вторник, 27 декември 2011 г.

Здравна реформа - липсващи специалисти

Докато журналистите и коментиращите се занимават да разтакават "атрактивни" теми около интервюто на Бойко Борисов навръх Коледа от дома на сестра му, на мен ми направи впечатление едно от нейните редки включвания. Самата тя, доктор неонатолог каза, че до няколко години, ако не и още днес, в България ще липсват специалностите патоанатоми, неонатолизи и анастезиолози.

Позаинтересовах се. Оказа се, че умишлено, поради глупост или немарливост, три неща, които в България вървят са винаги ръка за ръка, държавата е направила така, че тези специалисти да не са достатъчно платени ( евентуално други за да са платени повече ), сравнено с други специалности, от една страна, от друга патоанатомите и анестезиолозите и микробиолозите си намират най-лесно работа в чужбина. Отделно държавата например не отчита стажа за специализация като трудов стаж...Да оставим всичко друго.

И нека напомня още нещо, за което "пледирах" предните дни. Нужен е информационен и консултантски дежурен център, като телефон 112, с интернет видео връзка, например, където лекари от цялата страна да могат да се обаждат за консултации при акутни и сложни случаи.

събота, 24 декември 2011 г.

Демонстрация на разлики в мисленето

Представям един «бърз» мой превод от немски, не само за да можем да се запознаем със същността на съвременната световна криза, но и за да можем да си направим една съпоставка с нашата журналистика, начин на мислене и ниво на мисъл в изложението.

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/kapitalismus/eurokrise-und-vergib-uns-unsere-schulden-11527296.html

И прости ни дълговете

11.13.2011 • Всеки преврат, всяка революция започва с дълг, който вече обществото не може да си плати. Книгата на Дейвид Гребер "дълг" ни показва къде сме днес. Едно освобождаване.
от Франк Ширмахер

Това е една прекрасна и полезна книга. Американският антрополог, живеещ в Англия - Дейвид Гребер току-що публикува една студия от близо петстотин страница, изследване, носещо лаконичното заглавие "Дълг" и нескромното подзаглавие "През последните 5000 години." Това е една антропология на вината и дълга и е едно ново завоевание: Най-сетне някой отнема от технологическата интелигенция на икономиката, която все още твърди, че разабира нещата, една екзистенциална идея за човешкото съществуване.Гребер е водеща фигура в своята област, който нарича себе си анархист, с което всъщност иска да подскаже, че не може да бъде причислен към направление или партия. Той е тъкмо този, както впрочем смята списанието "Business Week", който трансформира американското движение Occupy Wall Street в едно взискателно и интелектуално политическо движение. Но, за да избегнем недоразуменията: това не е сектанска или агитационна книга. Тя отваря очите на читателя, тъкмо за това каквото в момента става – и каквото не можем да проумеем, когато вярваме, че лихвените проценти за държавните облигации решават съдбата на Европа и правят възможни сривове в правото и заплаха за демокрацията.

Случващото се е повече от това което четем. И въпреки че една част от коментиращите иконимисти се опитват да отделят днешната криза от финансовата криза от посленото десетилетие исторографията така или инак ще отбележи наличието на взаимовръзка. Съдържанието на книгата на Гребер е едно откровение и откритие, защото той успява да излезе от принудата да се обръща и обяснява изглеждащата икономически рационална система със самата система. Тази тафтология последните месеци доведе до това че в центъра на една функционираща система фактически всички експерти взаимно си противоречат като всеки обвинява другия, че не разбира кризата. Това огромно възпрепятстване няма никаква връзка повече с рационалността, а с теологията.Историята на Дейвид Гребер, впрочем първата подобна излязла изпод ръката на един антрополог, показва историческото място, на което сме. Още заглавиет опоказва, че не е добре да се оставя дискусията за дълговата криза на един кръг икономисти, които търят дискусиите. Практически почти всички бунтове, сваляне на правителства и социални революции в европейската история, пише Гребер, произлизат от състоянието на свръхзадлъжнялостта. Тя изглежда е и една от най-големите сили при разгръщането на недоволства и бунтови, както и една циклично завръщаща, през генерациите, заплаха за същината на живота – както за индивидите, така и за установената власт.Европа заплашва да се разпадне

"Заличи всички дългове, и преразпредели земята" – това, написал древния историк Моисей Финли, е била единствено валидната през вековете, от античния свят насам, и винаги повтаряща се революционна програма.


Две хиляди години по-късно самоубийството на един млад, силно задлъжнел тунизийски търговец на зеленчуци на име Мохамед Боузизи, предизвика тунизийската революция и Арабската пролет. В Съединените щати в движението Окупирай Уолстрийт не демонстрират професионални революционери, а хора, които самите са задлъжняли: Студентите, които никога няма да могат да си върнат заемите, както и ветерани, които са си загубели пенсиите. Европа заплашва да се разпадне, тъй като държавите й са в несъстоятелност, и е повече само от тревога въпросът какво се случва, когато все повече и повече индивидуални длъжници трябва да признаят безназеждността на положението си.
Ако Платон дойде днес при нас с една машина на времето, както пише Гребер, не би се изненадал ако срещне хора, които трябва да работят, не за да живеят живота си, а за да платят задълженията си, за което животът им не би им стигнал. По неговото време такива хора са били наричани роби.

Дългът е един морален принцип
Икономически теории относно дълговете са едно. Но дългът е нещо много повече от икономика. Защото вече не знаем, дали сме консумирали предварително всички икономизирани социални отношения. Това обаче не е вярно. Защо става възможно да наречеш Папандреу „нелоялен”, защо народът му бива дисквалифициран, защо са възможни пробиви в правото, и всичко това с чиста съвест? Гърция обяви ли война на Европа? Сбогува ли се с общността цивилизовани държави? Отговорът гласи: Дълговете са ядрото или сърцевината на един морален принцип и морално оръжие – може би, според пародията на теорията за правата на човека, последното което изглежда че съществува безспорно.
Но този морал е свързан с властта. Гребер показва как още от времето на Месопотамия дългът е бил едно обещание, чието спазване може да бъде наложено с насилие. Тъкмо по това той се различава, преди всичко, от всички останали подобни обещания. Това че един човек може да бъде роден задлъжнял и това задължение трябва да се носи цял живот, и че този религиозен мотив стои в основата на всички облигационни задължения.

Историята на икономиката започва със заеми

Антропологията отдавна знае, че датиращата от времето на Адам Смит история на икономическата деятелност е фикция. Днес още вярваме, че първо е имало разменна търговия, и чак след това от съображения за удобство тя бива заменена от парите. Относно това, казва Гребър, има не един източник.Той прави разлика между "търговски икономики" и "човешки икономики". Всъщност историята на човешката икономика започва с кредити и без пари. Някой обещавал, че ще уреди по някакъв начин задължението по отношение на стоките, които придобива. Дори английската дума „Thank you" може да бъде проследена обратно до етимологичния корен „Аз ще си спомня какво ти направи за мен”. Така парите не са „нещо” с вътрешно присъща ( иманентна ) стойност, а само описват отношенията на неща със стойност. Чак когато парите са станали нещо и след това една креатура от нищото ( Ex nihilo ), които сами за себе си създават стойност, започва масивно да се корумпират социални отношения.
Гребер показва как задлъжняването първо се установява като нова социална норма, която след това се се обръща като морален и юридически аргумент срещу тези тъкмо, които са се обърнали към нея. По-ниската и средната класа в Америка задлъжня за да си купува къщи, стерео уредби и коли. Гърците явно също. Гребер пита: „Очевидно тизи хора си казват: Ако днес от всеки може да стане мини-капиталист защо да не получим и ние пари от нищото?” Сега те осъзнават, че на AIG ( American International Group ) например, е разрешено нещо, което на тях се забранява – а един поглед върху древна Месопотамия, античните Гърция и Рим показва, че именно това е инкубатор на социални преврати. Системата на дълговете, която е изградена от „създаване от нищото” затова и според антрополога няма нищо общо нито с пазарите нито с науката ( формулите при AIG бяха толкова трудни, че би трябвало да са писани от астрофизици ), а с теологията. Ние живеем в един свят на двойна теология „една за даващите пари под наем и една за длъжниците”.
Описание на икономическата роля на Китай в началото на Новото време

Тези вълнуващи исторически части на книгата ( по-точно касаещи икономическата роля на Китай в началото на Новото време, разбирането от самосебе си за икономиката на исляма с неговата забрана да се взема лихва ) служи за едно: Гребер, и вероятното му възприемане като анархист, иска да остави отворена идеята, че е възможно да има общество алтернативно на пазарното стопанство и което може да е функционално и без класова борба.Многото доказателства и примери в настоящата статия дори приблизително не могат дабъдат пресъздадени. И не е и изобщо нужно. Защото същността на това което Гребер показва е доста просто и би трябвало да вземе дъха на технокрътите за извество време и то тъкмо в кризата: Високата задлъжнялост е тогава една морална и същностна заплаха за обществото, когато става възможно, тези които заемат пари да се финансират също с дългове и в същото време да не погасяват също задлъжнялостта си .Не би могло да се противоречи на историческите му открития и инфрмация. Това което по-рано беше едно изключение във времето на криза постепенно стана систематичен принцип. Той разрушава регулярно, и това очевидно е историческият момент, на който се намираме в момента. Но защо разрушава отново и отново? Защото, според Гребер, не може да си в една вечна система, когато си постоянно задлъжнял. “Трябва да задлъжнееш, за да можеш да живееш повече отколкото само за оцеляване”

Мисли на Мартин Лутър Кинг
Това изречение е може би най-драматичното в тази финансова работа. В това отношение системата заплахата на комунизма всъщност беше причина за самодисциплината на финансовия капитализъм.
Систематизирането и съгласуването на задължениеята в глобален мащаб – прочитаме по-нататък, както Гребер описва средновековен Китай, който чрез материални подаръци и прхвърляния на пари през дълъг период от време е купувал империи и така е променял цели цивилизации, които са загубвали все повече своя коопертивен и солидарен дух. Това което тук може да звучи доста хуманитарно Гребер може да формулира и подругому. В степента, в която националната държава монетаризира своите дългове чрез централната банка, усещането че самата държава е един морален кредитор става все по-силно. Един кредитор на свобода - ", една стойност, която е буквално обсебена от всеки член на едно общество." Сегашното положение показва, че това не е хипотеза. Тезата, че едно цяло общество живее превишавайки средствата си и че почти без изключение може да се твърди, че това е разширяваща се държава означава, че прилагате дълговия принцип на нивото на моралния. Само защото си задлъжнял или защото си поел едно морално обещание, може да се рискува обратното, да си марален кредитор срещу собствения си народ.
Светлинни години по-късно се появява и това изречение от Мартин Лутър Кинг, което Гребер цитира: “Ние дойдохме в столицата, за да осребрим един чек. Когато архитектите на нашата конституция пишеха своите велики преамбюла, посочиха там една промяна, чието наследство сме ние. Тези думи бяха едно обещние...Вместо да спази това обещание Америка даде на черните един развален-фалшив чек, чек който се връща със забележката “без покритие”. „Трябва да си антрополог от неговия ранг, за да достигнеш такава степен на достоверност: Кой иска своя чек от държава, на която е задлъжнял?”

Ще се прояви ли истински движението Окупирай Уолстрийт през 2012 г. ?

