понеделник, 30 декември 2013 г.

Още за КАЛКУЛАТОРА

Ето и нещо просто и което почти всеки би разбрал. Една партия е достатъчно да гарантира внедряването само на това, да докаже, че не някакви личности ще го внедряват, а нещо обективно ,и ето ти спечелване на изборите.

 

Калкулаторът има това качество, че например някаква гилдия като се храни от държавата като дойде и поиска повече пари - казваш - имаме автомат - средноевропейски, повишение само ако имаме повишение на производителността...

 

За Калкулатора

 

1.Извежда средностатистически пропорции за ЕС 100 единици национален доход как се разпределят по отрасли, администрация, образование, пенсионна система, здравеопазване, професионални и социални групи

 

2.Премахва на първо място тежащи на цялото общество диспропорции.

 

3.Дава информация в какви отрасли и направления да се инвестира.

 

4.Работи за справедливостта, за която дефицитът България е изключителен.

 

5.Не "гениите", които само с един поглед само могат да преценят колко е полезно влагането на 3 милиарда в енергетиката, ще ти казват как тук или как там, а нещо обективно.

 

6.Ако искаш повече пари - направи така че обществото да работи по-полезно.

Калкулатор за държавните разходи

Тъй като безсилието и безверието, извън комунистическата убеденост, че те винаги знаят най добре как да инвестират пари ни, с което непрекъснато ни държан в тотална бедност и политическа безизходица, са доста широко застъпени и стратегическите ми предложения не се приемат с интерес.

Проект

тук давам една по-"земна" формула

Практически се оказва, че още от времето на социализма едни пари първо се отделят за администрацията и дейности около нея, а след това за здравеопазване, пенсии и образование - каквото остане.

Изходът изглежда доста прост, но определено води до нормализация на обществото, по-високо ниво на доходите на важни и определящи, в перспектива особено, обществените потребности, повишаване на производителността и ефективността на администрацията и цялото общество.

Прави се калкулатор. Пропорционално на средноевропейските разходи от националния доход се заделят средства за пенсии, образование и здравеопазване и чак след това останалото отива за управлението и другите разходи на държавата.

Убеден съм, че това ще доведе не само до повишение на общите доходи и консумацията, но и ще повиши изключително осезаемо ефективността на администрацията.

http://www.vsekiden.com/113660/finansistat-vladimir-karolev/
Има интересни изследвания на набиращ популярност професор от Харвард – Алексино. Той проследява как реагират правителствата в криза в много страни. Последното му изследване показва, че в повече от 50 случаи при намалени дефицити и данъци се излиза по-лесно от кризата и след това периодът на растеж е по-голям. Има и случаи, когато при раздути дефицити се излиза от кризата, но те са по-малко и с много малък растеж след това. Учени казват, че има неоспорими доказателства, че по-добрата политика за излизане от криза е най-вече стягане на колана в публичния сектор.

събота, 28 декември 2013 г.

Събиране, класиране и решаване на проблемите без участието на държавата
Тази проект описва, най-общо, едно демократично средство за събиране на едно място в интернет на "потребностите", като проблеми във всички сфери на живота, на хората и организиране, обединяване и синхронизация на желаещите да участват със солидарни усилия в решаването на тези проблеми

Цели· конкретни решения в най-невралични точки, където държавата се е оттеглила и не може да се справи на базата на добровелен труд или предоставени стаки и услуги, които ще се отчитат в системата, така че в бъдеще тези, които са "дали" да могат и да "получат".


· обединения на усилията и солидарност 

Перспектива

При успех - обединение на повече хора, може да послужи за база за промяна на цялото общество.Целеви групи

Инициатори на проекта, като двигател и „свободен“ генератор на идеи, са активни граждани от средната класа, но основната част на участниците в него, са лишените от социална защита хора с ниски доходи, включващи и гражданите от малцинствата, повече или по-малко изоставени от бедната и нефункционираща държава. 
Ще участват фирми, готови да реализират  задачи на обществото и държавата, подпомагани на републиканско и общинско ниво и от европейски проекти.


Същност

Проектът представлява система в Интернет - "Гражданска електронна борса" със сходна на E-Bay технология за предлагане и реализиране на обществени, социални и граждански задачи, стоки и услуги с цел повишаване "производителността" – да се разбират реда и ефективността на функциониране на държавния апарат. Проектът предвижда както директно повишаване на преките доходи и ползи, така и кумулирането на средства за използването им в социален план.

