петък, 31 юли 2015 г.

Крайно време е : Гражданско общество на практика


Идеен проект

Тази проект описва, най-общо, едно демократично средство, основа  за обeдинение и еднопосочност на  усилията на желаещи да участват граждани на базата на солидарност , демократичност, изгода за обществото, но и лична социална и материална изгода... Конкретно ползи, но и граждански контрол над държавата - което ще рече директно повишаване на производителността на обществото, и пак в личен материален и социален план.
Цели
· повишаване активността на гражданското общество, насочена към социални задачи, към контрол над държавата и органите й по демократичен начин;
· подобряване ефективността на труда и технологиите;
· моралните амбиции на проекта са насочени към създаване на действени механизми за мобилизиране на гражданското общество и самовъзпроизводство;
· увеличаване на предлагането, производството и ползването на свободни стоки и услуги;


Целеви групи

Инициатори на проекта, като двигател и „свободен“ генератор на идеи, са активни граждани от средната класа, но основната част на участниците в него, са лишените от социална защита хора с ниски доходи, включващи и гражданите от малцинствата, повече или по-малко изоставени от бедната и нефункционираща държава.
Ще участват фирми, готови да реализират  задачи на обществото и държавата, подпомагани на републиканско и общинско ниво и от европейски проекти.
Същност
Проектът представлява система в Интернет - "Гражданска електронна борса" със сходна на E-Bay технология за предлагане и реализиране на обществени, социални и граждански задачи, стоки и услуги с цел повишаване "производителността" – да се разбират реда и ефективността на функциониране на държавния апарат. Проектът предвижда както директно повишаване на преките доходи и ползи, така и кумулирането на средства за използването им в социален план.
Към стоките и услугите се включват задачи, обхващащи цялото общество и държавната дейност с всичките й подотрасли, от които на първо място за здравеопазване и образование, както и за различните видове социална дейност, вътрешния ред, гражданския контрол над държавата, взаимопомощта и работата със социално незащитени групи и т. н.,  в зависимост от гражданските инициативи и задачите на държавата.
Идеята е взаимствана от подобни функциониращи модели в световната практика, познати под името фриганизъм.
Настоящата система и практическите й правила са съобразени с пазарната икономика в български условия, като личните "сметки" на участниците в нея служат за предлагане и реализиране на обществени задачи, стоки и услуги, също както и за натрупвания в социален, пенсионен и здравноосигурителен план.

Принципи

· Системата е обща собственост на всички участници и се управлява според принципите на реалната демокрация. Като собственици на системата, участниците сами се грижат за прозрачност и справедливост чрез самоконтрол, самовъзпроизвеждане, демократичност на вземането на решения и управление ( от самото начало ще функционира електронното гласуване, както и по телефона – за целта всеки участник ще разполага с листове с пинове)
· Участието ще се осъществява чрез персонални сметки с предистория на дейността на лицата и пригодността им за участие на съответните нива.
· Синхронизацията на търсенето и предлагането ще се извършва чрез „бюрата за управление” от самите участници, но и чрез възможността за директен достъп до Интернет
· взаимопомощ, солидарност и кооперативност
· обединяване около най-належащите задачи пред обществото
· ефективен контрол  за спазване на законите и неприкосновеността на държавната собственост.
· при фирми – по-пълно реализиране на наличните стоки.
· мобилизиране в обществени и социални дейности, посредством мрежови принцип (индиректно между предлагащия и търсещия), реализиран чрез използване на т.н. “обществена борса”


Ето и принципите, по които функционира подобна система, но само на социално ниво, в Германия заедно с мои доуточнения за системата TIME Sozial

TIME Sozial - повече от допълнителна реализация на стоки и услуги

- TIME - е една обществено-социална борса за "размяна" на стоки и услуги от нова генерация

-TIME - не работи на локално ниво, а на национално

-TIME - регионални и изобщо подсистеми от всякакъв вид са възможни

-TIME - комбинира подобен опит от целия свят: кръг на размяна, натрупване на време, кръг за съвети и консултации, регионални пари и фондове.

-TIME - пенсионно, допълнително осигуряване, чрез натрупване на "социално-обществено време"

-TIME - отделя социалната от стопанската дейност. Така социалните дейности са свободни от данъци.

-TIME - работи заедно със съществуващите социални, обществени, помощни и граждански организации.

-TIME - дава възможност за помощ и взаимопомощ на бедни, социално слаби, възрастни хора, деца с увреждания и т.н.

-TIME - използва целенасочено стопаската система, размяната и стокооборота на системата и така повишава предлагането, консумирането, свързано на първо място със социалното, но също и със задачи на обществото.

-TIME - включва участието на общините и така подпомага комуналната инфраструктура

-TIME - базира се на ВРЕМЕ вместо на пари и така е независимо спрямо инфлация и/или кризи

-TIME - поощрява влагането на време за зациални или обществени дейности за регионалните групи, но и на национално ниво, като всяка от тях има отдделна ВРЕМЕВА сметка.