Американският икономист Майкъл Хъдсън, на чиито изследвания Гребер дължи много, смята движението Окупирай Уолстрийт в Щатите за предреволюционно. Действителното му избухване се очаква през пролетта на 2012 година. Никой не знае дали е прав. Но тъй като живеем в свят, където очакванията са по-важни от събитията, е изключително важно, че той вярва. Защото Майкъл Хъдсън доста често e отгатвал правилно. Неговата книга излязла под заглавието „Новият път към робството” през май 2006 относно краха с балона на жилищния пазар все още се приема и важи за прогнозен шедьовър.
Произведението на Гребър показва, че дълговете, в какъвто и вид да са – такива които ни напомнят вноски към банките или към интернет магазини, или пък просто абстрактни милиони от Брюксел, са революционното ядро на неудържими социални и обществени промени. Става дума за много повече от пресрочване на дълг или прехвърляне на границата на позволен диспо кредит. Първата дума за свобода в човешките езици изобщо, казва Гребър, е шумерската „amargi" – дума за свобода от дълг. Нашите предшественици, казва Гребър, царете и императорите от древните времена, благородниците и губернаторите, имаха в крайна сметка само три възможни изхода. Те не правиха обаче нищо и това им излезе през носа. Отказаха се от дълговете си – обездължаваха се, направиха го и за банките, и така се стигна до една революционна ситуация, понякагоа продължаваща няколко генерации. Или обездължаваха всички.
Създаване от нищото
Ако четеш последните страници от книгата на Гребер. Те са, биха казали икономистите, чиста утопия. Създаване от нищото. Но те правят нещо с мозъка и съзнанието: Те изясняват, че ние самите сме тези, които решават за нашите символи и тяхната власт и правомощия.
Всичко, каза Гребер, беше поставено под въпрос през последните години в Щатите, беше адаптирано, реформирано, всички постулати бяха проиграни, един пазар на идеи, от всичко това на никого не беше причинена болка, с изключени на една: че всеки трябва да си плати дълговете. Това важи за този който някога е бил студент и важи за собствениците на къщи. И защото винаги важи и важеше, затова това съвремие е толкова драматично: „Сега знаем, че това беше една лъжа. Както виждаме сега, не тъкмо ‘всички’ трябва да си платят дълговете. Трябва само някои от нас. Нищо не е по-важно от това да се разчисти масата за всеки, да се постави под въпрос нашия практикуван морал и да се започне наново.
Човек не бива да се успокоява от това, че американските отношения са други. Те наистина са. Но отдавна всеки германец е вече задлъжнял. Отдавна този дълг е довел до такова увеличение авторитета на държавата, че сега тя може да изисква все по-неконтролирано жертви и най-вече ще го и направи. Все още повечето германци имат очевидно чувството, че могат да си платят дълговете. Това обаче се променя, променя се всичко.

сряда, 21 декември 2011 г.

Проучване за шистов газ - първата защита

Кампанията срещу шистовия газ работи срещу националните интереси на България
Експерти настояват да не се налага мораториум върху проучването и добива
http://www.mediapool.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-news187691.html


Те са платени от всички български потребители, не от подписалите тези споразумения. Между протестите и тихата бюрократична съпротива срещу изграждането на междусистемни връзки, срещу постигането на по-добри договорни условия в преговорите с "Газпром", привличането на чуждестранни инвестиции в проучването и добив в акваторията на Черно море и на територията на България, има пряка взаимна свързаност.


В момента разликата между цените, които България плаща за природен газ, и ценовите равнища, на които природният газ се търгува в Турция, Гърция, Германия, Холандия и другите конкурентни газови пазари в Европа, достига до 30%. Пренесено върху купуваните обеми, това означава годишна монополна рента от порядъка на 150-200 милиона евро, които остават в доставчика и свързаните по веригата страни. Логично е загубата на подобни средства да представлява възможен мотив за финансиране на кампании и протести, които могат да осуетят или забавят намирането на алтернативи. Дори да не постигнат пълна забрана, тези атаки водят до забавяне на реалната диверсификация, удължават ползите на монополния доставчик и отслабват преговорните ни позиции при договорянето с "Газпром".

вторник, 20 декември 2011 г.

понеделник, 19 декември 2011 г.

Здравна реформа - нова "немарливост"

http://www.bnews.bg/article-40709

Време е електронното правителство да се задейства първо тъкмо по отношение на всички потенциални и реално болни. Абсолютно всеки пациент на входа на болница или лекарски кабинет трябва да се регистрира и информация за него трябва да отива в център подобен на 112, където при колебание да се консултират и други специалисти и където пациентите и близките им да се обръщат за помощ и сигнали, както по телефон така и по Интернет.

петък, 16 декември 2011 г.

Здравна реформа - модел

http://boababbg.blogspot.com/2011/12/blog-post_3207.html

А ето и нещо конкретно за модел. Писмото е мнение под статията. "Преведено" е на кирилица в Интернет и затова правописа на места не е добър.
http://www.vsekiden.com/108039/d-r-boryana-slancheva/


Аз сам баща на недоносено бебе родено в 33 гестатсионна седмица, 1200гр. – Павел. Не мога до опиша какво преживяхме със съпругата ми през отминалите току що 12 месеца. Преминахме през всичко:
-Първите, най-рискови и най-дълги дни и нощи: “Жив ли е??? Диша ли сам???”…наи страшните въпроси.
-Първият грам вода: “Поел е три, върнал е два, значи все пак е усвоил един грам!!!” и така докато стигнем до 30-40гр на ден.
-Захранването с мляко, КАРМЕНЕТО, благодарение на съпругата ми, която направи и невъзможното, за да има карма и да карми въпреки стреса и липсата на условя в клиниката.
-Борбата за всеки грам тегло: нямате престава колко огромна е дистанцията от 1200гр до 2200гр, 50 дълги дни на нестабилна и все пак позитивна крива на теглото.
-Очните прегледи, “Дали всичко е наред???”.
-Прегледите на главичката за кръвоизливи в мозъка, риска от хидротцефалиа.
-Ежедневните рехабилитации и до днес, поради 20% риск при нас от детска церебрална парализа.
-И така нататък, като бягане с препятствия …
Много екстремни изживявания: сестра, която блъска по кувьоза на бебе, което внезапно е спряло да диша и вика: “Дишаи, дишаи, защото лошо ти се пише!!!”; да чуеш как съобщават на родителите на бебето в съседния кувьоз да се приготвят за най-лошото…; огромната радост, когато преодолееш поредното препятствие…
На въпроса “Как е Павел”, отговорът неизменно беше “Засега добре”. Намразих я тази думичка “засега”. И така докато един ден една от докторките дойде при нас и каза “Вашето бебе е добре!”, без “засега”… един щастлив за нас ден.
ТОВА КОЕТО ИСКАМ ДА КАЖА Е ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ И ПОКЛОН ПРЕД ВСИЧКИ ДОКТОРИ И СЕСТРИ ОТ КЛИНИКАТА НАЧЕЛО С ДОЦЕНТ СЛЪНЧЕВА!!! Перфектен професионализъм, максимална всеотдайност и непрестанни ежесекундни грижи, топлота, доброта и много любов към бебетата. Жени със сериозни лица (усмивките са рядкост), осъзнаващи огромната отговорност и мисия, която изпълняват с достойнство. Да, наистина, бебетата в тази клиника с във възможно най-добрите ръце в България. НЕВЕРОЯТНИ СА!!!
Знаете ли, когато се е родил, Павел е имал само един от петте жизнени показатели и то в минимална стойност…почти клинична смърт и добре че е била доктор Попиванова (Поклон!) да го съживи…!!!
Днес, той е едно щастливо, усмихнато, умно и ЗДРАВО момченце навършило 1 годинка на 10ти Декември. А аз всеки ден благодаря на Бог за това чудо, извършено от Него чрез докторите и сестрите от Майчин Дом.
Да, докторите в тази клиника наистина имат Божествена мисия. Моля се да имат Божията Благословия и да продължават. България има нужда от Вас!!!
ПОКЛОН!!!
Ивайло Ненов
П.С. Написах това, за да свидетелствам за две неща:
1. Че има прекрасни доктори и сестри, на които дължим много…всъщност Всичко! И не бива да се генерализира. Но има и черни овце в стадото, за съжаление много на брои, които трябва да бъдат отстранени безкомпромисно. Има нужда от писани конкретни правила, ефективен контрол и реални наказания.
2. За престоя в болницата на Павел никои не ни е искал пари под масата, не ни е изнудвал и т.н. Нито думичка, нито намек, нищо. Само безусловна грижа, както е завещал Хипократ.

сряда, 14 декември 2011 г.

Кооперативи за ниските социални слоеве - 2

Разбира се в тези кооперативи е изключително подходящо организационно и със свои имоти да участват общините и църквата.

Кооперативи за ниските социални слоеве.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=de&pcode=tec00114

Дори и без да прави специални усилия България има дори само организационен потенциал, за да настигне Румъния. Достатъчно е да се преструктурират такива източвания като БДЖ или подкупите в правораздаването, ред институции да заработят по-производително, а освободените, както и ромите бъдат включени в кооперативи - пример селско-стопанство.

Очакваше се, тъй като Румъния стигна до нужда от кредити през 2011 да ги минем, но явно милиардите, които им бяха отпуснати за спасение са изиграли своята роля.

Наистина специални кооперативи, в "синхрон" и под ръководството на социалните служби, които използват пустеещи държавни земи, могат да изиграят много вожна рола както за повишаването на потреблението всред социални слаби слоеве, така и за подпомагане на пенсионната система и системата на здравеопазването, където много от хората не се осигуряват.

понеделник, 12 декември 2011 г.

КАКВА НОВА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е НУЖНА НА БЪЛГАРИЯ? -2

КАКВА НОВА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е НУЖНА НА БЪЛГАРИЯ?
12 Декември 2011
Владимир Стойчев
http://www.svobodata.com/page.php?pid=7534&rid=154

Всъщност излиза, че без Нова партия, която иска да проповядва някакви утопии кукловодите ще създадат партия на Кунева, но и създаването на такава партия, също ще ги устройва и те вече потриват ръце.

Въпросът може да се зададе и по друг начин. Без или със тази партия, ако обявим, че Синята идея и партии не са били повлияни от прехода и започнем това да го пропагандираме на широк фронт, ще има ли възстановяване на сините партии?

Отговорът е ясен. Както и това, че ще имаме същия резултат, ако обявим, че синята идея е била командвана от кукловодите.

Или. Няма нужда да се разправят врели некипели - вярно или не в главите на избирателите днес има такова мнение, което не може да се промени в следващите, най-малко, 2 години.

И пак, за да не си пускаме ластиците - въпросът е - ДОСТАТЪЧНА ЛИ Е ГЕРБ. Ако е достатъчна - няма нужда от никакви опити.


Истинският въпрос е? Има ли българската интелигенция своето политически представителство?

Не, няма и този факт не може да бъде "лайномет" по Иван Костов. Да, в ръководството има интелигентни хора, но поради естеството на партията те нямат връзка и доверие от страна на интелигенцията. наистина много от интелигенцията гласуват за тях..но от липса на алтернатива и без да се чувстват, че имат думата и/или могат с нещо, дори и с идея, да променят обществото си.

Затова - да, има нужда от "интелигентска" партия, но не с целта да обслужва "интелигентството" си и се доказва, колко е по-бутикова ( и то доста небутиково ), а с целта, най-малкото да създаде дебат за създаване и разпространение на идеи и методи за "възпитание" на връзката си с народа и "прокламиране" на правила на поведение - обществени и "непросташки".

Някой ще спомене, че и червените про-гоцевци се смятат за интелигенти и дори се опитваха да правят движение...

Всъщност това е един изключително важен въпрос, който опира до повдигнатата тема от автора за лява или дясна трябвало да бъде евентуална нова формация...

