вторник, 27 декември 2011 г.

Здравна реформа - липсващи специалисти

Докато журналистите и коментиращите се занимават да разтакават "атрактивни" теми около интервюто на Бойко Борисов навръх Коледа от дома на сестра му, на мен ми направи впечатление едно от нейните редки включвания. Самата тя, доктор неонатолог каза, че до няколко години, ако не и още днес, в България ще липсват специалностите патоанатоми, неонатолизи и анастезиолози.

Позаинтересовах се. Оказа се, че умишлено, поради глупост или немарливост, три неща, които в България вървят са винаги ръка за ръка, държавата е направила така, че тези специалисти да не са достатъчно платени ( евентуално други за да са платени повече ), сравнено с други специалности, от една страна, от друга патоанатомите и анестезиолозите и микробиолозите си намират най-лесно работа в чужбина. Отделно държавата например не отчита стажа за специализация като трудов стаж...Да оставим всичко друго.

И нека напомня още нещо, за което "пледирах" предните дни. Нужен е информационен и консултантски дежурен център, като телефон 112, с интернет видео връзка, например, където лекари от цялата страна да могат да се обаждат за консултации при акутни и сложни случаи.

събота, 24 декември 2011 г.

Демонстрация на разлики в мисленето

Представям един «бърз» мой превод от немски, не само за да можем да се запознаем със същността на съвременната световна криза, но и за да можем да си направим една съпоставка с нашата журналистика, начин на мислене и ниво на мисъл в изложението.

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/kapitalismus/eurokrise-und-vergib-uns-unsere-schulden-11527296.html

И прости ни дълговете

11.13.2011 • Всеки преврат, всяка революция започва с дълг, който вече обществото не може да си плати. Книгата на Дейвид Гребер "дълг" ни показва къде сме днес. Едно освобождаване.
от Франк Ширмахер

Това е една прекрасна и полезна книга. Американският антрополог, живеещ в Англия - Дейвид Гребер току-що публикува една студия от близо петстотин страница, изследване, носещо лаконичното заглавие "Дълг" и нескромното подзаглавие "През последните 5000 години." Това е една антропология на вината и дълга и е едно ново завоевание: Най-сетне някой отнема от технологическата интелигенция на икономиката, която все още твърди, че разабира нещата, една екзистенциална идея за човешкото съществуване.Гребер е водеща фигура в своята област, който нарича себе си анархист, с което всъщност иска да подскаже, че не може да бъде причислен към направление или партия. Той е тъкмо този, както впрочем смята списанието "Business Week", който трансформира американското движение Occupy Wall Street в едно взискателно и интелектуално политическо движение. Но, за да избегнем недоразуменията: това не е сектанска или агитационна книга. Тя отваря очите на читателя, тъкмо за това каквото в момента става – и каквото не можем да проумеем, когато вярваме, че лихвените проценти за държавните облигации решават съдбата на Европа и правят възможни сривове в правото и заплаха за демокрацията.

Случващото се е повече от това което четем. И въпреки че една част от коментиращите иконимисти се опитват да отделят днешната криза от финансовата криза от посленото десетилетие исторографията така или инак ще отбележи наличието на взаимовръзка. Съдържанието на книгата на Гребер е едно откровение и откритие, защото той успява да излезе от принудата да се обръща и обяснява изглеждащата икономически рационална система със самата система. Тази тафтология последните месеци доведе до това че в центъра на една функционираща система фактически всички експерти взаимно си противоречат като всеки обвинява другия, че не разбира кризата. Това огромно възпрепятстване няма никаква връзка повече с рационалността, а с теологията.Историята на Дейвид Гребер, впрочем първата подобна излязла изпод ръката на един антрополог, показва историческото място, на което сме. Още заглавиет опоказва, че не е добре да се оставя дискусията за дълговата криза на един кръг икономисти, които търят дискусиите. Практически почти всички бунтове, сваляне на правителства и социални революции в европейската история, пише Гребер, произлизат от състоянието на свръхзадлъжнялостта. Тя изглежда е и една от най-големите сили при разгръщането на недоволства и бунтови, както и една циклично завръщаща, през генерациите, заплаха за същината на живота – както за индивидите, така и за установената власт.Европа заплашва да се разпадне

"Заличи всички дългове, и преразпредели земята" – това, написал древния историк Моисей Финли, е била единствено валидната през вековете, от античния свят насам, и винаги повтаряща се революционна програма.