-TIME - използва ВРЕМЕВИ - ВАУЧЕРИ, за да намали разходите за подръжка, управление и развитие.

-TIME - е един проект, който сближава участиците със задачите на обществото.
Мая Манолова - омбудсман!?!

През 2013 година си доказа възможностите за работа с граждните, когато трябваше да ги чуе за нов изборен закон....


Иначе ще използва институцията, за да докаже колко са несоциални управляващите политически противници. 

сряда, 29 юли 2015 г.

Протестна мрежа и Съвет на старейшините

Не е ли време Протестна мрежа да създаде един Съвет на старейшините. Сигурен съм че ще се намери начин да се организират, независими от технологиите и гимнастиките на тази държава, вътрешни и достатъчно представителни избори... И да се излиза по всеки важен въпрос, както с решенията на Съвета на старейшините, така и с броя избиратели, които стоят зад тях, както и за всяко решение.

Еднозначни въпроси за Референдум


Еднозначно за референдум може да се поставят следните въпроси:

1.Съгласен ли сте да се направи образователин праг за участие в изборите по конституционно определения образователен минимум?

2.Съгласен ли сте в избори да участват само тези, които са си платили данъците и осигуровките плюс пенсионерите, както е във Франция?

Ракията и непобедимостта българскаБожидар Димитров: "Докато има ракия, България е непобедима"


"Сега става ясно, че ракията сме я измислили поне три века по-рано от 14-ти век... Докато има ракия, България е непобедима", казва директорът на НИМ Божидар Димитров.

Аз пък си спомням нещо от Тончо Жечев, който посещавайки сливенския край се беше изказал, че там се срещат поколения видимо увредени от некачествена ракия...Да не говорим за шоплъка, или по-точно цяла западна България, където много малко хора знаеят, че печенето на ракия става без джибрите.

Или, не са ли част от бедите ни именно от изкривеното юнашко и с убити мозъчни клетки мислене вследствие ракийката.

Независимо от това трябва да признаем, че Тончо Жечев е смятал че, България не е имала по-голям политик от екзарх Йосиф, който казва на Фердинанд, който не е пиел ракия,  след катастрофата 1913г.

„Ваше Величество, ние цял век

копахме кладенец с игла 
а вие за една нощ го зарихте!“

вторник, 28 юли 2015 г.

Истината за загражденията по Шофьорския плаж

Никой не иска да признае или съответно от другата страна - не вижда, че чрез загражденията се цели да се спре транзита на превозни средства и така да се защити отново движението на автообили и хора покрай комплекса на Свети Тома- Там където бариерите трябва да паднат.

Колчета, бетон и... пътят Созопол-Приморско преграден Прочети още на: http://www.dnes.bg/stranata/2015/07/28/kolcheta-beton-i-pytiat-sozopol-primorsko-pregraden.271404


неделя, 26 юли 2015 г.

Назначените капиталисти продължават да си присвояват правото, страната и живота ни


Този абсурд, частни лица да заграждат територии, да прекъсват пътища, в случая край Алепу и Св.Тома, е от години. И тъй като така наречената "държава" с все по-добре платената "администрация" го толерира и/или подпомага - най-вероято защото в голямата си част произлиза от компадорската част на назначените капиталисти, тази година заграбената част е увеличена.


Достъпът до плажа "Алепу" само срещу такса "паркинг"Администрацията: още по-скъпа, още по-голяма. Ренета Инджова: "Съсипаха ме, само и само да не излязат наяве статистическите данни за държавната администрация, чиито заплати са ...
Ренета Инджова в предаване на Димитър Цонев: "Съсипаха ме, само и само да не излязат наяве статистическите данни за държавната администрация, чиито заплати са много над средните заплати в частния сектор. Освен това, пенсионната реформа с нокти и зъби се бори пак за правата на държавните служители. Ножицата там е отворена до края. Каквото може да се заграби се заграбва. Всички като в Гърция, дават банкет щом ги назначат за държавни служители. Или иначе казано, държавната администрация е едно огромно чудовище!"

Четете още на: http://www.budnaera.com/201503/1506020860.html#ixzz3gz0zEQyJ
Научете за преследването на Фалун Гонг от Китайската комунистическа партия 

петък, 24 юли 2015 г.

200 милиона за консервация и реставрация на паметници?Тези 200 милиона бих ги вложил в държавни кооперативи, където циганите срещу известни задължение ще могат да роботят и се изхранват. Не само ще се изхранват, но ще си плащат и осигуровките и ще внасят за пенсия. Пък ако щете ги ангажирайте и с работа по възстановяване на крепостите - нещо което и без това е спорно.