Сигурно въпросите и отговорите по този въпрос също ще тръгнат към ластиците, но аз съм сигурен че има хора от интелигенцията, които работят качествено, не са на хранилка - партийна и/или олигархична, не са пристъпили марални и законови рамки и също поради липса на алтернатива гласуват за БСП, против ГЕРБ са и са готови да направят нещо за нормализирането на страната.

ПП.Впрочем, поне според мен, да не си крадец, да си изкарваш парите с труд и достойнство, да си нормален гражданин е много повече дясно, независимо за кой гласуваш, отколкото това, което днес се обявява за дясно, но ние е нито в пазарното стопанство нито е оставено да се оправя със собствена фирма или при частник след 1990 г.

КАКВА НОВА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е НУЖНА НА БЪЛГАРИЯ?

КАКВА НОВА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е НУЖНА НА БЪЛГАРИЯ?
12 Декември 2011
Владимир Стойчев
http://www.svobodata.com/page.php?pid=7534&rid=154


"Стига заблуди. Зад „синята” мантра стоят кукловодите на „прехода” и това е повече от очевадно от всичко сторено от нейните следовници за последните 22 години."

Едно уточнение: Зад "синята" мантра не стоят само кукловодите на "прехода", а и хора, населението на България с "внедреният" от социализма манталитет на отчуждение от държавата си, на безотговорност, на несъпричастност, на подсъзнателната дори линия на поведение ( става дума за болшинството ), че единственият начин на живот е мушията, подкупа и втория начин...

Затова и независимо какви закони ще бъдат приети, независимо колко пъти нови съдии и прокурори ще бъдат избирани - сега винаги ще се намерят такива, които ще са готови с готовност да "заобиколят" закона и справедливостта.

Затова - ако ще се прави нова партия или движение е нужно една от основните му цели и задачи да бъде промяна на манталитета. Да си припомняме ли какви бяха и са били институции като църквата и учителството, интелигенцията и гражданското общество преди 1944. Да си припомняме ли, въпреки че не са били така масово образовани и дори бедни, колко онези хора бяха и са били трудолюбиви, знаещи морала, собствеността си и достойнството си.

петък, 9 декември 2011 г.

Здравна реформа - работещият модел

http://www.mediapool.bg/%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-news187269.html

Борисов и здравният министър измислиха:
Уволнения и сливания в болниците, изземане на имущество от хора без здравни осигуровки
“Не може да накупуват толкова апаратура и лекарства и държавата да ги плаща“
09.12.2011

Само няколко дни след като дадох съвета си и Бойко пак ме послуша. Няма да сбърка.

05 декември 2011, понеделник
Здравна реформа
Наистина няма нужда да се открива топлата вода. Има доста добре работещи болници и клиники в страната. Просто трябва и останалите да бъда принудени и/или им бъде дадена възможност да работят така.

понеделник, 5 декември 2011 г.

Здравна реформа

Наистина няма нужда да се открива топлата вода. Има доста добре работещи болници и клиники в страната. Просто трябва и останалите да бъда принудени и/или им бъде дадена възможност да работят така.

Реална демокрация

По темата от:
http://www.svobodata.com/page.php?pid=7436&rid=154
22 години след началото на прехода: какво още може да се направи? (статия пета)
Eдвин Сугарев

Една истинска демократична организираност, дори и да има в себе си внедрени ДС-ари всъщност само е технологията за игнорирането им...

Същото важи и за еднолични или субективни решения. Съвремието, например интернет демократичното гласуване, както и съвременните технологии за сигурност дават достатъчно и достатъчно надеждни решения. Наистина има възможност за пробиви в базите данни, но има и възможности за огледални места, където се съхранява информацията. Два, независими контролни органа, в два града - пример Пловдив и Варна, ще могат да разполагат с различни инструменти за това.

По-важното е тези, които участват да са убедени, че им се чува гласа и че могат да изразят и "подпечатат", ако искат, мнението си по всеки въпрос.

Банките имат така наречените системи оценка на надеждността - Бонитет. Същото би могло да важи за всеки участник. като се започне от мненията на други участници за него и се стигне и до това какво е направил...Разбира се този, който дава мнение за друг също има Бонитет ;)


Всъщност основният проблем на съвремието, а най-вече на България ( по причини, които сме дискутирали многократно ) е отдалечаването на гражданите от управлението на общата ни собственост - държавата. ( абсолютно всеки миг от живота ни, ежедневието, е една ужасяваща демонстрация на това отдалечаване )

И тук идва въпросът могат ли съвременните средства за демокрация да дадат сигурност на участниците в една такава система, че те са и нейни реални "собственици", което означава, че могат да си я упражняват.


Пример:

Тези дни стана дума и за разрушените и рушащи се принципи на солидарността...

Е, можем ли да си представим какъв ще бъде резултата по отношение на солидарността, ако намерим път как човек може да повярва в значението си, да повярва в обективността, в нещо, което съдържа в себе си достатъчно много гаранции, че няма да е за ден до пладне, тъй като за да се разруши ще е нужна обща воля.

неделя, 4 декември 2011 г.

Какво още може да се направи?

http://www.svobodata.com/page.php?pid=7436&rid=154
22 години след началото на прехода: какво още може да се направи? (статия пета)
5 Ноември 2011
Eдвин Сугарев


А ето г-н Сугарев е задал началната точка на списъка:

"...като реформа в съдебната система и правоохранителните институции; ограничаване на корпупционните практики; намаляване на бюрократичния апарат и свързаните с него разрешителни и забранителни режими; оптимизиране на здравеопазването, образованието и социалните услуги – и прочее..."

Аз бих го допълнил на "първо мислене" с кодекс за участниците, с правила на гражданина. Не че не ги знаем, но е нужно да намерим начин да ги демонстрираме и да се гордеем с "използването" им.

"Технология" за спасение?

ВЪЗМОЖНИ СТЪПКИ КЪМ СЪЗДАВАНЕТО НА НОВА ПОЛИТИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ
2 Ноември 2011
Владимир Стойчев
http://www.svobodata.com/page.php?pid=7412&rid=154

За г-н Шуманов относно това:

"И разбира се, неопетнени хора, които да изготвят програма, специалисти, които не са свързани и не се страхуват от комунистите има и в България и в чужбина. Аз лично познавам такива и мога да гарантирам персонално за тях.
Спомням си, че когато събирахме подписка с решаващато участие на уважаемия "Б" в знак на протест срещу проекта "АЕЦ Белене", се включваше един индивид с ник "Л.Станев" и беше единствения опонент. Сега забелязвам, че комунягите са стегнали редиците и пълнят всяка статия, която засяга темата за нова политическа формация с много баласт и плява! Това ме кара да си мисля, че са наплашени от евентуален положителен развой на тази идея.
Разбира се своя принос дават и костовистите, като уважаемия Корбалаев и уважаемия анализатор, но това е разбираемо до момента, в който се изясни дали ще се партнира с ДСБ, или не. Лично аз смятам, че трябва! "


Г-н Шуманов аз бих предложил новият проект да разработи ред идеи и "технологии" за реформи в обществото, което би могло да послужи за създаване на програма за спасението на България.

Коя партия ще успее да убеди и увлече хората по и с тази "технология" ще го реши бъдещето - нова, стара, комбинирани... Ако изобщо.

Аз мисля, че програма минимум е да се направи опит за създаването на тази "технология". Един списък на ключовr теми, една схема на обществото, необходими стъпки за спасение, евентуални начини за постигането им.

петък, 2 декември 2011 г.

За "Анцугната" и "Истинската" интелигенция

http://www.svobodata.com/page.php?pid=7389&rid=154
ЛЕВИ, ДЕСНИ… ХОДОМ МАРШ!
1 Декември 2011
Иван Сухиванов

Аз тази интелигенция, колкото и уж да се прави на гнуслива, не бих я обвинявал че се е оттеглила заради анцузите, а че никога не е била истинска. Ако беше истинска, тя отдавна, отдавна щеше да се заеме с възпитанието на народа си.

Най-готино е да си учен и тотален интелигент като тези, които живяха край Освиенцим и се правеха, че не виждат какво става на 5 километра от бюргерските им домове...

А ако стигнем до интелигенския "потенциал" на Анцузите, защото неанцузката интелигенция се била погнусила ( въпреки че никаква работа не свърши - както казах ) трябва да направим разлика между тази на Слави и на Стоичков, който направи футболна школа за деца, или до тази на ББ, който се хвана да вкара децата на етносите в целодневно училище, за да се научат на елементални правила...И да си припомним интелигентите, когато имаха що годе хоризонт по времето на Костов дори не се сетиха за това.

И не ми се говори за истинската и гнусливата, тъй като, независимо от претенциите си, не успя едно малко клубче да създаде, което поне да излъчи няколко лозунга какво значи да си ангажиран с обществото и народа си.

Или с две думи - обявяването на гусливостта е удобен повод да признаеш, че и ти си пълен анцуг.

вторник, 29 ноември 2011 г.

"Истината" дойде от Холандия, не че не я знаемДнес получих от приятел по меила следния материял, който представям на вашето внимание. Това е някаква измишльотина, но си заслужава...

*
Българите са неспособни да създадат работеща държава.“ – едно интервю на холандския премиер Марк Рюте
24 четвъртък ное 2011 Интервюто е дадено за Българското Национално Радио, коментарите и анализите оставяме на читателите:

“ – Г-н премиер, защо вашата държава упорито се противопоставя на приемането ни в Шенгенското пространство? Не мислите ли, че преигравате с това си ваше решение след като всички останали са готови на компромисен вариант? Дори и Финландия промени позицията си, а вие се дърпате, както бихме казали по български – „като магаре на мост“.

- Оттговорът и преди и сега е един и същ. Вашата държава е пропита от корупция, съдебната ви система не работи, престъпниците се чувстват комфортно и безнаказано, живеят на свобода и дори парадират с престъпния си статус.

- Но ние сме изпълнили техническите критерии, това нищо ли не означава?

- Техническите критерии във въшият случай са без значение, дори и да ги презипълните. Зад всяка техника стоят хора и когато тези хора са готови да престъпят закона в името на собственото си облагодетелстване , качеството на техниката се обезмисля. Това е все едно на най-строгият затвор да сложите за пазачи престъпници, ефекта ще е същият, като при вас – никакъв.

- Добре, но къде виждате причината за това състояние на нещата и как смятате, че то може да се промени? Какъв съвет бихте дали на българското правителство?

- Съмнявам се, че бих могъл да дам какъвто и да е съвет на вашите управници, тъй като те са част от проблема, а не част от решението му. Всички вие, българските граждани, знаете за записите на които се чува как вашият премиер прекратява проверка на митниците, а скоро след като тези записи станаха публично достояние, човекът в чиито интерес бе спряна проверката удобно почина. Такива случайности са рядкост и предизвикват огромно недоверие сред политиците в нашата държава. Освен това, аз обичам да се разхождам инкогнито и докато го правех във вашата столица, поне пет пъти ми бяха предлагани контрабанди цигари съвсем открито, без притеснение. Къде ви е полицията, как се борите с контрабандата? По-скоро ми се струва, че я закриляте и толерирате.

Що се отнася до причината, то тя е в неспособността ви да създадете работеща държава, устойчива държава, правова държава. Всичко това зависи не толкова от политиците, колкото от обществото. То е което търпи, толерира и издига на власт престъпници и продажници. Не е случайно, че по-голямата част от историята си, сте прекарали под робство, явно имате проблем в изграждането на силна и стабилна държава. Историята ви сочи, че вие винаги сте се деляли, независимо , че сте сложили на парламента си девиза „Съединението прави силата“. На фона на случващото се в тази сграда и в държавата ви вобще този девиз стои гротескно.

