегията. В момента липсват ясни правила за финансиране на сектора. Това става по-скоро на неконкурсен принцип, е отбелязано в стратегията, която си поставя за цел създаването на правила и промяна на порочния модел. Гражданският сектор е в криза В същото време различни международни проучвания показват, че гражданският сектор у нас все повече затъва в криза. Свидетелство за това е влошаването на Индекса за устойчивост на гражданското общество, който в момента е на най-ниското си ниво за последните 10 години. За 2007 г. този индекс е бил 3.1 и достига до 3.3 през 2010 г ., като тенденция към влошаване, е посочено в стратегията. По показателя за финансова устойчивост на гражданския сектор България се нарежда наравно с Македония, след всички нови страни членки на ЕС и дори след Хърватия и Украйна. Проблем има и с развитието на дарителството у нас. Според Световния дарителски индекс за 2011 г. България е на 145- о място от общо 150 страни. Според изследването само 13 % от хората у нас са дарявали за гражданска организация и само 5 % са били доброволци за такава. Над 34 000 са фондациите и сдруженията Повече от 34 000 са фондациите и сдруженията у нас към момента. От тях над 9000 са вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието като организации в обществена полза . В информационния портал за неправителствените организации в България са регистрирани над 5400 организации. Най - много са в София - над 2000, следвани от Варна , Пловдив и Бургас, където има по около 300 организации. Най -голям брой НПО-та работят в сферата на образованието (13 %), социалните услуги (11 %), културата (9 %) и младежките проблеми (7 %).

Плоският данък и резултатите

http://www.dnevnik.bg/intervju/2012/05/28/1831908_georgi_ganev_programen_direktor_na_centura_za/ Георги Ганев, програмен директор на Центъра за либерални стратегии: Добрата новина е, че хората започнаха да пестят много
Посланикът на Франция в София наскоро каза, че България греши като залага на рекламата си като място с ниски данъци и заплати. Това основателен упрек ли е от гледна точка на последствията за икономиката или просто така България се явява трън в очите на страните с по-високи разходи по тези две пера? - Голям трън им е в очите. Не могат да преживеят, че България с тези ниски ставки събира държавни приходи, които изобощо не са несравними с приходите на Германия или Франция. Те може би събират с 10 процентни пункта повече спрямо националния си доход. Това ги дразни. Особено се дразнят германците като им показваме с цифри, че при техния огромен корпоративен данък, който обаче като швейцарско сирене е пробит отвсякъде с всякакви изключения, в крайна сметка в България се събират повече приходи спрямо националния доход отколкото в Германия. Опасяват се от конкуренцията и затова говорят така. Това няма да се промени докато България не забогатее над средното за Европа ниво.

Дясно-ляво и плоският данък

Независимо че дискусията за лявото и дясното в България е безпредметна доста "наблюдатели" смятат плоския данък за дясна политика, а прогресивното облагане за лява. В същото време БСП и тройната коалиция въведе плоския данък, докато Костов беше и е против.

Най-вече практически валидното в случая обаче се оказва, че в ситуация, когато масово държавата се приема като противник, чужд елемент и представител на олигархията и тарикатите съвсем естествено е голяма част от фирмите и гражданите да крият при всяка възможност данъци. Затова и в такава ситуация плоският данък се явява като възможност за убеждаване на част от криещите, че държавата не е за тях толкова голям противник.

Така ако дадено правителство започне да действа повече или по-малко справедливо и коректно, да създава, най-малко, впечатлението че е представител на народа, ако  въведе електронно действащи механизми за събиране на данъци, ако създаде малко по-добра система за контрол, ако правосъдието заработи.

Така идва моментът, когато рационалността и справедливостта започват да изискват промяна на плоската данъчна политика. 

сряда, 23 май 2012 г.

Пътят е далеч, а пътеката не е извървяна

От години се оплакваме, че инициативите откъм специфично българското гражданско общество, не търсят и не намират нито хоризонти, нито пътища за бъдещето ни. Идеалът се е запрял на постигнатото от развитите демокрации. Което ако има за модел  някоя скандинавска страна, например, няма да е грешка, но обезателно е химера, предвид липсата на пресечна точка на съответните ни коловози.

Разбира се и "елементарните" и "цивилизационни" проблеми, които стоят пред обществото ни, не дават основание за планиране на обществени инициативи извън тех-паркове, инфраструктура, производителност и/или финансова стабилност.

И все пак ако си спомним, че културата не са театрални постановки и "идеите" и "мненията" в театралната гилдия, и демокрацията не е само производство на все повече потребление и печалби, а и въпроси свързани със собствеността, най-вече върху собствения интелект и сили, както и конституционното право на този интелект и сили върху съответната идеална част на собствената държава, би трябвало поне да се опитаме да го артикулираме....А защо не и някой да го обяви като партийна програма. 

петък, 18 май 2012 г.