Над двеста милиона лева за "обновяване" на паметници на културата готви правителството

Над 200 млн. лева за консервация и реставрация на паметници на културата с национално значение ще се влеят в общините по оперативна програма "Региони в растеж" (ОПРР) през следващия програмен период. Това съобщи от парламентарната трибуна министърът на културата Вежди Рашидов, чието ведомство вече е помогнало за идентифицирането на близо 1000 потенциални обекта. 
Кооперативи за ниските социални слоеве.Ромски кооперативи


Кооперативи за ниските социални слоеве - 2Знаем какво трябва, знаем защо, но не знаем как


"22 септември": Подлите времена


Гражданско общество на практика - прът в спицата

Както винаги Даниел Смилов е точен


РБ и всички, които подкрепят тази реформа,
трябва да спечелят още един кръг от дебати по този въпрос


Отпадането на идеята за явното гласуване е негативно развитие, но то далеч не обезсмисля постигнатото

Ключовият тест за позицията на ДПС не е толкова конституцията, а КТБ и нейното разследване 
 
Не бива да се подценява постигнатото, нито пък то да се представя като нещо повече от отварянето на вратата за по-дълбоки законодателни промени

Равносметката след "историческия компромис"
 

сряда, 22 юли 2015 г.

Съюзът на съдиите посочи също душманите на България. Докога ще ни рекетират, репресират и ограбват?Съюзът на съдиите притеснен от политическите пазарлъци


 "Наблюдаваме с тревога действията на парламентарно представените партии във връзка с внесения проект за изменения на Конституцията на Република България. Предлаганите промени целят да обезпечат осъществяването на действителна съдебната реформа. Необходимостта от такава формално не се отрича от нито една политическа сила. В противовес на декларативните позиции обаче е поведението на част от политическите субекти, от чието решение зависи провеждането на реформата. Притеснени сме от откровените политически пазарлъци и от опасността да рефлектират в пълна симулация и тотална подмяна на смисъла на реформата".


Блокирани отвсякъде. Безизходица?

Списък с имена на тези, които "стоят до това на Пеевски и #КОЙ"


Това за Борисов може да е вярно, но преди него в списъка обезателно ще се наредят самия Минчо Спасов и всички против съдебната реформа.

М. Спасов: Името на Борисов стои до това на Пеевски и #КОЙ

понеделник, 20 юли 2015 г.

Де факто престъпник

Дора Янкова, БСП: Ние категорично няма да подкрепим промяна на Конституцията, но сме „за“ да има промяна в съдебната система в рамките на законите и възможностите

Конституция, която води страната към все по-явен разпад, благодарение на липса на справедливост, ред и закони е конституция уреждаща несправедливост, липса на ред и липса на законност. А който държи на нея е де факто престъпник.

Ледът не се е и няма да се спука, господа съдебни заседатели

неделя, 19 юли 2015 г.

Партията която има претенция, че "мисли за хората"

БСП, като уж социална пратия непрекъснато заявява, че мисли да хората. Оказва се обаче, че са забравили нещо изключително "хорско". И не те а Патриотичния Фронт се оказва по мислещ за хората.


Султанка Петрова: Правят се безобразия в Агенцията за закрила на детето

събота, 18 юли 2015 г.

Борбата с повредеността
Илиян Василев, Фейбук:Изкореняването на вишневото дърво пред Японския хотел епитомизира /олицетворява/ цялата чалга на прехода, тоталната деградация на вкусове и победата на посредствеността над здравия разум и нормалността. Да си припомним първоначалния проект на Ню Отани - с неподражаемата и единствена в страната завършеност на концепция, стил и изпълнение, той остана еталон за съвършенност - изключителен пример на японската традиция, култура и модерност. Тоталната противоположност на Кремиковци, на "Сделано в СССР" индустриална култура, на ампутацията на чувството ни към завършеност, финес и изпипаност в детайла. За хората от моето поколение това беше жив пример на най-високите стандарти в световния туризъм - мечта, по която трябваше да се ориентираме когато вече бяхме свободни. Помните ли перфектната градина, която по време на прехода поредните мутри превърнаха в Буда барове !?! Те дори не разбраха абсурдността на стореното от тях. Или японската къщичка, която преустроиха в някакво безтелесно подобие на българска чалга идея за японски ресторант. Помните ли сепаретата. Логиката на чалгарите бе, че няма достатъчно приходи от оригиналната къща, трябвало повече столове, места и повече оборот. С глупак който няма представя за мястото на тази къщичка в цялостната завършена концепция на комплекса как да спориш?
Помните ли логичната завършеност на целия комплекс, хармонията и балансите включително с кортовете, които след това се превърнаха в посредствена мечта за нови стотици хиляди квадратни метра застроена площ. .
Или вътрешния дизайн в общите пространства и лобито, което беше оригинален японски щрих на японската модерност и с изключителен финес. Интериорът който днес а като на централна или аерогара с лукс магазини но без грам оригиналност, стил или цвят. Всичко което имахме като изкючително богатство на Ню Отани е вече минало. И поредния посредственик, който само защото се е самопределил като вещ в туризма, си позволява да изтръгне дърво, което присъства точно там и е точно японска вишна, защото архитектът и дизайнерите са преценили, че тъкмо тя и там трябва да бъде логично интегрирана в околното пространство, като символ на далечната страна. Кой беше архитектът - съмнявам се, че нашенския бизнесмен изобщо ще си спомни, а той е колос в световната архитектура и точно както е неуместно до надграждаш и модернизираш творенията на големите майстори в изкуството, така никой не трябваше да пипа творението на Кишо Курокава, а то да бъда обявено за национално богатство..
След това ми кажете, че този български бизнесмен изобщо някога ще създаде продукт на световно равнище или ще изведе България напред в каквото и да нещо. Най-многото да я приравни към собствената си посредственост. Това е трагедията на българския туризъм - мутробарокът заличи следите на оригиналност, на стил и на традиции, които днес унищожаваме като заменяме една японска вишна с безродна палма, защото въпросния господин вероятно често ходи до Дубай. Тогава във времето на соц България, помня мои приятели работеха на строежа на Японския, помня и първия му шеф - чичо Сашо Андреев. Колкото и тоталитарна да беше държавата, тя имаше уважението към японските архитекти и проекти /българския проект бе клонинг на подобен проект в Токио/ и не си позволи чалга.
Днес за съжаление вече няма кой да спре войнстващата посредственост. Час по-скоро подобни архитектурни богатсва трябва да имат режим на паметниците на културата. Най лошото е, че поне два пъти пред последните двадесет години попадах на истински инвеститори, но всеки път когато проявяваха интерес - се намесваха политическите покровители на ширещите се на Панорамния ресторант мутри и сделките се решаваха в полза на подобия на текущия собственик.