Вие българите се обединявате само когато има перспектива за келепир. Къде другаде в световен мащаб сте били свидетели комунисти и монархисти да управляват заедно, че на всичкото отгоре и в коалиция с етническа партия, която претендира, че електората и е бил репресиран от същите тези комунисти, истинско безумие, но това се случи в България именно в името на облагата.

Но да оставим политиците и да погледнем обикновеният българин, българското общество което би трябвало да бъде коректив и да реагира остро на всеки опит да бъдат нарушени законите на страната и правата на гражданите, какво прави то, къде е то? Аз го виждам по масите, пред телевизорите, в кафенетата и увеселителните заведения, апатично наблюдаващо какво се случва с държавата в която живее. Направо потресаваща е разликата между вас и съседна Гърция, докато там обществото е особенно активно, да не кажа хиперактивно по отношение защитата на правата и свободите си и по площадите можете да видите десетки хиляди активни граждани отстояващи своята позиция, то тука в България, ако на едно място се съберат 50 човека с дадени искания това се счита за небивал успех.

- Нима ни давате за пример съседна Гърция, докато цяла Европа се тресе заради тяхната политика?

- Давам ви за пример тяхното общество. Думата политик идва от гръцки и означава общественик, човек активно ангажиран с обществените дела, човек имащ позиция и отстояващ я. От гръцки идва и думата идиот, която значи човек интересуващ се само от себе си. В този смисъл докато гръцкото общество е общество от общественици, то българското е общество от идиоти, идиоти до най-високо държавно ниво. Политиците ви са идиоти.

Искам да уточня, че аз не оправдавам гърците за техните действия, порсто ви сравнявам като съседни държави. Да вземем и друго, когато човек влезе в Гърция вижда една добре уредена държава, едни усмихнати, енергични и смели хора. Когато влезе в България, вижда една мизерия и едни болни, бедни и страхливи хора. Вярно е, че Гърция е задлъжняла с милиарди, но тези милиарди, една голяма част от тях, може да се видят къде са отишли, докато в България отпусканите средства от Европейският съюз се заграбват и разпределят под масата между наши и ваши, така че до отделният гражданин не достига и цент. А дори има случаи, когато усвояването на тези пари е блокирано от вътрешнополитически междуособици, както между отделните партии, така и в самите партии. Вие сте способни да провалите даден проект, ако не участвате в него, само и само да не би този до вас да стане малко по-богат. Погледнете колко от средствата отпускани по европейски програми са усвоени, колко са изгубени безвъзвратно и колко има вероятност да изгубите поради некомпетентност, завист и алчност. Вашите политици се държат като пазванти и вместо да улеснят достъпа до европейски средства на гражданите, вместо да им помагат и напътстват в усвояването им, те ги блокират с някакви сложни и неясни процедури, докато междувременно кроят планове как самите те да ги прилапат и разпределят между приятелските си кръгове. Направо трагикомично беше да наблюдавам, как висшият клир на българската православна църква целува ръка на вашият премиер, за отпуснатите милиони на църквата по програмата за развитие на селските райони. Как църквата ще ги развие тези села, като им облагороди гробищата ли? Или парите ще потънат в черните дрехи на избрани духовници? Това е една пародия на фона на скоростното обезлюдяване на селските райони в България, но само това ли е? Ами ставащото с БДЖ?

- Добре, каво да направим, как българинът да стане активен гражданин? Може би, чрез културата и образованието?

- Ще бъда прям, Вие нямате шанс, България няма шанс. За каква култура говорим, за какво образование, когато неграмотността сред подрастващото население се увеличава главоломно, когато младежта ви, доколкото я имате се е отдала на алкохол, наркотици и разврат, като това се стимулира и от управниците. Та наскоро и вашият министър на образованието покани чуждестранните студенти да учат в България, като им обясни, че тука може да пият от сутринта, защото все някъде по света било 17 часа? Този човек в Холандия веднага щеше да бъде уволнен и даден под съд. Та той руши държавата, бъдещето й, той няма място в редиците на полтиците, той няма правото да се нарича политик и гражданин, той би бил в нашите очи един упадъчен елемент, а вие сте го сложили да отговаря за учащите. По би му отивало да е съдържател на публичен дом, но като се има в предвид и на какво прилича студентския ви град и каква слава му се носи, може би и да си е на мястото.

А културата, за каква култура вобще говорим. Музея на социалистическото изкуство, това ли наричате култура? Къде са ви световно известните писатели, художници и музиканти? Може би имате един двама, но аз говоря за влиянието което вашата култура оказва върху останалата част от Европа, къде е то? Какво влияние оказва вашата култура и нейните представители вътре в самата държава? Кой я подкрепя вашата култура? Как? „Стъклен дом“ ли наричате култура, или турнетата на Пайнер, а може би обирдижийските есемес реалити шоута, които въртите по телевизиите? Как държавата способства на гражданите, на младежта да осъзнае, че има алтернатива на чалготеките, сапунките и реалити форматите. Как ? Като се среща с Лепа Брена? Едва ли?

- Но все пак, не може да отречете, че българите сме носители на една древна култура, че и ние сме дали нещо на света?

- Всъщност мога. Да напоследък дори в Брюксел, вашите политици се напънаха и като нямаше с какво да се похвалят, докараха златни съкровища отпреди хиляди години, опитвайки се да ни омаят като в приказките на Шехерезада. Всъщност тези съкровища, доколкото разбрах са тракийски и нямат нищо общо с българите като етнос, а и не мога да разбера с какво точно и как би трябвало да ми се издигнете в очите, чрез изложба на златни пособия правени преди хиляди години от някой когото не познавате, но сте имали късмета да се заселите там където е живял, а не да речем с нещо направено от българи наши съвременници.

- Ами първият компютър създаден от Джон Атанасов и него ли ще отречете и колко други открития има правени от българи?

- Само че има една подробност, те са правени в чужбина, България, българската държава не е създала условия тези откиртия да бъдат реализирани на нейна почва, именно поради особенностите на българският характер и мислене които по-горе посочих.

- Ами азбуката, Българската азбука?

- И вие почнахте като македонците. Българската азбука ,надали щеше да я има, ако не беше Гърция с нейните книжовни школи. Ще ви кажа честно, вие сте толкова българи, колкото и македонците са македонци. Както древните македонци, така и древните българи отдавна са слезли от колелото на историята. Измислени нации, използващи стари наименования, създадени изкуствено по геополитически причини. Без чужда помощ, държавата ви едва ли би просъществувала дълго, вижте само докъде я докарахте за последните двайсет години – липса на държавност, никаква перспектива, бедност, обезлюдяване, демографска криза. Това за двайсет години самостоятелно независимо управление, след още трийсет ще изчезнете, ако не успеете да се активизирате като общество.

- Това ли бъдеще ни очаква според вас?

- Да, поне на този етап не виждам друго развитие на нещата. Докато търпите корупцията и се възползвате от нея за лично облагодетелстване, докато търпите да ви мачкат, манипулират и унищожават чрез крайна бедност, докато се страхувате, вие сте обречени. Европа няма нужда от престъпници, корумпирани подлизурковци, просяци и страхливци. Вие вече сте в Европа, вашата териотрия е част от обединена Европа, на нас ни е необходима тя не вие. Ние можем и без вас, не че го целим, оцеляването ви като нация зависи от вас, но докато живеете така както го правите в момента, вие не сте добре дошли на наша територия, ще изчакаме да се избиете и да изчезнете от само себе си. Трийсет години не са много време.Аз бях предложил да направим една подписка срещу съдебната ни система с конкретни списъци на случаите и да я пратим на Брюксел, а защо не и до холандското и финландското правителства. Как пък един не се обади, че е за.

неделя, 27 ноември 2011 г.

Нов Десен проект срещу възпитание

ИМА ЛИ НУЖДА ОТ НОВ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЕКТ?
25 Ноември 2011
Веселин Кандимиров
http://www.svobodata.com/page.php?pid=7325&rid=154

Лили 26 Ноември 2011 10:23:16
Абсолютно не съм съгласна с тезата на автора,че антикомунизма в България е на битова,а не идеологическа основа.Това е много удобна теза за комунистите,за дискредитиране на антикомунизма.Авторът не познава българската история,учебниците по които е учил са фалшификация.Превратът през 1944г.заварва България с академична общност ,журналистика,икономика и въобще всички структури на социалния,икономически и политически живот,съизмерим с този на Западна Европа.Какво мислите е станало с тези високообразовани хора,които са създали всичко това?Те са антикомунисти,техните потомци също са антикомунисти,те имат капацитета да разсъждават и крайно обидно е това момче да прави тези изводи,искам обяснение,какво има предвид пишейки за БИТОВИЯ характер на антикомунизма?Аз твърдя,че битов характер има комунизма в България и грабежа на имоти ,пари,привилегии,продължават до ден днешен!Това не може да се каже за антикомунистите,нали,кажете ми колко милионера има днес, сред тях?


Бих искал да информирам евентуалните "производители" на десни проекти, че в успешните днес европейски нации интелигенцията и по-специално писателите са имали задачата да научат народа си на определени правила още преди около 200 години...


А нашата интелигенция и писателите ни още май не са се и усетили...И защото Лили споменава времето преди 1944 искам от една страна да потвърдя, че преди 1944 наистина имаше една много качествена прислойка, и народът имаше, що-годе качествено самочувствие, достойнство и трудолюбие ( които знаем също как добре бяха разрушени от комунистите ) от една страна, но трябва да признаем, че голяма част от народа, най-вече ромите, бяха оставени дори неграмотни...

Така или инак нито интелигенцията нито писателите ни са се усетили да възпитават, или което е още по-лошо никой не предполага дори, че те могат да възпитават

сряда, 23 ноември 2011 г.

Нова десница?!

На България е нужна нова дясна партия, която да работи с ГЕРБ
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1122730


Откъде ще се вземат лидери за нова дясна партия?

-Не съм експерт, но съм убеден, че на България й е необходима една нова десница.

ГЕРБ също претендира да е дясна партия. Вярно, че от гледна точка на финансовата и фискалната политика е такава и аз затова я поддържам. Нейните експерти наистина направиха това, което много малко партии успяха - изключително ниския дефицит, ниско задлъжняване, ниски данъци и др.

Но аз смятам, че трябва да се роди нова десница, която да подкрепя ГЕРБ. Те трябва да бъдат коалиционни партньори, докато ГЕРБ продължи да води подчертано пазарна политика. Това, което ме тревожи в ГЕРБ, е толерантността не към Русия, а към мафиотската й политика. Сега пак се говори за Белене, което е абсолютно пагубна перспектива, или за Бургас- Александруполис. Така директно се работи за мафиотската Русия, която няма интерес за благоденствието на България. Оттам плащат на цяла армия от лакеи в България, включително и в пресата.

22 години след началото на прехода: какво още може да се направи?

22 години след началото на прехода: какво още може да се направи? (статия трета)

http://www.svobodata.com/page.php?pid=7282&rid=154
23 Ноември 2011
Едвин Сугарев

Според мен г-н Сугарев отстъпва и разводнява заключенията си от предната статия. Какво важно, изключително важно казва там:

"Става дума за формация от тип, който не можем да открием днес на политическата сцена на България. За формация с гражданска насоченост и структури, които се градят на хоризонтален принцип ( плоски структури )и не допускат каквито и да било възможности за нездрави лидерски амбиции или използване на политиката за корпоративни цели. И за формация, която се формира на базата на свободния диалог и съвместните усилия между съмишленици – и излъчва своето политическо представителство чрез добре обмислени процедури и по принципи, които позволяват пряк контрол над избраните и гарантират тяхното отстраняване при подмяна на целите или просто при несправяне с възложената им мисия.