Две хиляди години по-късно самоубийството на един млад, силно задлъжнел тунизийски търговец на зеленчуци на име Мохамед Боузизи, предизвика тунизийската революция и Арабската пролет. В Съединените щати в движението Окупирай Уолстрийт не демонстрират професионални революционери, а хора, които самите са задлъжняли: Студентите, които никога няма да могат да си върнат заемите, както и ветерани, които са си загубели пенсиите. Европа заплашва да се разпадне, тъй като държавите й са в несъстоятелност, и е повече само от тревога въпросът какво се случва, когато все повече и повече индивидуални длъжници трябва да признаят безназеждността на положението си.
Ако Платон дойде днес при нас с една машина на времето, както пише Гребер, не би се изненадал ако срещне хора, които трябва да работят, не за да живеят живота си, а за да платят задълженията си, за което животът им не би им стигнал. По неговото време такива хора са били наричани роби.

Дългът е един морален принцип
Икономически теории относно дълговете са едно. Но дългът е нещо много повече от икономика. Защото вече не знаем, дали сме консумирали предварително всички икономизирани социални отношения. Това обаче не е вярно. Защо става възможно да наречеш Папандреу „нелоялен”, защо народът му бива дисквалифициран, защо са възможни пробиви в правото, и всичко това с чиста съвест? Гърция обяви ли война на Европа? Сбогува ли се с общността цивилизовани държави? Отговорът гласи: Дълговете са ядрото или сърцевината на един морален принцип и морално оръжие – може би, според пародията на теорията за правата на човека, последното което изглежда че съществува безспорно.
Но този морал е свързан с властта. Гребер показва как още от времето на Месопотамия дългът е бил едно обещание, чието спазване може да бъде наложено с насилие. Тъкмо по това той се различава, преди всичко, от всички останали подобни обещания. Това че един човек може да бъде роден задлъжнял и това задължение трябва да се носи цял живот, и че този религиозен мотив стои в основата на всички облигационни задължения.

Историята на икономиката започва със заеми

Антропологията отдавна знае, че датиращата от времето на Адам Смит история на икономическата деятелност е фикция. Днес още вярваме, че първо е имало разменна търговия, и чак след това от съображения за удобство тя бива заменена от парите. Относно това, казва Гребър, има не един източник.Той прави разлика между "търговски икономики" и "човешки икономики". Всъщност историята на човешката икономика започва с кредити и без пари. Някой обещавал, че ще уреди по някакъв начин задължението по отношение на стоките, които придобива. Дори английската дума „Thank you" може да бъде проследена обратно до етимологичния корен „Аз ще си спомня какво ти направи за мен”. Така парите не са „нещо” с вътрешно присъща ( иманентна ) стойност, а само описват отношенията на неща със стойност. Чак когато парите са станали нещо и след това една креатура от нищото ( Ex nihilo ), които сами за себе си създават стойност, започва масивно да се корумпират социални отношения.
Гребер показва как задлъжняването първо се установява като нова социална норма, която след това се се обръща като морален и юридически аргумент срещу тези тъкмо, които са се обърнали към нея. По-ниската и средната класа в Америка задлъжня за да си купува къщи, стерео уредби и коли. Гърците явно също. Гребер пита: „Очевидно тизи хора си казват: Ако днес от всеки може да стане мини-капиталист защо да не получим и ние пари от нищото?” Сега те осъзнават, че на AIG ( American International Group ) например, е разрешено нещо, което на тях се забранява – а един поглед върху древна Месопотамия, античните Гърция и Рим показва, че именно това е инкубатор на социални преврати. Системата на дълговете, която е изградена от „създаване от нищото” затова и според антрополога няма нищо общо нито с пазарите нито с науката ( формулите при AIG бяха толкова трудни, че би трябвало да са писани от астрофизици ), а с теологията. Ние живеем в един свят на двойна теология „една за даващите пари под наем и една за длъжниците”.
Описание на икономическата роля на Китай в началото на Новото време