Няма да са достатъчни промените в законите, конституцията, механизмите на контрол от ЕС....Нужно е нещо, което българската интелигенция пропуска вече около 150 години. От създаването на третата българска държава. Едно достатъчно, неповредено интелигентско, но и народно движение, което да разработи и внедри "Доктрината". Съвремието предлага достатъчно добри знания и технологи.

Докога ще хвърляте разни евентуалности, които никога няма да реализирате?

Да оставим настрана, че винаги бягате от конкретните резултати, така че с настъпването на датата да се изхлъзвате.

М. Стоянова: До края на септември ще е ясно състоянието на БНБ

Цветан Василев подава материали за недовършения ми роман "Затворът"Курсивът в червено мой.

Предлагаме ви позицията на Цветан Василев, един от мажоритарните собственици на КТБ, по повод доклада на Извънредната парламентарна комисия за кризата в банката. Ето я: Нямах намерение да влизам в задочна полемика с членовете на Извънредната парламентарна комисия по случая „КТБ“. Предпочитах да дискутирам казуса с тях и затова направих предложение да бъда изслушан чрез моя адвокат.
Страховете на комисията (особено на някои от членовете й!) от този директен сблъсък обаче не позволиха това да се случи. Представям си какво щеше да ми отговори Йордан Цонев на въпроса дали е идвал при мене само да обсъжда закони? Дали пък не е искал от мен да назнача сина му в „пирамидалната“ си структура? Или пък – плати ли му Пеевски бленуваните 3 млн. лева, след като прехвърли на фирмата Вили Вист скритото си участие чрез офшорката в Трансстрой Бургас? А на новоизлюпения борец за етнически мир от тежка категория Чобанов – още ли обикаля като гладно куче гаража на „Берлин“ и вдигнаха ли му количеството и качеството на съдържанието на пликовете? Шегувам се, разбира се! Разговорът трябваше да е сериозен, но с извинение – при този състав на комисията и при политическата поръчка, която тя изпълняваше, едва ли щеше да се получи. 
Очевидно е, че командитното дружество „Пеевски, Цацаров & Сие“ съвсем го е закъсало, след като е прибягнало до услугите на „авторитетната“ парламентарна комисия да му оправдава умишлените действия тип „деветосептемврийска експроприация“ при атаката срещу банката и срещу мене лично. Къса май е паметта на Главния прокурор и за това нека само да му напомня, че той като един истински политкомисар защитаваше скалъпените тези на своя партньор и ментор за престъпника Василев, както и за онези митични 206 млн. лева, отмъкнати от държавата и вложителите.
 
Точно заради тези неадекватни действия на органите на властта, сега на ход са Европейският съд за правата на човека и Европейските институции. Банката беше съборена с помощта на следствието и прокуратурата при престъпното бездействие на Централната банка и правителството на Орешарски. И колкото и да се опитвате да потулите истината, господин Главен прокурор и господин, надявам се, бивш Гуверньор на БНБ, тя ще изплува на повърхността!
 