Съзнавам много ясно трудностите, които стоят пред изграждането на подобен тип формации. Съзнавам и колко лесно всички техни плюсове могат да се изродят – и да се превърнат в минуси. Същото важи обаче и за всички структури в политическия живот – а на традиционните такива сме им сърбали попарата през последните 22 години. И големият проблем според мен не е, че такава структура няма как да бъде изградена. Напротив – има как – по-скоро няма кой да я изгради."

Всъщност в новата статия авторът изобщо не развива гореподхвърлената изключително важна и ОСНОВНА идея...Напротив той започва да коментира ( за кой ли път и от кой ли не ) лявото и дясното, както и целите и програмата на дясното, а в същото време казва, че лявото е именно това, което отгоре дава тон.

Или, за да не се разпростирам: създаването на истински демократични и плоски структури, с участието на гражданите с идеите им предполага създаването на програмата и начините на прилагането й, а не идеите и принципите "спуснати" от някой, колкото и да е умен, силен, даровит или велик.

И в този ред на мисли, ако мога изобщо да съветвам, не е лошо да не се търси откриването на нови пътища...И на Запад има информация, а и тук представихме линкове на реалното е да се взаимства.

Така или инак впечатлението ми от настоящата статия е че авторът се е отдалечил от практическото, което и без това беше изключително рехаво и фактически вървим към заключението че нищо няма да стане и ще трябва да се разчита на възможностите на реалността.


Цитирам от статията:

"Свобода, независимост, достойнство и справедрливост"

И правя опит за прости, рационални и практически стъпки:

- на основата на горните принципи, както и редица подзадачи, като се започне от реформи в образованието , здравеопазването, съдебната система и се свърши до МВР и армията, както и обучение и "внедряване" на правила за живот във ФУНКЦИОНИРАЩО общество по места, на широка база ( така наречените хоризонтални структури ) се създават групи.

- тези групи се ръководят при обсъждането и даването на идеи и предложения, както на местно ниво ( включва и строго практически мерки ), така и на национално от избрани модератори

- на базата на демократичния принцип тези групи си определят ръководствата, така и излъчват предложения за областни и национални ръководства

Цялата система се администрира от информационна система, достъпна и в интернет, която информира за и поддържа демократичния процес и правилата, следи за движението на идеите и на свършената работа. Тази система дава възможност и за провеждане на ефективни и сигурни демократични гласувания. Самата система съдържа в себе си и правила за контрола й.

Тъй като съм във връзка с хора занимаващи се с информатика и съм обсъждал с тях възможностите за изграждането и поддържането й, съм убеден че може да се изгради и да заработи лесно. Или с две думи - не е проблем.

неделя, 6 ноември 2011 г.

Тъй рече Бойко Борисов...

По повод:


http://www.svobodata.com/page.php?pid=7075&rid=154
6 Ноември 2011
Едвин Сугарев"Бойко Борисов говори... всъщност за какво говори той? Ясно е, че си отваря устата – но какво казва с нея? "

Аз пък, въпреки че тача словото повече тача фактите.


Какви са фактите около Бойко Борисов, за които става дума в статията?

Факт е че Симо го направи главен секретар и така го вкара в политиката. Дали Бриго е помогнал за това е въпрос. Все пак е известно,
че генералското движение, по времето на Костов още е търсило що годе перспективни, според тях, "елементи". Така бяха "намерени" и Милен Велчев и Никиту Василев.

Факт е че Бойко не се скара с Първанов, колкото и да бяха близо, изиграно или не, до това. Но въпросът е щеше ли да загуби ББ ако влезеше в "полемика".

Още по времето на Охридската трагедия или учстието на държавата в съпричастието имаше такива искри. По това време си спомням, че някакъв западняк беше посъветвал ББ
да мисли повече за реномето на страната....Иначе, за мен ББ щеше да загуби при една пряка конфронтация с Гоце. И то не защото нямаше да пусне по добрите лафове, а просто щеше да смъкне и инече ниското ниво на политическото говорене у нас.

А Цветанов доста често и доста недвусмислено се изказваше по въпроса. Но от друга позиция.

По отношение на Костов. Ако забравим какво двамата приказват един за друт като факти ще останат участието на Костов във вотовете на недоверие и
съпоставките на изборните резултати.

Това кой бил в съюз с Доган се артикулира както от едните, така и в случая от Борисов, но както казах лафовете съм ги оставил настрана.


Факт е обаче, че както казва г-н Сугарев десните няма да седнат и няма да се разберат един с друг. Поне при тези ръководства. Факт е също че България губи от това, но при тези ръководств може пък и да печели.

Факт е обаче също и това за Костов:
"оглавил е народния гняв в единствения почти революционен момент от новата ни история. И е поел властта тогава, когато страната е била не в криза, а направо в катастрофа. "


Факт е обаче, че това явно не е било достатъчно, а фактите за тази недостатъчност са артикулирани пак не недостатъчно.


Друг факт е, че Бойко Борисов е чел Винету, но факт е също, че под обстрела на "критиката" прочете, май, "Братя Карамазови" или нещо друго от Достоевски.

В този ред на фактите и при знанието ни колко се тачи и е "модерно" знанието, литературната начетеност и духовната култура в България, и при познаването на всички министър председатели и президенти, Бойко в никакъв случа не е нещо неподходящо за народа си дередже.


Според г-н Сугарев, факт е плямпането на ББ, както и е факт че бюджета за МВР остава същия. Дали плямпането му е резултатно, нека други кажат.
А за бюджетът дали е правилно, не знам. Знам само че при тази съдебна система, и при тези резултати за полицията и особено за реда в малките населени места с циганската престъпност,
както и с настоящите процеси срещу убийци и пуснати до доказване майстори на шпагата да рискуваш с полицията е доста неразумно. Друг е въпросът, че намаляването на заплатите при пенсионеране трябва да става поетапно. В Германия, например, увеличението на стажа необходим за пенсия расте с месеци за различните възрасти.


Спорд г-н Сугарев "Моята версия е следната: Бойко Борисов вярва, че говоренето е правене.".

Моята версия пък е че Бойко е доста голям майстор на приказките с народа си,
но по отношението на правенето съм на друго мнение.

"Отговорът е ясен и прост като филия с мас – поражда една невярна, но ясна и простичка картина на политическото, която е достъпна и разбираема за обикновения българин и поради това – уютна. Няма как да не е уютна – тя е извлечена от неговите страсти и разбирания, от неговите любови и омрази. Тя пасва на неговите разбирания за живота, на неговата изтощителна жажда да се намери най-сетне някой, който да ми казва кое е добро и кое – зло, който да наказва и награждава, който да решава от негово име – та да не се налага той да носи отговорност за собственото си битие. И тя – не на последно място – може да бъде изговорена направо в кръчмата, където освен с ракийка българския дух се топли и със сюлбимни спомени – видехте ли как бат` Бойко ги нареди тия, ентелигентите..."

Горното е доста добре казано, но аз лично не съм видял у нас много-много "ентелигентни", пък камо ли наредени. Освен ако в клуба на Ентелигентните не бъдат приети Кунева, Ирина Бокова и изобщо червената интелигенция, барабар със социологическите й агенции, но пак ненаредени.

А уютността на българина, за мен поне, се нарича рационалност, колкото и рационалността поначало да не е близо до духовното и най-вече до поезията, която аз лично също обичам.


А по отношение на психотерапията може и да е вярно, но да си кажа засега терпирани не се видят ни надлъж, ни на шир, камо ли на дълбоко и нависоко.

петък, 4 ноември 2011 г.

Оптимизмът на гърците - 2

http://www.vsekiden.com/105964/bivshiyat-glaven-revizor-na-bnb-kolyo-paramov/

Да им бъде опростен още от над 350 милиардния дълг или да получат по-ниски лихви за дълговете си?

Да им бъде опростен още дълг. Искам да кажа нещо много важно. От 1842 г. досега на Гърция са опрощавани заеми 7 пъти. Ако разгледаме взаимоотношенията на Гърция с Отоманската банка в Цариград от времето на Априлското въстание и стигнем до наши дни, ще разберем, че гръцката дипломация в това отношение се намира на свръх първо място в света. Там народ, правителство и различните заинтересовани сили в управляващите партии достатъчно добре мотивират поведение, щото всички останали да се съберат, да опростят или да подпомогнат по някакъв начин стабилността и условията за живот в Гърция. Никоя друга държава не си е позволявала такива разходни нива, които отиват директно за потребление. И които през последните 20 години са силна причина за натрупване на такъв сериозен държавен дълг.

Оптимизмът на гърците и песимизмът на българите

Вчера имаше едно много интересно изказване на гръцки предприемач, койно има фирма в България, по отношение на кризата в Гърция и последните събития, а и изобщо 100 годишните ни стилове във външната политика.

Каза, че за разлика от българите гърците са оптимисти...

По точно имам предвид оптимизма в план да се бориш за на пръв пъоглед абсолютно загубени ( и дори не чак толкова доблестни и коректни ) каузи...Шиканирането на българската граница беше един от ярките примери.

понеделник, 24 октомври 2011 г.

Изборната нощ - разни наблюдатели, разни заключения

След изборите България вече е същата
http://ivo.bg/2011/10/24/%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d1%89%d0%b0%d1%82%d0%b0/#comment-57454


Според мен дори да има доста истина в наблюденията на г-н Инджев, отношенията Борисов - Фандъкова / Плевнелиев не са така "изопнати"...Просто Бойко не търпи, когато такива истини се извъртат...От друга страна знам от добре осведомени източници, че достатъчно много пъти се е съобразявал с мненията както на Фандъкова, така и на Плевнелиев...Да оставим настрана, че силата на "словото му" не може да се сравнява с никое друго.

И в случая, да припомня нещо, което и тримата знаят много добре. Не става дума за егото на Борисов, нито на Фандъкова или Плевнелиев, а за България.

Белотажът Плевнелиев-Калфин

не трябвало ББ да се нахранвал с толкова власт, а всъщност въпросът е дали ще прекъснем управлението на държавата от бившите - чрез съда и прокуратурата, чрез ДС партията ДПС и олигарсите като Гергов, Ковачки, енергийната мафия и така нататък...

В края на крайщата на ЕС ще му писне и заедно с изхвърлянето на некоректните във финансово отношение, ще се разграничи и с некоректните законово.

четвъртък, 20 октомври 2011 г.

Защо няма да гласувам за Кунева

Десет причини защо няма да гласувам за Кунева-Пръмова ( за Калфин е ясно, че също не )

1.Кунева е предпочитана от БСП пред Превнелиев.

2.Кунева е мадам Йес.

3.Кунева никога не е изказала една градивна или практическа идея и не можа нищо да направи за потребителите.

4.Кунева няма понятие от народа си и не може да говори с него. Тя е представител на "интелигенцията" и на първо място на компрадорската и свързана с червения елит.

5.Кунева излъга избирателите извлече Първанова в Европарламента и се отказа от мястото си най-непочтено.


6.Кунева е протеже на Симеон Сакскобурготски, който беше отритнат ЯСНО от българския избирател.


7.Кунева е страхлива - никога досега не е казала и дума нито срещу съдебното ни блато, нито срещу "грешките" на президента, нито срещу БСП.

9.Кунева не знае да готви - което означава, че не е българка.


10.Кунева, според мен, е толкова зависима колкото и Калфин.