Тези вълнуващи исторически части на книгата ( по-точно касаещи икономическата роля на Китай в началото на Новото време, разбирането от самосебе си за икономиката на исляма с неговата забрана да се взема лихва ) служи за едно: Гребер, и вероятното му възприемане като анархист, иска да остави отворена идеята, че е възможно да има общество алтернативно на пазарното стопанство и което може да е функционално и без класова борба.Многото доказателства и примери в настоящата статия дори приблизително не могат дабъдат пресъздадени. И не е и изобщо нужно. Защото същността на това което Гребер показва е доста просто и би трябвало да вземе дъха на технокрътите за извество време и то тъкмо в кризата: Високата задлъжнялост е тогава една морална и същностна заплаха за обществото, когато става възможно, тези които заемат пари да се финансират също с дългове и в същото време да не погасяват също задлъжнялостта си .Не би могло да се противоречи на историческите му открития и инфрмация. Това което по-рано беше едно изключение във времето на криза постепенно стана систематичен принцип. Той разрушава регулярно, и това очевидно е историческият момент, на който се намираме в момента. Но защо разрушава отново и отново? Защото, според Гребер, не може да си в една вечна система, когато си постоянно задлъжнял. “Трябва да задлъжнееш, за да можеш да живееш повече отколкото само за оцеляване”

Мисли на Мартин Лутър Кинг
Това изречение е може би най-драматичното в тази финансова работа. В това отношение системата заплахата на комунизма всъщност беше причина за самодисциплината на финансовия капитализъм.
Систематизирането и съгласуването на задължениеята в глобален мащаб – прочитаме по-нататък, както Гребер описва средновековен Китай, който чрез материални подаръци и прхвърляния на пари през дълъг период от време е купувал империи и така е променял цели цивилизации, които са загубвали все повече своя коопертивен и солидарен дух. Това което тук може да звучи доста хуманитарно Гребер може да формулира и подругому. В степента, в която националната държава монетаризира своите дългове чрез централната банка, усещането че самата държава е един морален кредитор става все по-силно. Един кредитор на свобода - ", една стойност, която е буквално обсебена от всеки член на едно общество." Сегашното положение показва, че това не е хипотеза. Тезата, че едно цяло общество живее превишавайки средствата си и че почти без изключение може да се твърди, че това е разширяваща се държава означава, че прилагате дълговия принцип на нивото на моралния. Само защото си задлъжнял или защото си поел едно морално обещание, може да се рискува обратното, да си марален кредитор срещу собствения си народ.
Светлинни години по-късно се появява и това изречение от Мартин Лутър Кинг, което Гребер цитира: “Ние дойдохме в столицата, за да осребрим един чек. Когато архитектите на нашата конституция пишеха своите велики преамбюла, посочиха там една промяна, чието наследство сме ние. Тези думи бяха едно обещние...Вместо да спази това обещание Америка даде на черните един развален-фалшив чек, чек който се връща със забележката “без покритие”. „Трябва да си антрополог от неговия ранг, за да достигнеш такава степен на достоверност: Кой иска своя чек от държава, на която е задлъжнял?”

Ще се прояви ли истински движението Окупирай Уолстрийт през 2012 г. ?