I.                По същество за „Пирамидата КТБ“ 
1. Преди всичко за неосведомените, банката съществува в този си вид от 2000 година. Не съм чувал досега нежизнеспособна структура да е просъществувала толкова време. За този период банката увеличи капитала си от 11 млн. лева на около 650 млн. лева. Около 190 млн. лева са от директни увеличения - цялата останала част от капитала е капитализирана печалба. Всъщност, искам да напомня, че банката в продължение на дълги години е имала най-добри резултати по показателя „възвръщаемост на капитала“, а само платеният данък печалба от банката „пирамида“ надхвърля 50 млн. лева. Очевидно това не интересува никого!
 
2. Дали е забравен фактът, че акционери в „пирамидата КТБ“ с над 40% кумулативно участие са Държавният Резервен Фонд на Султаната на Оман, инвестиционното подразделение ВТБ Капитал на втората по големина руска банка и застрахователният гигант Дженерали? Дали някой сериозно мислещ човек би допуснал, че тези институции са инвестирали в пирамида? За незапознатите ще кажа само, че процесът на дю дилиджънс на Оманския фонд продължи почти една година. Освен това, КТБ е единствената българска банка, емитирала успешно свои облигации на международния пазар. Опростенческо е да се мисли, че облигационерите са изкупили книжата на банката, без да прегледат обстойно надлежно подготвения проспект на КТБ, който отразява реалното й финансово състояние.
 
3. Не разбрах как точно съм източвал банката, след като тя за целия период е капитализирана с над 640 млн. лева и над 200 млн. подчинен срочен дълг. Разпределеният дивидент е в размер на 30 млн. лева. Практиката на пирамидите е съвсем различна. Очевидно е, че и тази „желязна“ логика на комисията куца. Между другото, тук е мястото да вметна, че платените данък печалба и данък дивидент от едноличната ми фирма „Бромак“ и от мен като физическо лице са близо 40 млн. лева. За разлика от някои депутати с данъчни декларации за 14 хил. лева годишен доход, които не отразяват реалното им благосъстояние, аз си плащам данъците. За сметка на това, аз и семейството ми сме обект на проверки, репресии и публично унижение от подчинените на г-н Пеевски НАП и КОНПИ, които не се свенят да надскачат закона. Трябва да се отбележи, че и двамата видни ръководители на тези институции - Бойко Атанасов и Пламен Георгиев – са лично назначени от „най-успелия“ млад мъж в държавата.
 
4. Когато говорим за фирми-бушони, секретарки и охранители (между другото всичките те „управлявани“ от доверените лица на командитно дружество „Пеевски, Цацаров & Сие“, а именно - събирателно дружество  „Лазов, Кражби & Кo“), нека само да изредя част от активите, финансирани чрез това, което комисията нарича „фирми-бушони“:
 
 • 77% от Виваком – по реални пазарни оценки и оферти преди 20.06.2014 година, а дори и след това, този дял от компанията е на стойност от около 500 млн. евро;
 • 100% от НУРТС – съгласно оферти и реализирана печалба на година компанията е с минимална стойност 150 млн. евро;
 • 97% от Петрол АД – по оценки и оферти минималната пазарна стойност на компанията е 300 млн. евро;
 • 100% от Дунарит АД – при налични договори, годишната реализирана печалба и оборотния капитал на компанията, нейната минимална стойност е 100 млн. евро;
 • 100% от Авионамс – придобиването на неработещата компания от държавата е струвало над 30 млн. евро. Благодарение на преструктурирането, получаването на необходимите лицензи и включването в международни консорциуми, компанията е жизнеспособна и цената й не е по-ниска от 35 млн. евро;
 • 80% от Рубин Плевен – независимо от тежкото наследство след преструктурирането и постигнатите финансови резултати – минималната цена на този пакет би била 35 млн. евро, а заедно с оборотния капитал, предоставен като кредит  – 50 млн. евро;
 • 100% СФС Парачин – подобна ситуация, но при завършване на инвестиционния проект и реализиране на планираната годишна печалба, цена не по-малка от 120 млн. евро;
 • 100% Корабостроителница Русе – налични оферти за 60 млн. евро;
 • Винарни Телиш и Кастра Рубра – изцяло финансирани от банката, с минимална пазарна стойност 50 млн. евро (плюс наличното вино на стойност 25 млн. евро);
 • Завод за хартия Костенец – инвестиции от страна на банката на стойност 50 млн. евро. Независимо от неадекватната политика на КЕВР, при планирана печалба от 6 млн. евро на година, реалната цена не би била по-ниска от 60 млн. евро;
 • Газоразпреносни и газоразпределителни компании CNG Марица и Метамодул – при инвестирани над 15 млн. евро и наличния потенциал, оценката не е по-ниска от вложените инвестиции;
 • Газова централа Хасково с участие на американски инвеститор – инвестирани над 20 млн. евро;
 • Недвижими имоти (в т.ч. хотели, хотелски комплекси, търговски паркове, имоти, вкл. ИПК „Родина“) - на стойност не по-малка от 350 млн. евро.
 