Път към цивилизацията?

Впрочем нека си кажа в прав текст:

БСП ако бъде натикана там където трябва на тези избори - няма да ги признае...

А, въпреки отчаянието, НИКОЙ, НИКОЙ, не обяви че не признава, и то на два пъти, избора на Първанов - независимо че беше избран чрез гласовете на една практически противоконституционна ( и ДС ) партия....

И тъкмо затова аз лично не бих се опитвал да обвиня народа си, когато взе и ще вземе своето решение напук на предишните сценарии.

А писателите да си решат дали да се солидаризират с този народ, че да му спечелят доверието, или да си продължават както досега.

Впрочем думите на Алеко, дори и верни:

"А народът какво ще каже, какво ще прави? Любопитен въпрос! Ти ми казваше едно време, че вярваш още в българския народ. Хайде де! Не се подигравай! В кого вярваш ти ? В това ли рабско племе, което търпи всичко това? Виж го изобразен в представителите му.

Народа, в когото ти вярваш, е роб, казвам ти, роб; робуването е за него блаженство, тиранията благодеяние, роболепието геройство, презрителното хъркане отгоре - музика! "

Всъщност казват едно. Нашият народ е прост, а аз съм по-зрял от него...И се е опитал чрез писанието си да стори нещо...Успял ли е да постигне нещо чрез "Бай Ганьо"? По-скоро "не"...

Което означава че пътят е искаш или не чрез властта. Да "вкараш" децата в училище и поне да ги научиш на:

- какво знача елементарна чистота
- да спортуват и учат какво значи тим
- да ги научиш на 5 правила за качество
- да ги научиш на 5 правила за ред

И колкото и да се пъчат и фъчат умните и автентичните, колкото и да обвиняват "брадясалия" ръпон, че и той е едната страна на същата монета, той ще бъде, който най-вероятно ще започне да върши таза работа. Работа, която трябваше да я захванем още преди 100 години. Колкото и цивилизован и нормален да е Алеко.

Писателите пак се разграничават от народа си

http://www.svobodata.com/page.php?pid=6929&rid=154
20 Октомври 2011
Едвин Сугарев

Аз пък мисля, че със заклинания, кълнене и изказване на истината от позицията на песимистичната реалност, няма файда. Особено предвид, че българския писател - каквато и да е причината - нито е уважаван от народа си, нито е чут, популярен всред него.

Нито пък мисля че е имало някакво нормално време в България. Що-годе нормално, и за съвсем кратко, да, но нормално!!!!

Отколе няма нито стратегия нито линия за градивност. Остава да се осланяме на движението на света и неговата еволюционност. И на малките трохички, които могат да са в правилната посока, а не тези, които винаги са в неправилната.

http://ivo.bg/2011/10/20/%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba/
Ето какво изтече от минали американски доклади за сегашните български кандидати!Все пак, тъй като за мен трохичките за правилната е Плевнелиев, а трохичките на някои писатели са в проамериканската "аура" на Калфин и Кунева, нека си кажем - не, писателите още дълго време няма да могат да посочат правилната посока на народа...

А пък последния, лош, добър, взема решения, каквито намери за рационални, а призивите че всички са еднакво зле са призиви да не взема решения.

вторник, 18 октомври 2011 г.

ГЕРБ и фактическата демокрация

Участието на хора от етносите и другите религии в управлението на страната е най-яркият за разликата между фактическото на Бойко и алабалата на автентичните. Това е истинска демокрация. Бях този уикенд в Родопите. В един смесен район - повече от половината от съветниците на плаката на ГЕРБ бяха с турски или помашки имена.

ГЕРБ релизара участието на представители от етносите в управлението

Разбира се, че етносите ще искат свои политически представители, след като "сложните", да не кажа друго, българи ги загърбват и не ги включват в управлението на страната, а ги оставят в ръцете на съмнителни "организации". Да повторя старото си, вече около 10 години, предложение: във всяко от демократично съществуващите партии - ръководството, трябва да има квоти по етноси, религиозни и племенни групи, пропорционално с процента на тези в общото население на страната.

http://boababbg.blogspot.com/search?q=%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B8

http://frognews.bg/news_39558/Ebazer_Ebazer_e_favoritat_za_Malak_Porovets/

четвъртък, 13 октомври 2011 г.

Данни за разграбване ( от медиите ) 2

http://www.monitor.bg/article?id=310712
БДЖ загробена от Мутафчиев и сие
Кражби за 127 млн. лв., докато бил министър на транспорта

Данни за разграбване ( от медиите ) 1

http://www.pari.bg/article/2011/10/13/Pravitelstvoto_dade_35_godishna_konsesija_za_dobiv_na_stroitelni_materiali_na_firmata_na_Bratko
Фирмата на Братко получи 35-годишна консесия за добив на строителни материали
13.10.2011, 14:28

сряда, 12 октомври 2011 г.

Щял да бъде зависим

Няма лошо да си разсъждава човек, но се съмнявам на много места носителите на лозунгите, призивите и воплите само да си вярват. Плевнелиев, така или инак ще е президент, ако комунистите на фалшифицират изборите, и той ще е човек, който ако е на противно мнение от това на ББ ще си го каже...То, той, Бойко изслушва не само синдикатите и БАН и се съобразява с тях, та даже и 10 души рубладжии против шистовия газ, съобразява се с Първанов, че няма да се съобрази с един човек, когото смята за умен и честен.

Оста Борисов - Първанов

Първанов отново отсъства от един телевизионен дебат и пак спечели от това
http://ivo.bg/2011/10/12/отсъстващият-първанов-отново-спечел

Според мен Плевнелиев не беше „спечен“, а отговаряше доста ловко-политически.

Тиражира се отдавна, че Бойко е вързан с Първанов, но това не е вярно и бъдещето ще го покаже. Просто това му е стила отколе – не иска да конфронтира двете „институции“ докрай и изчаква просто Гоце да се махне.

Засега най-важните доказателства – Белене и Бургас-Александрополис говорят в полза на моята теза.

понеделник, 10 октомври 2011 г.

Стига само материализъм

По повод:
"Трябва ни ново ръководство, не треньор"
http://www.bnews.bg/article-36289

Не само ново ръководство. Трябва нов манталитет. Какво означава тим, задружност, сериозност, дисциплина, трудолюбие, стратегия, ентусиазъм и скромност. Ако децата, не само във футбола, започнат да бъдат учени на тези категории, повсеместните ни успехи ще са неминуеми. Стига само материализъм!

четвъртък, 6 октомври 2011 г.

Моята програма за управление на София

През 2007, преди изборите в София, бях публикувал в Медияпул една програма за управление на София. Човек може да си направи сметката какво евентуално е взаимствано и изпълнено и какво може още да се желае. Днес, още повече тази програма е валидна в аспект социално и ромски проблем.
Моята програма за управление на София
http://forum.mediapool.bg/viewtopic.php?t=5788&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EC%EE%FF%F2%E0+%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%E0&start=0


Пуснато на: Сря Сеп 12, 2007 12:01 pm Заглавие: Моята програма (C) за управление на София Отговорете с цитат
А ето и моята програма за управлението на града, като съм се съсредоточил там, където се различавам от досега познатите стратегии. Разбира се това, което правят другите ще продължи да се прави.

Основата на всичко ще бъде работата с гражданите. На практика това ще се осъществи чрез информационната система, която ще включи гражданите да контролират общината и да карат представителите й да вземат правилни решения.

Ще направя една информационната система, която ще обхваща целия стопански, социален, културен и обществен живот, функционираща, нагледна и отверена - не само в интернет, но и в пресата и в бюлетини, които ще се издават по поискване и по деманд.

Ще направя така, че системата да е открита. Всеки да може да проследява, във всеки миг, какво става в града, как се харчат парите му, какви конкурси има, какво става, какво и кой го върши, защо се вземат такива решиния, да може да участва в тези решения и да иска отчетност от съветника си в общината.

На тази основа ще създам и контролната система, пак като публична информационна система. Която ще се води от гражданите. От една страна ще създам един граждански отряд от вълци адвокати, от друга страна ще давам бонус на всеки гражданин, който достави материал, фото, информационен и/или доказателствен за твърдението си по отношение на нередност.

Паралелно, като разбира се използвам системата, ще започна да действам конкретно по следните "ресурси".

1.Социално
а.детски градини и ясли
б.социална работа с ромите за подобряване на живота им и включване в трудовия и обществен живот
в.училища
г.здравеопазване

Ще работя най-активно заедно със заинтересованите граждани
а. Ще дам възможност на тези с малки даца и изобща на младите хора с помощтта на общината сами да поемат инициативата за създаването на детските градини и яслите, като ще им дам бонуси за вложения от тях организационен и друг труд за използване детските градини и ясли.

б. Ще съм инициаторът и ще съдействам за организация на граждански движения за работа със социално слабите и на първо място ромите. На доброволен принцип ще се създадат потронаж и шефсттво от страна на семейства българи, които ще съдействат при организацията на обучението на децата, ще помагат при всякакви административни и социални въпроси, за обучения в занаят и намиране на работа. За тези с резултати ще организирам система с бонуси.

в.Училищата - подобно на а. Но в допълнение ще създам условия на родителите да поемат организирането на спорта на децата. На всяка дете, което ще спортува ще дам бонуси.

г. При здравеопазването ще създам обща ссистема за информираност за качеството на звравеопазването / качеството на лекарите /, което не само ще повиши качеството на лечениенто, но и ще повиши доходите на тези, които работят добре. Такава система ще направя и за учителите. Не държавата или самите те да се оценяват. А гражданите, тези които консумират "услугите" им.

2.Инфраструктура.

Всеки метър асфалт, всяка стотинка дадена за боклука, вода или отопление ще е ясно защо и как се изразходва. Например ето нещо, което писах преди 2 дни:

"Нещо конкретно. Имаше една страница в Дневник, където можеше да се пише до кмета. Аз там му писах но Бойко, че в Кьолн, където е едно от малкото места в Германия без разделно събиране на боклука, имат следния подход. Боклука се изсипва, качва се на линии, отделя се ръчно / безработните ако искат могат там да работят / това което може да се рециклипа - дърво, пласмаса, хартия и т.н. и след това органичните заминават. Така в София можеше да се намали обема на балите наполовина, което ще рече и цената на балите, както и превоза, които са много скъпи. Предложих им да им доизясня въпроса. Very Happy Те не ми се обадиха, но два месеца по-късно Милко Герджиков се изпъна, че работели тъквмо по идеята. До днес не са направили нищо, а ако бяха направили щяха да бият тъпаните. Вие защо мислите не направиха нищо?"

На гражданите ще е ясно как вноската им за боклука ще намалее. Разбира се постраяването на подходща система за боклука ще бъде решена много бързо, защото ще дам възможност на гражданските да контролират процеса и да решат каква система предпочитат.


Общи:

1.Абсолютно всеки лев вложен в града ще направя така че да е вложен ефективно. Ще променя коренно, пак чрез гражданския контрол, качеството и количеството на работата. Само за 4 години ще сменя отношението към качеството на труда в обществения сектор, така че ще се отрази и на частния. Щом плащаме ние плащаме за такава и такава работа, с такова и такова качество. Разбира се контрола ще стане с помощтта на гражданите и бонусите за тях.

2.Чрез гражданите ще създам железни правила за контрол на законите - навсякъде, включително и по тротоарите и улиците. Ще следя за качеството на труда. Ще ги карам да работят всяка минута, не да се убиват, но щом им плащаме, ще работят. Постоянно и качествено.