Към стоките и услугите се включват задачи, обхващащи цялото общество и държавната дейност с всичките й подотрасли, от които на първо място за здравеопазване и образование, както и за различните видове социална дейност, вътрешния ред, гражданския контрол над държавата, взаимопомощта и работата със социално незащитени групи и т. н.,  в зависимост от гражданските инициативи и задачите на държавата.

Идеята е взаимствана от подобни функциониращи модели в световната практика, познати под името фриганизъм.

Настоящата система и практическите й правила са съобразени с пазарната икономика в български условия, като личните "сметки" на участниците в нея служат за предлагане и реализиране на обществени задачи, стоки и услуги, също както и за натрупвания в социален, пенсионен и здравноосигурителен план.


Принципи

· Системата е обща собственост на всички участници и се управлява според принципите на реалната демокрация. Като собственици на системата, участниците сами се грижат за прозрачност и справедливост чрез самоконтрол, самовъзпроизвеждане, демократичност на вземането на решения и управление ( от самото начало ще функционира електронното гласуване, както и по телефона – за целта всеки участник ще разполага с листове с пинове)
· Участието ще се осъществява чрез персонални сметки с предистория на дейността на лицата и пригодността им за участие на съответните нива.
· Синхронизацията на търсенето и предлагането ще се извършва чрез „бюрата за управление” от самите участници, но и чрез възможността за директен достъп до Интернет
· взаимопомощ, солидарност и кооперативност
· обединяване около най-належащите задачи пред обществото
· ефективен контрол  за спазване на законите и неприкосновеността на държавната собственост.
· при фирми – по-пълно реализиране на наличните стоки.
· мобилизиране в обществени и социални дейности, посредством мрежови принцип (индиректно между предлагащия и търсещия), реализиран чрез използване на т.н. “обществена борса”


Предходната версия на проекта

Немският моделTIME Sozial - повече от допълнителна реализация на стоки и услуги

- TIME - е една обществено-социална борса за "размяна" на стоки и услуги от нова генерация


-TIME - не работи на локално ниво, а на национално

-TIME - регионални и изобщо подсистеми от всякакъв вид са възможни-TIME - комбинира подобен опит от целия свят: кръг на размяна, натрупване на време, кръг за съвети и консултации, регионални пари и фондове.


-TIME - пенсионно, допълнително осигуряване, чрез натрупване на "социално-обществено време"

-TIME - отделя социалната от стопанската дейност. Така социалните дейности са свободни от данъци.

-TIME - работи заедно със съществуващите социални, обществени, помощни и граждански организации.

-TIME - дава възможност за помощ и взаимопомощ на бедни, социално слаби, възрастни хора, деца с увреждания и т.н.

-TIME - използва целенасочено стопаската система, размяната и стокооборота на системата и така повишава предлагането, консумирането, свързано на първо място със социалното, но също и със задачи на обществото.

-TIME - включва участието на общините и така подпомага комуналната инфраструктура

-TIME - базира се на ВРЕМЕ вместо на пари и така е независимо спрямо инфлация и/или кризи

-TIME - поощрява влагането на време за зациални или обществени дейности за регионалните групи, но и на национално ниво, като всяка от тях има отдделна ВРЕМЕВА сметка.

-TIME - използва ВРЕМЕВИ - ВАУЧЕРИ, за да намали разходите за подръжка, управление и развитие.

-TIME - е един проект, който сближава участиците със задачите на обществото.


- Lokale Agenda 21 der EU), -
която стартира през септември 2007 в Горна Австрия - и Бавария, но иска да започне да действа в цяла Австрия и Бавария. 

Целеви групи са частни лица, социални организации, фирмени, общински или окръжни социални сдружинея или сдруженияКонцепцията беше развита при участието на съществуващите кръгове за размяна, сдруженита за социални
помощи към окръзите и червения кръст и ще се внедряна постепенно.


"За допълваща валута се има предвид, когато група от хора или предприятия / фирми / приемат една друга стойностна единица като средство на размяната. Не става дума да се заменят парите / валутата / на страната, а да се допълнят социални действия, които официалната валута не поддържа."
Bernard A. Lietaer -международен фонансов експерт ).
http://www.transaction.net/money/bio/lietaer.html


По света междувременно има около 4000 допълващи валути, някои от които с милиони членове.

Социалния бартел е движение, което работи в английски говорещи страни."

Голямото предимство е в това, че членовете се поддържат взаимно чрез безлихвени кредити, като по този начи могат да получат допълнителни доходи.