Американският икономист Майкъл Хъдсън, на чиито изследвания Гребер дължи много, смята движението Окупирай Уолстрийт в Щатите за предреволюционно. Действителното му избухване се очаква през пролетта на 2012 година. Никой не знае дали е прав. Но тъй като живеем в свят, където очакванията са по-важни от събитията, е изключително важно, че той вярва. Защото Майкъл Хъдсън доста често e отгатвал правилно. Неговата книга излязла под заглавието „Новият път към робството” през май 2006 относно краха с балона на жилищния пазар все още се приема и важи за прогнозен шедьовър.
Произведението на Гребър показва, че дълговете, в какъвто и вид да са – такива които ни напомнят вноски към банките или към интернет магазини, или пък просто абстрактни милиони от Брюксел, са революционното ядро на неудържими социални и обществени промени. Става дума за много повече от пресрочване на дълг или прехвърляне на границата на позволен диспо кредит. Първата дума за свобода в човешките езици изобщо, казва Гребър, е шумерската „amargi" – дума за свобода от дълг. Нашите предшественици, казва Гребър, царете и императорите от древните времена, благородниците и губернаторите, имаха в крайна сметка само три възможни изхода. Те не правиха обаче нищо и това им излезе през носа. Отказаха се от дълговете си – обездължаваха се, направиха го и за банките, и така се стигна до една революционна ситуация, понякагоа продължаваща няколко генерации. Или обездължаваха всички.
Създаване от нищото
Ако четеш последните страници от книгата на Гребер. Те са, биха казали икономистите, чиста утопия. Създаване от нищото. Но те правят нещо с мозъка и съзнанието: Те изясняват, че ние самите сме тези, които решават за нашите символи и тяхната власт и правомощия.
Всичко, каза Гребер, беше поставено под въпрос през последните години в Щатите, беше адаптирано, реформирано, всички постулати бяха проиграни, един пазар на идеи, от всичко това на никого не беше причинена болка, с изключени на една: че всеки трябва да си плати дълговете. Това важи за този който някога е бил студент и важи за собствениците на къщи. И защото винаги важи и важеше, затова това съвремие е толкова драматично: „Сега знаем, че това беше една лъжа. Както виждаме сега, не тъкмо ‘всички’ трябва да си платят дълговете. Трябва само някои от нас. Нищо не е по-важно от това да се разчисти масата за всеки, да се постави под въпрос нашия практикуван морал и да се започне наново.
Човек не бива да се успокоява от това, че американските отношения са други. Те наистина са. Но отдавна всеки германец е вече задлъжнял. Отдавна този дълг е довел до такова увеличение авторитета на държавата, че сега тя може да изисква все по-неконтролирано жертви и най-вече ще го и направи. Все още повечето германци имат очевидно чувството, че могат да си платят дълговете. Това обаче се променя, променя се всичко.

сряда, 21 декември 2011 г.

Проучване за шистов газ - първата защита

Кампанията срещу шистовия газ работи срещу националните интереси на България
Експерти настояват да не се налага мораториум върху проучването и добива
http://www.mediapool.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-news187691.html


Те са платени от всички български потребители, не от подписалите тези споразумения. Между протестите и тихата бюрократична съпротива срещу изграждането на междусистемни връзки, срещу постигането на по-добри договорни условия в преговорите с "Газпром", привличането на чуждестранни инвестиции в проучването и добив в акваторията на Черно море и на територията на България, има пряка взаимна свързаност.


В момента разликата между цените, които България плаща за природен газ, и ценовите равнища, на които природният газ се търгува в Турция, Гърция, Германия, Холандия и другите конкурентни газови пазари в Европа, достига до 30%. Пренесено върху купуваните обеми, това означава годишна монополна рента от порядъка на 150-200 милиона евро, които остават в доставчика и свързаните по веригата страни. Логично е загубата на подобни средства да представлява възможен мотив за финансиране на кампании и протести, които могат да осуетят или забавят намирането на алтернативи. Дори да не постигнат пълна забрана, тези атаки водят до забавяне на реалната диверсификация, удължават ползите на монополния доставчик и отслабват преговорните ни позиции при договорянето с "Газпром".

вторник, 20 декември 2011 г.

понеделник, 19 декември 2011 г.

Здравна реформа - нова "немарливост"

http://www.bnews.bg/article-40709

Време е електронното правителство да се задейства първо тъкмо по отношение на всички потенциални и реално болни. Абсолютно всеки пациент на входа на болница или лекарски кабинет трябва да се регистрира и информация за него трябва да отива в център подобен на 112, където при колебание да се консултират и други специалисти и където пациентите и близките им да се обръщат за помощ и сигнали, както по телефон така и по Интернет.

петък, 16 декември 2011 г.