Сигурно бих могъл да продължа с този списък, но едва ли е необходимо. Само дотук стойността на активите, контролирани от КТБ е над 1,8 млрд. евро. Покриват ли те онези „бушони“, или не? Оставям отговора на този въпрос на непредубедените читатели! II.              Герои или престъпници на нашето време? Бездействието на всички институции по време на специалния надзор и несъстоятелността на КТБ нагледно ни показа какво е планирано да се случи с изброените по-горе активи:
 
1. Под носа на квесторите и окуражаващото мълчание на дружеството по интереси „Пеевски, Цацаров & Сие“ тяхната марионетка и главно „острие“ Бисер Лазов окраде чрез фиктивни цесии и офшорки имущество на стойност над 50 млн. евро – например, сградата на Централата на КТБ на стойност минимум 20 млн. евро, имот между Равда и Обзор от 160 дка на първа линия с минимална цена 10 млн. евро, бившата сграда на София прес за минимум 10 млн. евро, други по-малки – за още почти толкова. Да не говорим за източването на инфраструктурна компания чрез фиктивни задължения.
 
Колко сигнала трябва да получите, господа от Прокуратурата, за да се задействате?
 
2. Аналогични са действията на един друг „велик“ инвеститор Александър Сталийски. Той получи пари от продажбата на студията си, изградени с европейски средства след дълго изнудване, организирано съвместно с неговите бизнес партньори Пеевски и Бареков (Дали не е време експертите от съответната програма да се задействат?). Квесторите обаче му позволиха да си ползва безвъзмездно заложените в банката студия. В същото време въпросните „герои-партньори“ крадат заложената техника като мародери.
 
Със „заслужено“ заработените пари (не му е за първи път в практиките с мене и въобще не става въпрос за изнудване) Александър Сталийски „овладя“ Рубин Плевен с помощта на крадеца Лазов и директора на компанията. Представете си - срещу изплащане на оборотния й капитал - и източи всички активи в контролирана от негови подставени лица фирма. Всичко това с мълчаливото съгласие на цялата описана дотук компания от блюстители на обществения интерес.
 
3. Да описвам ли как в името на обществения интерес се управлява Виваком от братя Велчеви? Или е необходимо да изяснявам защо компанията смени спонсорирания отбор с новия фаворит на тандема Пеевски-Сталийски? Да, трудно му е на безхарактерния Атанас Добрев, генерален директор на Виваком, да откаже исканото спонсорство от 6 млн. лева, така необходими за бюджета на синия отбор. В същото време същият този син отбор дължи на приписваната ми фирма „Билдинг ризорт“ повече от 1 милион лева чрез фирма, регистрирана от адвоката със съмнителна репутация, а вече и „собственик“ на Левски, Александър Ангелов. Не изключвам услужливият и крадлив доносник Лазов вече да ги е обезпечил с някоя цесия и да са чисти като ангели. Какъв им е проблемът, след  като дружество „Пеевски, Цацаров & Сие“ бди за тяхното спокойствие? Както бди за комфорта на „собствениците“ на вестниците, дължащи над 40 млн. лева на „фирмите-бушони“ (тук пак можем да говорим за „перфектно“ защитения интерес на банката и компаниите от лицето Лазов). Случаят с вестник „Преса“ само доказва моята теза. Ще видим и как ще бди за спокойствието на Красимир Гергов, който лично и чрез свои фирми дължи над 30 милиона долара, пак надлежно необезпечени от Лазов и Александър Ангелов!
 
И понеже не виждам начин да се промени тази ситуация, призовавам г-н Премиера да се намеси решително за спиране на този безобразен пладнешки обир! След като пропусна да се запише в историята със спасяването на банката (ако е имал такива намерения), поне на практика да защити думите си, че целта му е да бъдат съхранени активите й. Дори и крадците да са негови бивши и настоящи приятели! III.             За двойните и тройните стандарти и късата памет Не мога да не взема отношение и по темата за националната сигурност и активите, контролирани от банката. Всъщност, в тази част от прословутия доклад прозира и основният мотив за атаката срещу банката и мене - ня#КОЙ не е могъл да се примири със съществуването на силен и независим национален капитал. 
 
Когато продаваха БТК на никому неизвестната Вива венчърс (публична тайна е кой стоеше зад нея), проблем за националната сигурност не съществуваше. Когато с некомпетентно управление Вива венчърс влоши състоянието на БТК и натрупа международни дългове, също нямаше проблем. Когато аз извадих БТК от ръцете на кредиторите като преструктурирах дълговете, възникна голям проблем! Когато акционерите на Петрол източваха компанията и тя системно дължеше на бюджета десетки милиони - проблем нямаше. Но когато компании, финансирани от КТБ, я придобиха, за да се спаси финансирането дотогава, проблем възникна веднага! Не беше проблем държавната фирма Дунарит да дължи пари, които никога не можеше да изплати. Но когато беше преструктурирана и обезпечена с поръчки за години напред – това вече стана проблем!
 