По този начин могат да се финансират дейности, които не биха могли да бъдат финансирани тъй като или липсват пари
или хората просто не са готови да дадат пари за това. / БП. нямат ги например/ 


Също и дългосрочни инвестиционни проекти ( като например повечето социални, екологични и други ) са утежнени с
огромни лихвени натоварвания в наличното стопанство.

Доапълнителните валути обратно дават възможност за безлихвено кредитиране на дългосрочни екологични, социални
и икономически дейности, за възвръщане на регионалното парично и овеществено финансиране и по този начи
самоопределението и самостоятелността на регионите.


Допълнителна общоползваема система за всеки


TIME комбинира различни модели на допълващи, всеобхватни системи от целия свят, които имат  много добри практически резултати.


Допълващите валути са много силен инстремент за развитие на регионите и за тяхното засилване.

Тези допълващи валути могат играят за в бъдеще една много важна компенсираща роля по отношение на глобализирането.

TIME Социален - е един съюз за общо ползване, който предоставя инструментите си за безвъзмезно позване
на всички заинтересовани ( ръководство, рекламни материали, валчери, използване на пазарния вестник и
базата данни в интернет и т.н  )

TIME е изградена на модулен принцип. Модулите могат да се внедряват последователно или поотделно.


Пълния потенциал на системата може да се постигне при цялостна комбинация на всички модули
при участието на хората, които си разменят стоки и услуги, както и при участието на общините
и кмедствата.

Всеки може да стане участник на TIME Sozial, може да се включи в съществуваще местни / регионални / групи
или да създаде нова група в своя регион.


Администрирането на системата, застраховането и маркетинга се финансират чрез такси за участие.
Тези такси зависят от доходите на хората и са в границите от 10 - 50 евро годишно
 ( за младежи е безплатно ).

Партньро и пример за TIME Sozial са съществуващите от 1998 годинна Таланти-крък за размяна във Форалберг
/ Австрия /, една от най-големите системи в Европа ( 1500 участника ), както и Мрежата на генерациите
в Австрия, както и намиращата се в процес на изграждане Времева база данни в Мюнхен.Предимства чрез функциониране на три взаимносвързани фактора

За да се получи ясно разделяне между социалните, стопанси и  профилактични / превантивни, предпазни, натрупващи /
цели TIME осъществава връзка на три модула: помощ по съседски, натрупване на време за превенции в бъдеще, стопанско-икономическа мрежа.


Връзката на тези тре модула отговаря също на стандартите, с които хората са свикнали по отношение на парите си:
помощ по съседски = кредитна, частна сметка,  натрупване на време за превенции в бъдеще = пестовна книжка,
стопанско-икономическа мрежа = фирмена сметка.

TIME Sozial -SOL статия 11.8.2007

Тъй като в TIME взаимопомощта по съседство и натрупването на време ще става по линията на социалната помощ,
времевите ваучери не се смятат за доход, по този начин са и свободни от данъци и така не намаляват социалните
дейности. 

Това дава възможност в системата да участвуват всички групи на населението - както безработни така и
назначените на работа.

Постоянни или ориентирани с печалба дейности е позволено обаче да се извършват само в стопанството
на страната и като евро-доходи трябва да се облагат с данъци.


Време вместо пари - сигурност от инфлация и кризи


Особеното при TIME е отчитането чрез една база данни по време: На личните сметки се отчита време.


Така всяка работа в часната сфера е равностоен. Това не би могло да бъде така в икономиката и
съществуващото стопанство.

Така в TIME цените от евро се отчитат във време. Отчетната единицата е също един час социална работа.


Курсът на превръщане от евро във време се уточнява / променя / редовно, така че стойността на един час да не намалява
/ инфлационно изравняване /.


TIME така предлага една "валута" в универсален вид: Времето е начин за трайно измерване.


Който вложи или спести днес 100 часа има възможност за претенции върху 100 часа или съответно върху стоки и услуги
с константна стойност. Така TIME-натрупването е особено сигурна при инфлация и кризи.


TIME помощ по съседство - кръг за размяна на социални помощиTIME Sozial цели организирането на една социална помощ "по съседство" за млади и стари, да създаде една
стабилна социална мрежа, да поущри личната инициатива, да включи неизползвани потенциали, да "срещне"
в план съседство търсещи помощ и готови да дадат помощ хора, да срещне предлагане и търсене,
способност и нужда.


Помощтта става винаги на доброволна база. Никой от членовете не е задължин да дава помощ. Хубавото в случа е:
Всеки може да дава това нещо в тази общност, което той знае особено добре или прави с удоволствие, при
което получава  помощ при задачи, които са по-големи от възможностите му.Валчерите за време намаляват разходите за управление


Всеки член получава сигурни срещу фалшифициране времеви валчери, които съответват на личните им сметки, за да може да си възстанови вложените помощни дейности


Кръговете за размяна използват в повечето случаи егистрационни бележки ( тук става дума за съществуващи кръгове за размени
в съществуващите западноевропейскистрани ), което означава и големи разходи за управление.