Чрез реда и качеството ще повиша поризводителността на труда, от което ще мога да направя още повече, на първо място да изчистя въздуха на града като се започне от Кремиковци и се стигне до катализатори на колите.


ПП.Разбира се, всеки би могъл да си помисли, чие само да прочете тези ми идеи и той би могъл да ги направи. Въпросът е че същността, реализацията стои в детайла, който много малко хора знаят и могат да реализират.

сряда, 5 октомври 2011 г.

"Бойко Борисов спасява Европа" - Бойко Борисов спасява Европа

Бойко Борисов спасява Европа
http://www.svobodata.com/page.php?pid=6771&rid=154

Аз бих направил друга трактовка на изказването на Борисов. Ако се погледне така опростено е или директно признаване, че България е изключително проста страна и затова си избира такива министър председатели ( но по "всеобщо" признание Станишев не е бил чак толкова прост, а беше изритан много явно пред ББ )... Или, пак опростено, министър председателя се шегува...

Не, смятам аз, но може и също като просто българче, просто да греша - това е ясен глас откъм България. Бойко Борисов казва:

"Ние вече сме приети в ЕС. И думата ни трябва да се чува наравно с другите. Вие не ни приехте в Шенген, като нарушавате поставените от вас правила. Вие нарушавате и собствените си правила. Ние, които сме най-бедни и нашите пенсионери живеят на границата на оцеляване, спазваме вашите правила, а много от вас не. И в края на крайщата, според нашите пенсионери, за да ги спасите вие можете да си намалите собствените пенсии. Солидарността е това. Десните партии също са народни и спазват солидарността като, независимо че капиталистически и дясно са събирали от хората пенсии, когато системата не може да приеме солидарно работата нататък, вие вдигате пенсионната възраст."

понеделник, 3 октомври 2011 г.

За проекта Демокрация в действие

Вчера, Люба Кулезич по ТВ7 запита германският CDU съветник на Бойко какъв ще е профила на политикът, който ще бие един ден Бойко Борисов. Той отвърна, че това може да е и самият Бойко, ако наистина се стигне до една реални и истинска демократичност.

В този ред на мисли давам един линк, където проектът Демокрация в действие беше предложен от една група зрели български демократи още преди 7-8 години на ДСБ...Проектът беше, разбира се, отхвърлен безапелационно.

http://www.democrati.org/f/viewforum.php?f=48

четвъртък, 29 септември 2011 г.

Шенген ли?!

Тези дни "пуснах" в Svobodata.com един модел на писмо, малко "весело", до ЕК относно неприемането ни в Шенген. Спомних си за него, тъй като днес Финландия и Холандия представиха на медиите по конкретни данни:

"Онзи ден ни беше отказан Шенген...Все очаквах някаква петиция от страна на интлекнуалците и публицистите...Но, уви...

Ето какво имам предвид, като пример.

"Уважаеми ръководители на делегации на държавите членки на ЕС, ние, от Гражданския клуб на доблестните констатиращи се присъдинявам към решението на ЕС за непримането на Румъния и България в Шенген.

Наистина сме разочаровани, но в същото време сме много повече разочаровани от повърхностните, не по същество и размити доводи, които бяха изтъкнати. Вие, господа и дами в Европейския парламент сте скъпо платени специалисти и като такива би трябвало да положите повече усилия, за да посочите точно какво е нужно от страна кандидатка, за да изпълни критриите.

Наприме нека стане дума за решнията на българския съд, които, меко казано, будят недоумение.

Пример е случаят Борилски, а списъкът който предлагаме са аналогични случаи ( реда не изразява степента на важност):

- оправданито на Доган за хонорар от 1 милион като хидроспециалист
- условната присъда на Кавачки за данъчни измами
- протакането на делото за даден подкуп от бившия министър Цонев
- пускането на ред престъпници на свобода, защото - винаги се намира повод
- протаканто на делото срещу Масларова
- условната присъда на Ставински, когато за подобни "грешки" хората влизат в затвора ( подобен е и май и случаят с Борислав Великов )
И много други ,и много други.

И настояваме ЕС и ЕК да напишат конкртно какво се иска по отношние на Съдбната ни система.""

Общество - седемте принципа за целесъобразна политика

http://www.pari.bg/article/2011/09/29/Ptjat_km_svobodnata_ikonomika

Седемте принципа
за целесъобразна обществена политика


1 Свободните хора не са равни, а равните хора не са свободни.
2 Когато нещо ти принадлежи, ти се грижиш за него. Ако е ничие или е общо достояние, тогава състоянието му се влошава.
3 Целесъобразната политика изисква да се вземат под внимание дългосрочните ефекти за всички, а не само краткосрочните ефекти за неколцина.
4 Когато поощрявате, получавате повече. Когато обезкуражавате, получавате по-малко.
5 Никой не харчи чуждите пари така внимателно, както своите собствени.
6 Правителството не може да даде никому, ако първо не вземе от друг, а ако едно правителство е достатъчно голямо, за да ви даде всичко, то същевременно е и достатъчно голямо, за да ви вземе всичко.
7 Свободата е същественото.

Общност и образование

http://www.pari.bg/article/2011/09/29/Ptjat_km_svobodnata_ikonomika

"- Трябва да разпространяваме тези идеи сред хора от всички класи в обществата ни. Със сигурност ще ни отнеме доста време да стигнем до политиците, но безспорно образованието е най-успешният начин за промяна.
Ако идеите ни станат популярни и модерни, политиците няма да имат успех в публичното пространство, без да ги следват. Време е обществото да започне да задава неудобни въпроси на управляващите и за целта то трябва да бъде образовано - с надеждата политиците да го последват."

сряда, 28 септември 2011 г.

Държавата да се заеме с обучението на ромските деца

А ето нещо градивно и правилно:

http://www.vsekiden.com/103416

Образование за най-ниско стоящите социални слоеве

Нееднократно съм призовавал за нещо, което трябваше да започне още от Освобождението 1878

"Синдикат иска училищен ромски стандарт
Настоява се за по-високи заплати на учители, работещи с циганчета

http://www.vsekiden.com/103406

Незабавно да се изготви училищен ромски стандарт поиска с декларация синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа”. Причината са огромните трудности при социализирането и десегререгацията на ромчетата и безизходицата, в която се намират учителите в тези школа.

В сега действащия Закон за народната просвета не съществува нито един член, който да помага за приобщаването на ромските ученици. Точно обратното – в българското училище тези деца целенасочено се учат как да не са равни с останалите и да не спазват закони и правилници. За ромските ученици не се прилагат училищни критерии за оценяване – пишат им се най-малко тройки, не се броят реално техните отсъствия, към тях не се прилагат никакви санкции, се казва в декларацията.

В сегашната ситуация всичко било изградено на базата на изключенията. В новия стандарт изключенията трябва да са безкомпромисно фиксирани.

Синдикат „Образование“ ще настоява за повече психолози и педагогически съветници в училищата с преобладаващ брой ромски ученици и по-високи заплати на учителите, които работят с тях."


Време е наистина, и аз мисля че новият Президент ще приеме това като кауза, трябва до намери път за образование на най-необразованите, както и диференциран подход - материални помощи и стимули свързани със задължения.

Разбира се, ако този Синдикат бъде оставен да се себеорганизира резултатите най-вероятно ще са само отчетени. Както се познаваме.

Впрочем задължително към това трябва да се включи и църквата. Дори и с материална помощ.

вторник, 27 септември 2011 г.

Катуница и "Революционната ситуация"

Всичко това може и да е вярно, но не бива да се забравя, че България много рядко е в съзидателна позиция. С цялата условност, мъка, престъпност и грозота последните години бяха период на една четвърт вдигане на националния ни доход...И може би, тъкмо затова, пак е дошло време да се разрушава.

Въпрос: ТИ КЪДЕ СИ В ТАЗИ "КОНЮНКТУРА"?

сряда, 21 септември 2011 г.

Бойко Борисов надмина себе си

http://www.bnews.bg/article-35242
"Дори когато не е съгласен с нещо, той мотивира своя отказ.

При него хубавото е, че той има душа. И когато нещо не е съгласен или не му харесва, той буквално си го казва, но го казва с нормален тон. Росен Плевнелиев има много по-дългосрочен поглед. Той вижда по-далеч от мен и има възможност да гради стратегия за 2020-2030 година. Уникално добре развита мисъл в перспектива има той”, посочи още Бойко Борисов."


Наистина, каква разлика с българските политици, които познавахме досега. Гова е откровеността на силния, открит и горд с това, което е, човек. Колко от тези, които го спрягат като прост могат същото??!!

вторник, 20 септември 2011 г.

Симптоматично

Цитирам това мнение от BNEWS:
http://www.bnews.bg/article-35212

на един истински "десен" избирател, който има претенция да е от интелигенцията,
за да "разбиранията му", които обясняват защо за възстановяването на България
няма да може да се разчита нито на "десните" нито на "интелигенцията"."arhar - 15:53, 20 сеп

Не знам кво изследват, ама с кой се срещна и заговоря всеки псува боко и цоко...сите гласували за тех се проклинат и се канат никогиш вече да не гласуват за мутро-милиционери ..... па ша видим, иде му края на есен....
А иначе рейтингът на Боки и Цвики расте правопропорционално на парите, които е получил „социолога“ от ГЕРБ за да им повдигне меките пишк"

Перспективи Десницата гасне, неусетно почти

Перспективи
Десницата гасне, неусетно почти
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=10128§ionid=5&id=0001102

Вече колко години настоявам и предлагам да се приложи проектът "Демокрация в действие". Тъкмо от него ще се роди и конкурс за Нов десен проект.

Безпристрастност на съдилищата и независимост на съда

Задачата на новата президентска двойка


13-ти сме по икономическа свобода в ЕС
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1046612

....

"Най-проблемната област си остава "законодателна структура и неприкосновеност на частната собственост", като тук бележим спад през годините - резултатите по индикаторите "безпристрастност на съдилищата" и "независимост на съда" са много ниски."

....

събота, 17 септември 2011 г.

Кандидатурана на Плевнелиев за президент

Като знам какви претенденти за перфектното сме българите Плевнелиев не е в никакъв случай перфектния кандидат ( той и проф. Вучков го нерече "кандидат от немай къде", имайки предвид сигурно, че има интелектуалци като него които са визионери и имайки предвид, че познаването на културата и изобщо фактогрофията й е нещо достатъчно за случая )...И все пак е с пъти по-добър от всеки от тези, които ще се състезават, както и по-добър в пъти от досегашните...И не само това - време е, докато намерим перфектния, който ще бъде и избираем, да видим какво може един човек, който е в пъти по-добър от досега предлаганите и упражнилите се.

понеделник, 12 септември 2011 г.

Съпричастността на интелигенцията

Само да не повтаряме и грешките на интелигенцията от времето на соца, когато "практически невъзможното" и ситуацията "налагаше" да си в позицията на отвращението. Което се изразяваше в "дестинге позицията", винаги ти над всичко ( и най-много с някоя презрително-иронична забележка докато си пиеш гроздовата )...

И имам право да го кажа, тъй като тогава агитирах тези същите, ако ще с демагогия, но да не оставят всичко на "самотека" на комунистите и най-вече на имитаторите им.

Плевнелиев - позитивната нагласа?

Аз бих искал да обърна внимание на тези, които имат потенциал, като г-н Сугарев да се обърнат към градивното.


Ето днес какво казва Плевнелиев:
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1034923

"- Не ви ли липсват вече магистралите? Борисов ви забрани да ги наглеждате, освен ако не дойде еврокомисар.