Здравна реформа - модел

http://boababbg.blogspot.com/2011/12/blog-post_3207.html

А ето и нещо конкретно за модел. Писмото е мнение под статията. "Преведено" е на кирилица в Интернет и затова правописа на места не е добър.
http://www.vsekiden.com/108039/d-r-boryana-slancheva/


Аз сам баща на недоносено бебе родено в 33 гестатсионна седмица, 1200гр. – Павел. Не мога до опиша какво преживяхме със съпругата ми през отминалите току що 12 месеца. Преминахме през всичко:
-Първите, най-рискови и най-дълги дни и нощи: “Жив ли е??? Диша ли сам???”…наи страшните въпроси.
-Първият грам вода: “Поел е три, върнал е два, значи все пак е усвоил един грам!!!” и така докато стигнем до 30-40гр на ден.
-Захранването с мляко, КАРМЕНЕТО, благодарение на съпругата ми, която направи и невъзможното, за да има карма и да карми въпреки стреса и липсата на условя в клиниката.
-Борбата за всеки грам тегло: нямате престава колко огромна е дистанцията от 1200гр до 2200гр, 50 дълги дни на нестабилна и все пак позитивна крива на теглото.
-Очните прегледи, “Дали всичко е наред???”.
-Прегледите на главичката за кръвоизливи в мозъка, риска от хидротцефалиа.
-Ежедневните рехабилитации и до днес, поради 20% риск при нас от детска церебрална парализа.
-И така нататък, като бягане с препятствия …
Много екстремни изживявания: сестра, която блъска по кувьоза на бебе, което внезапно е спряло да диша и вика: “Дишаи, дишаи, защото лошо ти се пише!!!”; да чуеш как съобщават на родителите на бебето в съседния кувьоз да се приготвят за най-лошото…; огромната радост, когато преодолееш поредното препятствие…
На въпроса “Как е Павел”, отговорът неизменно беше “Засега добре”. Намразих я тази думичка “засега”. И така докато един ден една от докторките дойде при нас и каза “Вашето бебе е добре!”, без “засега”… един щастлив за нас ден.
ТОВА КОЕТО ИСКАМ ДА КАЖА Е ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ И ПОКЛОН ПРЕД ВСИЧКИ ДОКТОРИ И СЕСТРИ ОТ КЛИНИКАТА НАЧЕЛО С ДОЦЕНТ СЛЪНЧЕВА!!! Перфектен професионализъм, максимална всеотдайност и непрестанни ежесекундни грижи, топлота, доброта и много любов към бебетата. Жени със сериозни лица (усмивките са рядкост), осъзнаващи огромната отговорност и мисия, която изпълняват с достойнство. Да, наистина, бебетата в тази клиника с във възможно най-добрите ръце в България. НЕВЕРОЯТНИ СА!!!
Знаете ли, когато се е родил, Павел е имал само един от петте жизнени показатели и то в минимална стойност…почти клинична смърт и добре че е била доктор Попиванова (Поклон!) да го съживи…!!!
Днес, той е едно щастливо, усмихнато, умно и ЗДРАВО момченце навършило 1 годинка на 10ти Декември. А аз всеки ден благодаря на Бог за това чудо, извършено от Него чрез докторите и сестрите от Майчин Дом.
Да, докторите в тази клиника наистина имат Божествена мисия. Моля се да имат Божията Благословия и да продължават. България има нужда от Вас!!!
ПОКЛОН!!!
Ивайло Ненов
П.С. Написах това, за да свидетелствам за две неща:
1. Че има прекрасни доктори и сестри, на които дължим много…всъщност Всичко! И не бива да се генерализира. Но има и черни овце в стадото, за съжаление много на брои, които трябва да бъдат отстранени безкомпромисно. Има нужда от писани конкретни правила, ефективен контрол и реални наказания.
2. За престоя в болницата на Павел никои не ни е искал пари под масата, не ни е изнудвал и т.н. Нито думичка, нито намек, нищо. Само безусловна грижа, както е завещал Хипократ.

сряда, 14 декември 2011 г.

Кооперативи за ниските социални слоеве - 2

Разбира се в тези кооперативи е изключително подходящо организационно и със свои имоти да участват общините и църквата.