Хай-тех парка, национална стратегия по информатика и нишата, в която има вясто

13 септември 2010, понеделник

Къде е нашето място в прогреса на информатиката

Една моя статия от Демокрация от 2000 година, където се прави едно относително популярно предположение за посоките в информатиката...Което днес е ясно, че е било правилно за евентуални стратегии...В Норвегия държавната стратегия за описание на знания, приета след 2000 година, е така наречената технология Topic Maps...С работа от повече от 10 години по въпроса имам вече и готови продукти и системи, но България е много далеч от момента, когато, най-малкото ще предложи технология за евентуално обсъждане или приемане на полезни за страната технологии и/или идеи.
2000-08-16

Определящото в развитието на световната икономика от последните 20–30 години без съмнение се оказа революционният ход на информационните технологии. Като че неусетно, но не неосезаемо те намериха място в почти всички сфери на бита, повишиха производителността на труда, откриха нови възможности в живота и комуникацията между хората, ускориха откритията в науката. Не само повишената производителност, но и вярата, че компютърът и информатиката са моторите на бъдещото развитие, доведоха до неимоверни натрупвания на капитали, които все се инвестираха отново в същите, като водеха до нови открития и нови печалби.
Ако в този аспект проследим последните 10 години, които са характерни с развитието на Интернет и мобилната комуникация, ще установим, че ускоренията, с които се възприема и внедрява новото, стават все по-големи. Стигна се дотам, че закономерната в миналото цикличност на световните развити капиталистически икономики се изглади и те преминаха почти без изключение в период на дълъг икономически ръст.
Перспективите, без да се преувеличават и без да се омаловажават опасностите, които съпътстват новостите, са още по-блестящи. Компютърът, информатиката, Интернет, нанотехнологиите, генното инженерство (чиито постижения без информатиката също бяха немислими), поставят пред света нови задачи, а извеждат на преден план и някои забравени, тъй като възможностите им за осъществяване стават реални. Колкото и невероятно да изглежда, като че идва времето, когато ще бъдат решени глобални проблеми, свързани с глада, болестите, образованието и т. н.
Тези постановки като че съвсем не се връзват с българската ни ситуация. Проблемите са толкова много и така дълбоки, че за повечето от тях дори не е дошъл моментът да се заговори. Но... нека се спрем само на „като че ли“. Не са ли стремежите ни за по-добър живот свързани тъкмо с търсенето на дейности, с които да излезем ефективно и пълноценно на световния пазар? Информатиката не изисква огромни капиталовложения на основни средства, а знания, интелигентност, трудолюбие, обединяване на усилия и организация. Успехите на малки страни като Финландия и Израел в областта на комуникацията и информатиката са както прекрасен пример, така и превъзходен модел за следване. Естествено и за жалост ние сме далеч назад като общество от тези две страни.
В България сега преобладава делът на селското стопанство в БВП (брутен вътрешен продукт). Уникално, като знаем за пустеещите земи и като знаем производителността в селското ни стопанство. А шансовете в традиционните промишлени отрасли са, меко казано, слаби. Да се разчита само на структурни подобрения, малък и среден бизнес, туризъм, селско стопанство, услуги, е колкото неизбежно за момента, толкова и недостатъчно.
Перспективата на информатиката се споделя от много български специалисти (не бива да забравяме и скорошните изявления на Бодо Хомбах и плановете на Бил Гейтс относно Балканите).
Анализът показва, че първият етап на информационната революция в световен мащаб завършва. Създадени са всички информационно-инфраструктурни предпоставки за нещо ново и качествено ново. Но е интересно да се знае, че в проучвателните и развойните звена се работи; в следващите няколко години Интернет ще преодолее слабостта си в аспект скорост, което ще даде още по-силен тласък в развитието на компютъризацията в бизнеса, науката, образованието и управлението. Световната система на информацията ще бъде достъпна и за най-отдалечения жител на планетата. В тази ситуация най-необходимото ще бъде софтуеъра. Интересното е, че тъкмо в него (действията, мисълта и знанията на компютъра) развитието е най-незначимо. Практически от 15 години като операционна система няма нищо ново. Зад новите техники, езици и модели при програмирането се крият само подобрения и усъвършенствания на вече съществуващи такива.
А къде е бъдещето? Неслучайно наскоро Microsoft излезе на пазара с продукт за генериране на знания в рамките на предприятието. И това е само началото. Това са хиляди печеливши работни места.
Често се казва, че при липсата на достатъчно капитал идеята е абсолютно неосъществима. Трябва да подчертая обаче, че става дума за обучение и трупане на опит по един нов метод на представяне и ползване на данни в информатиката, което поне в началния етап е осъществимо и без материална база. Задачата е единствено по силите на организация с малко или по-голямо държавно участие (такъв опит имат Финландия и Израел). С използването на своите звена в основните сфери като образованието и управлението на трудовите ресурси, структурата и възможностите си за подход и управление при синхронизирането на инвестициите, държавата е задължителен участник. С Бил Гейтс или без него, ако истински желаем да имаме място не само пред масата с насъщния, но и място в света, в съвременните му възможности за живот, в бъдещето му, не бива да изпускаме възможностите, които предоставя идващата нова революция в информатиката. Дори и най-малките успехи ще са истински мотор не само в икономиката, но и в целия социален живот.

четвъртък, 3 май 2012 г.

Закона за конфискацията и безпокойствата на БСП

Тези дни в Народното събрание се вдига много шум, най-вече откъм защитниците на червените олигарси, с опасението, че това ще бъде един много опасен за българския бизнес, за демокрацията, правата и имуществото на "ХОРАТА".

Знаменосецът е Май Манолова, която както винаги замества конкретиката с локуми.След като е толкова обезпокоена за правата на "хората" и "бизнеса" би могла, ако е наистина загрижена да предложи няколко конкретни допълнения:

1.Сигналите да бъдат подавани, наистина неанонимно, но администрацията да подлежи на най-строги наказания, ако името на подалия сигнала добие публичност. Всички знаем какво стана, например, със свидетелите по делото на Братя Галеви или Маргените.

2.Проверката да става по класиране в зависимост от големината на имуществото.