За да не се се застоят или да бъдат загубиени времевите ваучери те имат една продължителност от 1.5 години. Само веднъж в годината старите ваучери се сменят срещу нови или пък се завеждат по личната сметка.


Подари време - социалната сметка

TIME  е организирана по регионални групи, които се срещат всеки месец. Всяка група има по една социална
сметка, на която може да се дари или подари време за хора, които имат малко време и пари ( на първо място
сами отглеждащи деца или пък млади фамилии )


Това стимулира готовността да се подарява време, или както „NIMM & GIB Memmingen“ / някаква
немска социална организация с име "ВЗЕМИ И ДАЙ ...." / сочи: ( 50% от всички дейности се подаряват )

Чрез 4 задействани чрез медиите маркетингови акции всяка година трябва да се печелят
хора, които подаряват време ( на хора в домове, в съседство, земеделието или защитата на природата ) Нашето осrгуряване на възрастни хора е в криза


Днес се наблюдава застаряване и намаляване на населението. В същото време расте продължителността
на живота.


Така расте броят на нуждаещите се от помощ както и на продължителността на времето, през което се
нуждаят от помощ. Необходимостта / потребността / от гъвкави помощи по преценка трябва да нарастне до 2020
с около 280% ( поред оценка на правителстовото на Vorarlberg - това е в Австрия )


От горното следва и една повишена необходимост от финансии. В същото време заради намаляващия брой
на населението в трудова възраст трябва да се очакват и намаляващи приходи.


Заради недостиг на средства в същото време се очаква при службата помощи за възрастни
да няма достатъчно време за лични грижи. Хората се призовавани да си правят частни
застраховки за времето на пенсиониране, което обаче много хора не могат да си позволят.


Почти всеки иска да остарее в къщата си, а не в някой старчески дом. Това може обаче да стане само ако
хиляди хора се включат и вложат по няколко часа на седмица в подвижната помощ и грижи по къщите.

Помощ за възрастни на часови базис


TIME грижа за възрастни цели да прехвърли разходите от евро във време и да ги натрупа във времеви
сметки, които ще дават възможност за социални дейности на социална основа. 

Принципно същите видове като помощите при помощ по съседски  могат да се ползват. Разликата е следната:

Нуждаещите се от помощ купуват часове с евро. Помагащите получават часовете върху една сметка и спестяват за своята
нужда в бъдеще. Еврата отчасти се запазват за осигураване на тези спестявания. Голямата част се инвестира
в изграждане на социални инфраструктури.Натрупванията са нужни в случай, че в бъдеще по-малко хора са готови да
помагат на базата на време.  

Целта е в бъдеще общините или окръзите да спестят доходи, да осъществяват инвестиции, да образуват запаси
и да осигурят времевите запаси.

петък, 27 декември 2013 г.

Перспективата, която не се зачита от майсторите на обществения и икономически успех от БСП и ДПС


България тъне в тежка депресия и има спешна нужда от позитивизъм

В света на бизнеса доверието е най-ценният и важен актив, който определя поведението на участниците, тяхната активност и успешна реализация.

Истинските опорни точки за промянатаПровали се проектът за полицейска държава с "носеща конструкция" а ла Пеевски и с "фасада" а ла Орешарски


- Тук единственото число е неуместно. Всички номинации са сериозни и изградени все по теорията на Станиславски – ако в първо действие на сцената има пушка, до края на представлението тя непременно ще гръмне. Ето част от тях, без претендирам за изчерпателност:

- " Председател на БСП и ПЕС носи на главния прокурор сигнал за подслушване. В замяна – службите влизат открито в политическата игра";

- "Излита огромен ТВ балон в деня за размисъл. В замяна – горещият въздух от него изстрелва ТВ шоумена право в политиката";

"Една великолепна четворка - М.Миков, С. Станишев, Л.Местан и Хр.Бисеров внася промени по индивидуална кройка в закона за ДАНС. В замяна – десет дни по-късно неизвестно "КОЙ" номинира Пеевски за неин шеф" ;

-"Бял автобус с народни избранници гази протестиращи избиратели. В раз-мяна – БСП чрез МВР готви опорни точки за отразяване на протестите";

- "Правителството си осигурява златния глас на националистите от Атака. В размяна - те съвсем случайно шест месеца по-късно се озовават по златните пясъци на Варадеро".