Кооперативи за ниските социални слоеве.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=de&pcode=tec00114

Дори и без да прави специални усилия България има дори само организационен потенциал, за да настигне Румъния. Достатъчно е да се преструктурират такива източвания като БДЖ или подкупите в правораздаването, ред институции да заработят по-производително, а освободените, както и ромите бъдат включени в кооперативи - пример селско-стопанство.

Очакваше се, тъй като Румъния стигна до нужда от кредити през 2011 да ги минем, но явно милиардите, които им бяха отпуснати за спасение са изиграли своята роля.

Наистина специални кооперативи, в "синхрон" и под ръководството на социалните служби, които използват пустеещи държавни земи, могат да изиграят много вожна рола както за повишаването на потреблението всред социални слаби слоеве, така и за подпомагане на пенсионната система и системата на здравеопазването, където много от хората не се осигуряват.

понеделник, 12 декември 2011 г.

КАКВА НОВА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е НУЖНА НА БЪЛГАРИЯ? -2

КАКВА НОВА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е НУЖНА НА БЪЛГАРИЯ?
12 Декември 2011
Владимир Стойчев
http://www.svobodata.com/page.php?pid=7534&rid=154

Всъщност излиза, че без Нова партия, която иска да проповядва някакви утопии кукловодите ще създадат партия на Кунева, но и създаването на такава партия, също ще ги устройва и те вече потриват ръце.

Въпросът може да се зададе и по друг начин. Без или със тази партия, ако обявим, че Синята идея и партии не са били повлияни от прехода и започнем това да го пропагандираме на широк фронт, ще има ли възстановяване на сините партии?

Отговорът е ясен. Както и това, че ще имаме същия резултат, ако обявим, че синята идея е била командвана от кукловодите.

Или. Няма нужда да се разправят врели некипели - вярно или не в главите на избирателите днес има такова мнение, което не може да се промени в следващите, най-малко, 2 години.

И пак, за да не си пускаме ластиците - въпросът е - ДОСТАТЪЧНА ЛИ Е ГЕРБ. Ако е достатъчна - няма нужда от никакви опити.


Истинският въпрос е? Има ли българската интелигенция своето политически представителство?

Не, няма и този факт не може да бъде "лайномет" по Иван Костов. Да, в ръководството има интелигентни хора, но поради естеството на партията те нямат връзка и доверие от страна на интелигенцията. наистина много от интелигенцията гласуват за тях..но от липса на алтернатива и без да се чувстват, че имат думата и/или могат с нещо, дори и с идея, да променят обществото си.

Затова - да, има нужда от "интелигентска" партия, но не с целта да обслужва "интелигентството" си и се доказва, колко е по-бутикова ( и то доста небутиково ), а с целта, най-малкото да създаде дебат за създаване и разпространение на идеи и методи за "възпитание" на връзката си с народа и "прокламиране" на правила на поведение - обществени и "непросташки".

Някой ще спомене, че и червените про-гоцевци се смятат за интелигенти и дори се опитваха да правят движение...

Всъщност това е един изключително важен въпрос, който опира до повдигнатата тема от автора за лява или дясна трябвало да бъде евентуална нова формация...

Сигурно въпросите и отговорите по този въпрос също ще тръгнат към ластиците, но аз съм сигурен че има хора от интелигенцията, които работят качествено, не са на хранилка - партийна и/или олигархична, не са пристъпили марални и законови рамки и също поради липса на алтернатива гласуват за БСП, против ГЕРБ са и са готови да направят нещо за нормализирането на страната.

ПП.Впрочем, поне според мен, да не си крадец, да си изкарваш парите с труд и достойнство, да си нормален гражданин е много повече дясно, независимо за кой гласуваш, отколкото това, което днес се обявява за дясно, но ние е нито в пазарното стопанство нито е оставено да се оправя със собствена фирма или при частник след 1990 г.

КАКВА НОВА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е НУЖНА НА БЪЛГАРИЯ?