Да продължавам ли с примерите? Не смятам, защото нормално мислещите хора вече са разбрали. Реалният проблем наистина възникна след безумната атака и умишлено съсипване на КТБ! Атака, поръчана от тези, които ме рекетираха години наред! Същите тези, чиято наглост стигна връх през април-май 2014 година. Разбира се, засега следствието и прокуратурата замитат следите на рекетьора! Мислят, че са успели, но се лъжат! И те, и рекетьорът! И техните „асистенти“!
 
Интересен факт за широката публика е, че турският холдинг, направил официално предложение за откупуване на задълженията на КТБ към Фонда за гарантиране на влоговете на гражданите преди няколко месеца, е получил странна „контраоферта“. Поискана му е била „комисиона“ в размер, който странно съвпада със сумата, за която ме рекетираха преди това. Може пък и прокуратурата да се заинтересува от случая? Холдингът беше умишлено отказан, защото никой май е нямал интерес от откупуване на задълженията на КТБ. Видимо е, че сценарият е друг и се следва методично.
 
Никой не бива да се заблуждава – КТБ е жертва на политическо съзаклятие, диктувано от низки комерсиални цели! И страх, неистов страх, че силен и неподвластен национален капитал би бил пречка за продажната политика на българските държавници. Въпреки че Станишев и Орешарски се правят на умрели лисици, те предоставиха цялата власт на Пеевски и ДПС на тепсия. И знаеха от начало докрай сценария за ликвидиране на банката и мен самия! Паметта на Искров вероятно е изтрила срещата му с Пеевски и лица от следствието и прокуратурата в офис, близо до известен столичен хотел, на която е обсъждана атаката срещу банката! Говори се, че още в началото на 2014 г. Йордан Цонев, известен като Ментата, е разработил сценарий, основан на данни от клиентската база на КТБ, с екип от експерти, включващ и хора от Централната банка, които са начертали прословутия план, предложен след това от Искров през юли 2014 година. Същият план, който, виждате ли, не се бил състоял поради отсъствие на политическа воля.
 
Каква, мислите, воля е липсвала? Не е било ясно как и кой ще дели „баницата“ КТБ! Какво от това, че законът, на който толкова много се позовават всички, е бил погазен?! IV.            Малко уроци по банкиране За да изчерпя виждането си по изкривените и предубедени „изводи“ на комисията за „пирамидата КТБ“, ще взема отношение и по лихвената политика на банката. Преди всичко трябва да подчертая, че продуктът „Преференциален депозит“ работи повече от 10 години, при това перфектно. И той е разработен от специалистите в КТБ в резултат на задълбочено изследване на продуктите на конкуренцията, условията на пазара и психологическите особености на клиентите.  Преференциалният депозит не е персонифициран депозит и затова опитите да бъдат търсени корупционни практики при определянето на лихвите на депозитите е само хвърляне на прах в очите на обществото.
 
Що се отнася до големите депозанти, не познавам нито една банка по света, която да не прилага персонален подход към клиентите си като им предлага комплекс от най-благоприятни условия при тяхното обслужване. В крайна сметка обаче, за управлението на една банка не е важен лихвеният процент по депозита на „Х“ или „У“, а „средната цена на олихвяващите се пасиви“ и в крайна сметка „нетният лихвен марж“. По тези показатели „пирамидата КТБ“ почти не се различава от останалите на пазара. Да не говорим за сериозното предимство от близо 1,5 лева (в някои случаи до 3 лева) по-ниски разходи на 100 лева обслужени активи в сравнение с тези на конкурентите, които прехвърлят разходите за своята неефективност на своите клиенти. Това може да не се връзва с тезата на ликвидаторите за пирамидата, но е факт. Иначе, едва ли през май 2014 година Moody’s щеше да потвърди дългосрочния инвестиционен рейтинг на банката!
 
При отварянето на „завесите“ на банката лъсна и една друга, повтаряна до втръсване лъжа от години – за така наречените държавни пари в КТБ. Независимо че Мартин Димитров продължава да ръси несъстоятелности, че средната цена на пасивите била балансирана от държавните пари! Така наречените държавни пари са в крайна сметка под 5% от активите на банката! Ако някой от тези „критици“ можеше да борави поне с простичкия показател „среднопретеглена аритметична“, щеше да разбере елементарната манипулация.
 
Завършвайки това свое излoжение, бих искал още веднъж да подчертая, че ще продължа да отстоявам истината за КТБ докрай заедно с моите незаслужено обвинени колеги! Няма да ме спрат нито репресиите, нито заканите, нито докладите на странно съюзилите се крепители на статуквото. Историята ще изобличи всички сценаристи на очернянето и умишленото съсипване на КТБ, както и лъжците, продали съвестта си (съмнително е, че имат такава!), за да им осигурят параван и пасаван!? Цветан Василев

понеделник, 6 юли 2015 г.