сряда, 25 декември 2013 г.

Мъките ни продължават


Ръководната роля
Славея Балдева, www.slaveyabaldeva.wordpress.comОтговор на Автор: Сандо 24 Декември 2013 17:42:53
Честито Рождество! Нека и с помощтта на вярата си, а и с конкретни действия, постигнем нормализирането на страната си!

Забелязва се, че манталитетът завещан ни от тези 70 години лъжовност в ежедневието, винаги, регистрира ли, че в обществото се получава и най-малкото фокусиране в същественото, започва с безкрайните си опорни точки.

А за опорните точки - забележете хоризонтите, доводите, изразните средства и душата зад тях:

"Едвин Сугарев, Евгений Михайлов, Методи Андреев и техните клонинги, трябва да се оглежда за армията от зомбита на миналото, които изплуват от мъглата на времето с блеснал от шизофрения поглед и с нечист глад за нови медийни изяви, политически интриги и месианство от висша циклофренична степен. "

тези са лоши, а добрите, нормалните, умните и градивните са Сталин, Ленин, Брежнев, Т.Живков, Станишев и Илиана Йотова.

И бедата не е че някой има такова мнение - след толкова години лъжа няма начин да няма повредени. Бедата е че тези същите имат куража, гордостта и самочувствието да го афишират.

събота, 21 декември 2013 г.

Форум за бъдещето


Лъчезар Тошев: Форум за бъдещето


Прав е г-н Тошев, че днес България е друга. Прав е че има хора, като него и Едвин, но и много други неизвестни, които са били в първите редици...

И все пак истината днес е ( видима впрочем още 80-те, но изключително ясна днес ), че България загива.

Затова - ако някой, някъде и някак вижда и най-слабия шанс да направи нещо фактическо извън констатациите, подканянията, обвинениятя и чопленето на нос, нека опита. Ако ще да изглежда смешен, безсмислен, глупав или наивен. Най-малкото ще е пример. Което също липсва.

И затова ето нещо дори смешно, дори безсмислено, глупаво или наивено, но което може да  възпроизведе нещо от дефицитите.


Проект на система 

петък, 20 декември 2013 г.

Същността на 2013 според Красен Станчев


Красен Станчев: България подчини решенията в енергетиката и външната си политика на Русия


   Смяната на наложилите се от 1998 г. принципи на управление на държавните финанси: от стремеж към бюджетни дефицити под или в рамките на очаквания ръст на икономиката правителството премина към планиране на дефицити (до 2018 г.) над тези рамки.
Второ и това всъщност е причина за горното, след средата на юни страната преживява подмяна на принципите на управление на обществените дела. Законодателното събрание и конституционните механизми на парламентарната демокрация бяха сведени до функцията на параван за решенията, които се вземат от пет-шест човека. Избирателите не са съгласни с този начин на управление и това кара мнозинството на БСП, ДПС и Атака трескаво да търсят начин да подкупят избирателите като за социалните декори на бюджета облагодетелстват своите приятели. Цената ще е влошаване на фиска през следващата година.

Трето, почти окончателната загуба на енергийна независимост и загубата на самостоятелна, независима от Русия външна политика. И в двете области решенията са в услуга на сегашното ръководство на Руската Федерация. Засега това единственият траен резултат от това управление.

Загиването на България - 20.12.2013за половината новородени майчиният език не е български...


„Етническата структура е неудобна тема за българските политици, на които е неудобно да признаят, че България се циганизира и турцизира", критикува проф. Петър Иванов...
Според проф. Иванов е необходима политика на рестриктивно семейно планиране. „Деца трябва да имат тези, които могат да им осигурят условия за живот. За ромите децата са просто средство за съществуване", отбеляза професорът.
„За мен най-страшна е промяната във възрастовата структура - държавата не може да понесе толкова неактивна част от населението", подчерта доц. Бърдаров, според когото младежката безработица е друг важен акцент в демографската криза..." - в. „Стандарт".

четвъртък, 19 декември 2013 г.

Загиването на България - 19.12.2013

Рубрика "Да спасим България" - 1


Форум на бъдещето

Всички сме на "дайте да направим"...

Тъкмо най-вече заради разрухата: за мен лично на първо място разрушения обществен морал - както и разбитото здраве, икономика, справедливост и конкретика ( пример не можеш да стимулираш раждаемост на всички по един и същ начин, независимо от образование и принос към общото, готовност да възпитаване и отглеждане на деца в съвремието ), такива призива няма да проработят. Всичко ще си остане, ако изобщо на ниво сядане и приказки в пространството.