КАКВА НОВА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е НУЖНА НА БЪЛГАРИЯ?
12 Декември 2011
Владимир Стойчев
http://www.svobodata.com/page.php?pid=7534&rid=154


"Стига заблуди. Зад „синята” мантра стоят кукловодите на „прехода” и това е повече от очевадно от всичко сторено от нейните следовници за последните 22 години."

Едно уточнение: Зад "синята" мантра не стоят само кукловодите на "прехода", а и хора, населението на България с "внедреният" от социализма манталитет на отчуждение от държавата си, на безотговорност, на несъпричастност, на подсъзнателната дори линия на поведение ( става дума за болшинството ), че единственият начин на живот е мушията, подкупа и втория начин...

Затова и независимо какви закони ще бъдат приети, независимо колко пъти нови съдии и прокурори ще бъдат избирани - сега винаги ще се намерят такива, които ще са готови с готовност да "заобиколят" закона и справедливостта.

Затова - ако ще се прави нова партия или движение е нужно една от основните му цели и задачи да бъде промяна на манталитета. Да си припомняме ли какви бяха и са били институции като църквата и учителството, интелигенцията и гражданското общество преди 1944. Да си припомняме ли, въпреки че не са били така масово образовани и дори бедни, колко онези хора бяха и са били трудолюбиви, знаещи морала, собствеността си и достойнството си.

петък, 9 декември 2011 г.

Здравна реформа - работещият модел

http://www.mediapool.bg/%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-news187269.html

Борисов и здравният министър измислиха:
Уволнения и сливания в болниците, изземане на имущество от хора без здравни осигуровки
“Не може да накупуват толкова апаратура и лекарства и държавата да ги плаща“
09.12.2011

Само няколко дни след като дадох съвета си и Бойко пак ме послуша. Няма да сбърка.

05 декември 2011, понеделник
Здравна реформа
Наистина няма нужда да се открива топлата вода. Има доста добре работещи болници и клиники в страната. Просто трябва и останалите да бъда принудени и/или им бъде дадена възможност да работят така.

понеделник, 5 декември 2011 г.

Здравна реформа

Наистина няма нужда да се открива топлата вода. Има доста добре работещи болници и клиники в страната. Просто трябва и останалите да бъда принудени и/или им бъде дадена възможност да работят така.

Реална демокрация

По темата от:
http://www.svobodata.com/page.php?pid=7436&rid=154
22 години след началото на прехода: какво още може да се направи? (статия пета)
Eдвин Сугарев

Една истинска демократична организираност, дори и да има в себе си внедрени ДС-ари всъщност само е технологията за игнорирането им...

Същото важи и за еднолични или субективни решения. Съвремието, например интернет демократичното гласуване, както и съвременните технологии за сигурност дават достатъчно и достатъчно надеждни решения. Наистина има възможност за пробиви в базите данни, но има и възможности за огледални места, където се съхранява информацията. Два, независими контролни органа, в два града - пример Пловдив и Варна, ще могат да разполагат с различни инструменти за това.

По-важното е тези, които участват да са убедени, че им се чува гласа и че могат да изразят и "подпечатат", ако искат, мнението си по всеки въпрос.

Банките имат така наречените системи оценка на надеждността - Бонитет. Същото би могло да важи за всеки участник. като се започне от мненията на други участници за него и се стигне и до това какво е направил...Разбира се този, който дава мнение за друг също има Бонитет ;)


Всъщност основният проблем на съвремието, а най-вече на България ( по причини, които сме дискутирали многократно ) е отдалечаването на гражданите от управлението на общата ни собственост - държавата. ( абсолютно всеки миг от живота ни, ежедневието, е една ужасяваща демонстрация на това отдалечаване )

И тук идва въпросът могат ли съвременните средства за демокрация да дадат сигурност на участниците в една такава система, че те са и нейни реални "собственици", което означава, че могат да си я упражняват.


Пример:

Тези дни стана дума и за разрушените и рушащи се принципи на солидарността...

Е, можем ли да си представим какъв ще бъде резултата по отношение на солидарността, ако намерим път как човек може да повярва в значението си, да повярва в обективността, в нещо, което съдържа в себе си достатъчно много гаранции, че няма да е за ден до пладне, тъй като за да се разруши ще е нужна обща воля.