Никос Диму с точно персонална квалификация за Вурофакис и Ципрас


Никос Диму: Мечтата на Ципрас е съвременен Съветски съюз
“Той не е нито комунист, нито националист, а преди всичко е един нарцис, каквито са много интеректуалци и хора на изкуството. При него обаче това е пристрастяване. Той страда, когато не го величаят. Ето защо върши странни неща. Той е умен човек, но е заложник на собствената си суета. За мен той е същинския злосторник. Не е добра комбинация да си едновременно арогантен и саркастичен. Така не се печелят приятели. Мисля, че Ципрас тайно му се възхищава. Ципрас е провиницалист. Той не познава друга държава, освен Гърция, до неотдавна не знаеше и дума английски. Въпреки това и двамата имат една характерна черта – те са играчи. И двамата са майстори на блъфирането.”

Гърция - "да защитава своите интереси независимо от цената, която те лично или обществото им ще трябва да платят"

Петко Симеонов, Фейсбук:
Вероятно съм в грешка.
Имам приятели в Гърция, с които съм в редовна връзка.
Като имам предвид разговорите с тях и чета българския интернет, гледам радио и слушам телевизия smile emoticon в мен остава впечатление за пълно неразбиране в България за какво са гласували гърците на референдума.
Гласувалите "за" са съгласни Гърция да каже "да" на представителите на Международния валутен фонд и прочие важни чиновници.
Гласувалите "не" искат Гърция ясно и категорично да защитава своите интереси независимо от цената, която те лично или обществото им ще трябва да платят.
Едните говорят - в ЕС сме, да се подчиним.
Другите казват - ние сме свободна и независима страна, макар да сме членове на ЕС.
Както започнах - може и да греша, но шамарът беше звучен.
Бъдете убедени пред нас-българите са неочаквани събития. За размишления, искам да кажа.

Някак не ми се вързва логиката - да си "защитиш интересите, независимо какво ще ти

коства това". За мен високата цена нещо да ти коства - си е висша защита на 

интереси...Явно ние българите сме много елементарни. Явно при гърците защитата 

на интересите включва огромен арсенал трикове при пазаренето, за които нямаме 

понятие. 

Съдебната система и българските традиции в спазването на законитеИлиан Василев, Фейсбук:

Реформата в съдебната система е "майка" на всички реформи, което обяснява и съпротивата и нейната "подмяна". Колкото и обаче да се съпротивляват Цацаров и сие - е въпрос на време, защото техният ресурс не е динамичен и устойчив, а ерозиращ. Това върху което бяха стъпили, бяха подпомогнати от финансови властови потоци генерирани от "пленена икономика" - банки, митници и държавни поръчки. Ако не разбират, да им кажа - България е фронтова държава на битката на ЕС и НАТО за оцеляване. Никой няма да се церемони с хората на БГ статуквото - особено ако те не се ориентират по вятъра на Промяната. Още повече ако си мислят, че ще намерят пристан някъде в Брюксел. В същност и сега Кой? мимикрира и представя своя версия подмяна на Промяната - но тя дори не издава никакво интелектуално усилие или възможност щом ДПС започна да възплощава център на анти-Промяната. За съжаление РБ отново се втурна в самоунищожителни действия като се явява самостоятелно на местните избори. Да не забравят - слабо представяне на изборите ще отключи сценарий за подмяната на властта. Резервен вариант има. Затова реформата в съдебната система е най-важна и трябва да се отиграе умно, с търпение и изключителна гъвкавост.

"През XIII век Магдебург е обявен за свободен град и магдебургското феодално право се разпространява в Средна и Източна Европа."

 "Великата харта на свободите наричана също Магна Харта (от латински: Magna Carta Libertatum) е акт, подписан от английския крал Джон Безземни на 15 юни 1215 г."


Всъщност въпросът е дали изобщо сме близо до някаква небалканско спазване на законите.  

неделя, 5 юли 2015 г.

Синтезът на Каролев!


За да придобиете контекст, гръцкото БВП на глава от населението е по-голямо от естонското, чешкото, словашкото и с 30% по-голямо от полското и унгарското. С цялото ми уважение към моите приятели гърци, не съм съвсем сигурен, че в реални условия те са 30% по-производителни от поляците или унгарците, заключава Каролев.

Каролев: Рецесията в Гърция е връщане на пиян народ към реално състояние 

Отговорил ли е Маркс как де факто може да се упражнява общата собственостКопирано от Фейкбук:А по отношение на де факто управление на обща собственост в момента един относително добър модел е немския начин за упражняване на обща собственост...Убеден съм, че има възможност и за по-добри. За съжаление съвременната наука дори не стига до подходящи отговори...Камо ли практика.