Все пак бих се радвал ако студентите, споменати в тукашния коментар на Ранобудните студенти, ме изненада.

Иначе изхода е сядаш написваш конкретните стъпки и ги предлагаш...

И, разбира се, никой не се отзовава.

Пример: Моята програма за управление на София, която пуснах преди години и която съм препоствал в блога си:

Моята програма за управлението на София

сряда, 18 декември 2013 г.

"Информирай Пацо"Ранобудните започнаха акция ”Информирай Пацо”


Една от опорните точки на управляващите е че протестът бил отслабнал, но няма кой да им зададе въпрос при колко протестиращи биха си подали оставката, тъй като е ясно че за тях 10 или 100 хиляди е все едно. Те ще седят докато имат свежи пари от взетите заеми. Защото за пореден път знаят най-добре.

А ние знаем резултатите.  България загива и дори да публикуваме практическа инструкция как да се спасим, което смятам да сторя в този блог, това няма да ги "жегне".

понеделник, 16 декември 2013 г.

Обективността на "Алфа Рисърч"

Обективността на "Алфа Рисърч" се потвърди за пореден път, докато всички останали, без изключение отново се утвърдиха като подставени.

80% от българите искат предсрочни избори, показва изследване на "Алфа рисърч"


Новите хоризонти са познатите стари


ДАНС-овата България
Едвин Сугарев, 16.12.2013

Без организация, която да се изгради в дълбочина и ширина, организация която да се гради и поддържа дълго време, така че да спечели доверие - достатъчно защитима отвътре, няма да има противодействие, а само като досега - констатации.

Моделът, който бива отминаван спокойно ( сигурно защото вече се работи по други, а не опираме само до приказки :-) )


Проектът, който би осигурил реално функциониращо гражданско общество

Ето и при Президенстновото вече има съветник, който отговаря за връзките с гражданското общество...Какво може да се очаква, след като на официалното ми запитване тъкмо до това Президентство, като беше предложен и този проект, ми беше отговорено по познатия начин - "елате в други ден или още по-добре се обърнете към социалното министерство". А в социалното министерство на такива предложения се отговаря...както отговарят хора на които им плащаме, но нямаме думата за оценка колко и как работят..

петък, 13 декември 2013 г.

четвъртък, 12 декември 2013 г.

Уродливата демокрация и приказката за неволята


Уродливата демокрация

Ако можем за си отговорим на въпроса, защо църквата,училището или някаква демократична общност не учат хората да са педантично коректни и честни, например поне с приятелите си, ще можем да си отговорим на въпроса защо демокрацията у нас не се случва. Просто липсата на организираност на здравите сили дава възможност на тези, които не трябва да се ширят както намерят за добре. 

Или липсата дори и на опит за създаване на общност през всичките прослойки на обществото е причина да сме още далеч от времето, когато ще започнем умишлено да поправяме повредения от социализма манталитет...

Иначе неумишлено той си се поправя. но бавно и изключително мъчително.

И пак за кой ли път да дам модела за "платформата", която може да създаде основата за организираността:
http://boababbg.blogspot.com/2013/07/2.html


Любомир Станев 

"И започнали братята да викат неволята. И на своя си език викали, и на чужд език, защото, както казал най-малкият брат, неволята може да е при някоя чуждоземна счупена каручка. Bикали братята, ала никой не се обаждал. Тогава те започнали да се карат за това, че не викат достатъчно силно и кой всъщност най-малко вика. Защото, както се разбирало от бащиния им завет, с викане щяла да стане работата.
Най-големият peлъл:
- Аз викам най-силно, а вие нищо не правите.
- А аз - най-продължително - казал по-малкият.
- А аз - най-изразително - добавил нaй-мaлкият. Понеже много се разгорещили, те така ce разкрещели, за да разберат кои е виновен, че нaкpaя тримата заедно открили:
- Ама ние сме можели да викаме, бе.
Полумесецът наблюдавал всичко туй лукаво и надничал през дърветата, както мъж наднича да гледа чужда гола жена."

Добре! За Огнян Стефанов и за Хуан Педро Гутиерес "Мръсна хаванска трилогия".

Деница Гаджева в мръсна хаванска история
Огнян Стефанов
Град, след като над него е минал тайфунът на социализма.

А хората?  Днешните българи след тайфуна на социализма?