неделя, 4 декември 2011 г.

Какво още може да се направи?

http://www.svobodata.com/page.php?pid=7436&rid=154
22 години след началото на прехода: какво още може да се направи? (статия пета)
5 Ноември 2011
Eдвин Сугарев


А ето г-н Сугарев е задал началната точка на списъка:

"...като реформа в съдебната система и правоохранителните институции; ограничаване на корпупционните практики; намаляване на бюрократичния апарат и свързаните с него разрешителни и забранителни режими; оптимизиране на здравеопазването, образованието и социалните услуги – и прочее..."

Аз бих го допълнил на "първо мислене" с кодекс за участниците, с правила на гражданина. Не че не ги знаем, но е нужно да намерим начин да ги демонстрираме и да се гордеем с "използването" им.

"Технология" за спасение?

ВЪЗМОЖНИ СТЪПКИ КЪМ СЪЗДАВАНЕТО НА НОВА ПОЛИТИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ
2 Ноември 2011
Владимир Стойчев
http://www.svobodata.com/page.php?pid=7412&rid=154

За г-н Шуманов относно това:

"И разбира се, неопетнени хора, които да изготвят програма, специалисти, които не са свързани и не се страхуват от комунистите има и в България и в чужбина. Аз лично познавам такива и мога да гарантирам персонално за тях.
Спомням си, че когато събирахме подписка с решаващато участие на уважаемия "Б" в знак на протест срещу проекта "АЕЦ Белене", се включваше един индивид с ник "Л.Станев" и беше единствения опонент. Сега забелязвам, че комунягите са стегнали редиците и пълнят всяка статия, която засяга темата за нова политическа формация с много баласт и плява! Това ме кара да си мисля, че са наплашени от евентуален положителен развой на тази идея.
Разбира се своя принос дават и костовистите, като уважаемия Корбалаев и уважаемия анализатор, но това е разбираемо до момента, в който се изясни дали ще се партнира с ДСБ, или не. Лично аз смятам, че трябва! "


Г-н Шуманов аз бих предложил новият проект да разработи ред идеи и "технологии" за реформи в обществото, което би могло да послужи за създаване на програма за спасението на България.

Коя партия ще успее да убеди и увлече хората по и с тази "технология" ще го реши бъдещето - нова, стара, комбинирани... Ако изобщо.

Аз мисля, че програма минимум е да се направи опит за създаването на тази "технология". Един списък на ключовr теми, една схема на обществото, необходими стъпки за спасение, евентуални начини за постигането им.

петък, 2 декември 2011 г.

За "Анцугната" и "Истинската" интелигенция

http://www.svobodata.com/page.php?pid=7389&rid=154
ЛЕВИ, ДЕСНИ… ХОДОМ МАРШ!
1 Декември 2011
Иван Сухиванов

Аз тази интелигенция, колкото и уж да се прави на гнуслива, не бих я обвинявал че се е оттеглила заради анцузите, а че никога не е била истинска. Ако беше истинска, тя отдавна, отдавна щеше да се заеме с възпитанието на народа си.

Най-готино е да си учен и тотален интелигент като тези, които живяха край Освиенцим и се правеха, че не виждат какво става на 5 километра от бюргерските им домове...

А ако стигнем до интелигенския "потенциал" на Анцузите, защото неанцузката интелигенция се била погнусила ( въпреки че никаква работа не свърши - както казах ) трябва да направим разлика между тази на Слави и на Стоичков, който направи футболна школа за деца, или до тази на ББ, който се хвана да вкара децата на етносите в целодневно училище, за да се научат на елементални правила...И да си припомним интелигентите, когато имаха що годе хоризонт по времето на Костов дори не се сетиха за това.

И не ми се говори за истинската и гнусливата, тъй като, независимо от претенциите си, не успя едно малко клубче да създаде, което поне да излъчи няколко лозунга какво значи да си ангажиран с обществото и народа си.

Или с две думи - обявяването на гусливостта е удобен повод да признаеш, че и ти си пълен анцуг.