 "Бяха му инжектирали дълбоко в мозъка илюзията, че има власт. Това е единственият начин да превърнеш хората в наемници: да ги убедиш, че са част от структурата на властта. А в действителност изобщо не могат да се доближат до трона. Затова ги избират сред най-големите селяци. Или сред най-шантавите и проклетите. Накрая, когато ги прегазят годинките, осъмват с натрапчивото усещане за провал и поражение, с чувството, че са пропилели живота си. Наслаждавали са се на властта на оръжията, на властта на полицейската палка, на саморазправата с останалите граждани, на това да унижаваш, да биеш и да тикаш хората в килиите. Накрая някои осъзнават, вече с пречупен дух, че са едни нещастни говеда с палки в ръка. Но са вече толкова уплашени, че не могат да я захвърлят".

от Хуан Педро Гутиерес "Мръсна хаванска трилогия"вторник, 10 декември 2013 г.

Движение "22 септември" - 2

"Въпреки  различията по много въпроси с ГЕРБ, новосформиращия се Реформаторския блок, РЗС и други партии  в дясно и центъра - сме готови да  работим съвместно за постигане на конституционно мнозинство и свикване на Велико народно събрание за изработване на нова Конституция, която да гарантира българската независимост, да създаде правила и условия за върховенството на закона и създаде основата за икономическото възстановяване на България. Само с обединение, а не с противопоставяне може да се постигне нужното конституционно мнозинство за изработване и приемане на нова Конституция."

Този цитат е изключително важен. Но, предвид изразената по-нататък цел за отношение в Народното събрание 3 : 1,  аз лично бих го допълнил. Предвид задачите трябва да има обръщение и към обикновените хора, които гласуват, извън купените и докараните със заплаха,  за БСП и ДПС...Не само на тях трябва да се разясни какви са гаранциите, че няма пак някой да ги предаде, какви са гаранциите че в бъдеще ще защитим хората не само от произвола и престъпността по места в страната, но и ще ги защитим от бедността и беззаконието.  


Или въпросът е каква трябва да е фактическата "технология" за обединение, солидарност, градивност и действеност в обявената посока, която включва и контрол, който не зависи от някакви цели, желание и/или саботажи на индивиди, а стои обективно на базата на демократичността.

Движение "22 септември"Основава се движение "22 септември"

ДВИЖЕНИЕ "22 СЕПТЕМВРИ"

Ще е жалко ако технорлогиите, по които се работеше досега не се обновят.

Затова и предлагам  ( за кой ли път ) технология свързана със солидарността, работата в една посока и съвременните технологии:

 Заедно

петък, 6 декември 2013 г.

Обложване на перспективата


Къде сме и какво ни чака
  
Едвин Сугарев
Предвид на достатъчно многото "общественици" и такива с "медийни изявления", които неволно или умишлено не можаха и няма да могат да направят разлика между правителство, което спира Белене и пада заради това, и правителство, което идва на власт  и има шанс да се задържи ( Воленчо си е твърдо уважаващ рублата ) пак по подобни причини, но с обратен знак, нещата са абсолютно нормални.

Аз обаче, за разлика от Едвин Сугарев, смятам, че този им нов опит за икономически и обществен диктат по тяхната си "философия" и "мъдрост", тъй като неминуемо ще доведе до срив, ще е последният от възможностите им. След това ще имаме достатъчно поводи да разрушим както възможността етническия вот да определя да управляват посткомунистическите абонати, така и да попреметем хубавичко.

Иначе аз лично бих отправил упрек към Едвин и такива като него, които прогледнаха за Бойко Борисов, чак когато се отказа от Белене, че не беше достатъчно да го подкрепят само медийно, а че трябваше да не го оставят да "дружи" само с кръговете и нивата от типа на Фидосова, Димитров Фаса, Миро, както и доста други.

четвъртък, 5 декември 2013 г.

Гаранциите по отношение на Украинския синдром


Киев и София: едни нездравословни сравнения

Още края на седемдесетте някои хора виждаха, че всичко е загубено. Е, не толкова. България, нарочно не казвам ние, защото ТЕ не са от нас, е в ЕС и НАТО. От друга страна нацията загива, независимо дали ТЕ или ние...

На какво може да се разчита? 

Практически засега на това че си поремонтирахме жилищата, къде в посока на енергоразум , къде вече не в посока на разпад. На това че достатъчно много българи могат да направят разлика между най-малко два типа общества, че новите технологии и отвореността на информацията ремонтира манталитети.

четвъртък, 28 ноември 2013 г.

Свободата днес и утреAve Caesar

Славея Балдева, www.slaveyabaldeva.wordpress.com


Подкрепям напълно това мнение, но по-добре е да говорим, че ГЕРБ надали ще се върнат, че Реформаторите, не искат да имат нищо общо с ГЕРБ, за да приспим поне малко Опорните точки, а в това време да се стигне до няколко основни пункта по които има съгласие. Които почиват на основните беди - тяхна конституция, противоконституционен етнически вот, купуване на най-изостаналите, къде с трохи за техни фирми, къде директно, тяхна съдебна система. За останалото подготвям проекта "Демокрация и солидарност в действие" 

Демокрация и солидарност в действие

вторник, 26 ноември 2013 г.

Демокрация и солидарност в дейстние


Опитват се да ни отбият от Европа
Едвин Сугарев


Така или инак констатациите, колкото и спорадично, периодично или рядко да се повтарят не изместват проблема с нищонеправенето. Сигурно е може би, че без революционните комитети на Левски, и/или Априлското въстание пак щяхме да се "освободим" по същия начин.

А да чакаме гражданското общество да се "самовъзбуди" е малко или повече като резултат не много вероятно.

Още по-малко вероятно изглежда и способността ни да се организираме. Аз лично обаче не съм съгласен да изоставя, преди да ритна камбаната, наивността и/или утопията.

Затова за пореден път, подавам основата, като самовъзпроизвеждащ се инструментариум за това, от което имаме нужда с работното "заглавие" - "Демокрация и солидарност в действие":

http://boababbg.blogspot.com/2013/07/2.html

петък, 22 ноември 2013 г.

Английският манталитет, Реформаторският блок и "този да ,пък онзи не",


 Протестът – накъде и докога?


Автор: До КУХ21 Ноември 2013 11:45:23
Всичко, което казвате, е точно! От Реформаторския БлоГ трябва да се отърват от Кунева и групата около нея и да погледнат истината в очите. Ако ли не, ще си останат един блог.


 Чета например, че Реформаторският блок трябвало да се отърве от Кунева...Наистина стига! Не можем безкрайно да продължаваме като във вица с англичанина на пустинния остров, който си построил две къщи. Едната била клуба му, а другата клубът, в който кракът му нямало да стъпи...Така пропаднаха и СДС и ДСБ...

Ето сега, в Реформаторския блок има пъстър граждански съвет, който е относително премерен. Този граждански съвет ще изработва голяма част от стратегиите, ще контролира и ще е гарант...А останалите партии и личности които са готови да работят по това са само от обща полза. Погледнете най-изостаналите исторически партии - в името на властта са готови да забравят всичко.

Проблемите са ясни - етническият вот и съдебната система качват винаги едно малцинство на власт, икономически и морално сме последни.

Оттук и програмата. И всякакво говорени "този да ,пък онзи не", особено след като си от последните по рейнинг, а това последно до голяма степен е постигнато с - "този да, пък онзи не".

четвъртък, 21 ноември 2013 г.

Орешарски - къде го търсиш, къде се пука


Орешарски: Имам широка информация кои точно са мотивираните протестиращи


vjacho:

Нито е комуняга,нито е нагъл.Върши си работата добре,скромно и без самоизтъкване.- цитат на коментар #67 от “dedo pepo”
+++Именно за това.Основният мотив на мотивиращите и мотивираните е това,че ако Орешарски бъде оставен да работи,може да свърши доста добри неща.А той го може,което е добре известно и у нас,и навън.От една страна това е човекът,който получи международно отличие за данъчната си политика,от друга страна:в планът Орешарски,доколкото от БСП биха му позволили да го реализира,няма много добри новини за олигархията и тя добре го разбира.Няма да казвам колко е безобиден предишният премиер в това отношение за да не дразня многобройните му фенове във форума и модераторите.
До коментар [#87] от "vjacho":

Тук има доста верни неща. Неверните са, че Орешарски в случая работи с едно правителство без популярност - както вътрешна, така и външна, което е пагубно за страна като България със знайно колко разрушен морал, няма да могат да съберат достатъчно данъци, ще вземат пак кредити, докато се стигне до нова криза...

На България й трябва правителство, което да се обедини под няколко съществени задачи - на първо място конституцията, съдебната система и обединяване на усилията в основно реформиране на ред отрасли...И не на последно място обществения морал - преведено отношението към общата собственост, което ще се получи само ако повече хора се обединят в движението в едно посока:

Ето един модел, за който претендирам, че е панацея: 
http://boababbg.blogspot.com/2013/07/2.html

Орешарски е икономист, няма виждане как да промени обществото, а и както казах е без достатъчна популярност. Работата ще остане до кърпене и продължаващ спад на обществения