- Отсега декларирам, че ще наблюдавам много внимателно прогреса по националните приоритети и ще бъда коректив. Ако стана президент, ще задам още много приоритети като образование, високи технологии, културно и духовно развитие, туризъм, дългосрочна икономическа стратегия и фокус върху индустрии с добавена стойност. Ще работя за качествена бизнес среда, която да се базира на работещи институции и справедливо правораздаване. Всяка партия, всеки лидер, всеки академик ще е добре дошъл. Защо да не поканим и най-големите умове на планетата? Както Стив Ханке помогна като съветник на президента Стоянов да имаме сега стабилен банков сектор."

Наистина има нужда от борба, от подчертаване на приоритетите - в манталитета, рушен и неизграждан с десетилетия, в популяризинаре и настояване за спазване на правила и закони, в обучение на всички и най-вече на идващите поколения в спазването на правила, в участието на всички по контрола на правила...

петък, 9 септември 2011 г.

Плевнелиев - съучениците му за него

http://bnt.bg/bg/news/view/59704/portret_na_rosen_plevneliev


Росен Плевнелиев завършва средното си образование в Природо-математическата гимназия в Благоевград. И учители, и съученици го определят като лидер още от тийнейджърските му години. Признават, обаче, че има два недостатъка - че е много умен и скромен.

Математик с награди от олимпиади и национални състезания, почтен, добър, огън човек. Така определят Росен Плевнелиев бившите му съученици и разказват, че не пропуска срещите на випуска. Не пропуска да отдели време на всеки, а в разгара на купона грабва китарата и ги води към младостта с песните на Бийтълс.

Людмила Борисова - съученичка: - „Той и досега не се е променил, защото винаги е бил дързък, смел, с изключителна ерудиция, чувство за отговорност и духовни ценности, обичаше много да контактува, да помага и целия клас го обичаше - 11 г. клас."

четвъртък, 8 септември 2011 г.

Какво е полезно?

Борисов се отърва от опасен конкурент
http://frognews.bg/news_38560/Borisov_se_otarva_ot_opasen_konkurent/

Д-р Йохана трябва да си оправдае парите, които взема и по този случай се е опитала да представи някои свои мнения и доста "свободно" е написала за отърваването....

Ясно е че в случая Борисов избира оптималното за България, а не най-удобното за него, тъй като най-вероятно Плевнелиев, като по-модерен човек и далеч от властта,да излезе доста по-силен след 5 години. Не изключвам варианта, при успех, който предполагам, двамата да си сменят местата. Което в никакъв случай не бива да се смята, че не им е хрумвало.

Странно ми е че доста хора, включително външни наблюдатели подценяват ума на Борисов, който няма да му позволи да стане жертва на егото си.

Плентелиев - "политичиски опит" и "ми нисна"

Много забава има в локумите около избора на Превнелиев за кандидат президент - "иска се политически опит" или "писна други да решават кой да ни управлява"....

Под първото сигурно се има предвид "политическия опит" на измекярчетата, които могат да договарят съсипията на държавата като се започне от тройни коалицийки, замрежване на цялата законова и съдебна система, превръщане на всяко държавно дело в източване и крадене...

А пък за "писна ми" - лично не си спомням, а си спомням от доста десетилетия, да не ми е било писнало...И какво от това...Тези, на които им е писнало си показаха яловостта, а това дали наричаме избора на честен човек, човек способен и човек разбрал как и защо Германия функционира, който върши фактическа работа - назначение, е добре, но нека се изразя равносилно на "писна": все ми е едно е дали го наричаме "кукла" ,"назначен" или ....важното е да бъде избран. Нещо, в което вярвам и се надявам.

Плевнелиев - "Стратегически център"

http://www.standartnews.com/news/details/id/115164/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%3A-%D0%9D%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%2C-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5

"Ако спечеля изборите, искам да разширим хоризонта пред гражданите, пред българската икономика. Да зададем една много ясна посока, да начертаем пътя, който да бъде работещ, и да го спазваме. Президентът трябва да изгради националната визия на България”, каза Плевнелиев в интервю за БНР.

Според него президентството трябва да се превърне в стратегически център за национални приоритети и постигане на съгласие по тях. Той беше категоричен, че България не може на всеки четири години да рестартира от нулата. "Страната има нужда не толкова от хаотичните ежедневни отигравания на ситуации, а от последователни усилия на много партии, на много правителства, дори на поколения, за да можем да изградим най-важното – репутацията и нашето бъдеще", допълни Плевнелиев.

сряда, 7 септември 2011 г.

Специално напомняне за българското Гражданско общество

http://frognews.bg/news_38529/Inache_Balgariia_e_edna_hubava_strana/
Юрген Рот

"Гражданското общество означава демократично участие в процеса на вземане на всички важни решения. Именно това не се случи в България, не се случва и до ден днешен. Вземете напр. медиите, които са контролират от отделни лица със силно политическо влияние. Свободни медии се срещат рядко, предимно в София. В останалите части на страната такива няма, защото зависимостта е по-голяма, страхът е по-голям, журналисти биват уволнявани заради критични информации и т.н."

....


"Да - България е една хубава страна, с много образовани и интелигентни хора, които обаче бягат в чужбина, защото у дома нямат никакъв шанс. Бягат, защото в България са потиснати и разочаровани от развитието. Като цяло България има голям потенциал, много по-голям от всички останали източноевропейски страни. Но за огромно съжаление този потенциал постепенно умира."

Плевнелиев и дневният ред на институциите

Аз лично съм доволен от избора на Плевнелиев за кандидат президент, а и фактически за президент... Обеща че "Като президент ще работя за това всички български граждани да определят дневния ред на българските институции“...В най-скоро време ще проверя това обещание.


ПП. Чудя се също как така на ДСБ и СДС не им стигнаха толкова години да потърсят нещо различно от собствените си пъпове за нови лица.

вторник, 30 август 2011 г.

"Елементи" на Гражданското общество

http://www.svobodata.com/page.php?pid=6512&rid=29
Първанов се завръща към родната си… партия

Наскоро ми се "наложи" да съм в непосредствена близост до доста сръбски семейства. С интерес към някакви общи "носещи"
характеристики за един народ обърнах внимание на факта, че са се възстановили финансово доста бързо след войните, семействата са
им с по 3 и дори четири деца и определено се изявяваха с културата на неафишираността
( ще рече, всеки знае себе си и не се опитва да бабаитсква с всичките му форми идващи от простотия и ниско самочувствие ).

Искам да кажа също, че определено съдбата на Първанов и на ДС партийните образования и действия са интересни, "интересни"
и отвратителни са и доста от изявите на участниците под статиите...И все пак ми се иска изявените ни публицисти да се захванат
с въпроса "какво да се прави".

Не става дума за "какво да се прави" в план партийни образования и организираности, а за така нареченото Гражданско общество. И не
като призиви да се изяви и като понятия, а като елементарни елементи, факти и практики. И ако се върнем на сърбите и тяхната по-гражданственост можем да вземем един факт - имат масово по 3 деца. Което значи, че имат минимум инфраструктура
- медецинска и друга, вярват на способността и потенциала на държавата си...Което като сравним с нашите би трябвало да ни въведе поне на дискусията как се постига това...И не като пожелания, а като "елементарна" претенция към образователната ни
и медицински системи.

петък, 19 август 2011 г.

Ролята на Иван Костов

По форумите из интернет и като коментари под статиите вечно се коментира автентичността на Костов от оссана до разпри го. Обвиненията започват от това, че е подставен от комунистите, а хвалбите и вярата опират до неговата гениалност и святост, дори.

Ако изключим и двете крайности и с ръка на сърцето трябва да отчетем трезво следните факти:

Не е автентично десен, но е нарочен и наречен от тези, които му вярват и боготворят за тъкмо автентично десен, каквато роля се опитва да играе. Наречен е такъв, поради факта, че му се падна да изиграе една изключително съществена роля в новата история на България...Иначе ако познаваме миналото му, както и изявите му в никакъв случай не можем да го наречем автентично десен, нито истински интелигент, нито интелектуалец - да оставим настрана съвсем вялото, да не кажа никакви, впечатлението което прави със знанията си по литература, музика, живопис, философия или най-малкото "градска култура" на предиветосептемврийска България.

И въпреки това, наречен или нарочен, той играе ролята и носи доверието на, нека кажем предпазливо, "автентично" десния електорат.

Наистина, все пак, някой трябва да я играе тази роля и фактът, че няма друг на хоризонта прави Костов засега "незаменим".

За качествата на този политик и човек не е нужно да се говори. Само нечестните и глупавите могат да ги отрекат.

За съжаление обаче недостатъците му са толкова "неработещи", че и без големи и "тайни за завери" като операции Клинове, съвсем спокойно и сигурно можем да кажем, че значението му в бъдещата политика на България ще си остане до изиграването на нарочената му роля.

четвъртък, 18 август 2011 г.

Българският вариант на операция "Клин"
http://www.svobodata.com/page.php?pid=6404&rid=154#comments

"Автор: GB 17 Август 2011 22:06:39
Полезна информация за инфантикли! Учудва ме как може зрял човек да очаква нешо по-различно от това, което се случи през всичките тези 22 години на "промяна"! Кой я планира и започна тази "промяна" за да имаме очаквания и претенции за нещо по-различно?
По въпроса за това кой стои зад понятието автор на идеята за трансформацията на комунягите, мога само да кажа следното. Открай време, комунягите, като най-ярки представители на осъзнатата организирана посредственост могат само злобно и завистливо да копират западните и нйай-вече Американските идеи във всяко отношение! Планът за икономоическо господство на Америка, "господство на доларът" е приписван на Президента на САЩ Тафт, който го обявява в 1911 година, макар, че съм убеден, че има определено Еврейски произход. Този план е предвиден с период на действие 100 години, които се навършват сега!!! По късно планът "Тафт" е доразработен в детайли от бюджетната комисия към конгреса на САЩ в 1938 г.(по време на Президента Рузвелт) и Втората Светована Война не закъснявеа!!! Съсипването на Русия, чрез шайката бандити на болният шизофреник Ленин е част от сценария на този план. В крайна сметка Русия от най-просперирашата икономика в света в началото на ХХ век е доведена до днешното незавидно състояние. Комуняжката върхушка, номенклатурата така и не можа да разбере през всичките тези години, че номерът е не само да се окрадат парите на държавата, но след тов те трябва и добре да се използват. Ако само служат за разгулен живот и лакомо ползване на всички всевъзможни удоволствия много скоро парите биват загубвани безвъзвратно! И ето това е "помпата" която хитрите капиталисти прилагат на некадърните и лакоми комуняги. Това е клинът, който рано или късно, ще избие техния "клин". Първият "опарил се" изигран "нещастник" е самия Ленин от "учителят" си Парвус! Това е злият гений, който е успял да отмъкне най-първите заграбени от болшевиките пари! По -нататък комунягите продължават да изнасят окраденото в Швейцарски и Американски банки, където сега на практика са закрепостени, тъй-като парите им са там и ако рекат "гадните капиталисти"...! Нали се сещате сега, как така изведнъж се появяват кризи, които никой не е очаквал! И когато комунягите най-после осъзнаха задаването на неминуемия крах на некадърното им управление, решиха, че ще е най-добре, ако се превърнат в капиталисти, тъй-като признаха поражението си в финансовата и и икономическа война с "капитала"- Планът Тафт. И дори да осъзнават че не са кадърни да управляват нито пари, нито икономика, просто не им остава алтернатива! И решиха да опитат като последен шанс за собственото си спасение. Това е което Г-н Сугарев описва. Около милион българи можаха да схванат какво замислят комунягите и се изпариха в чужбина, затова ме учудва, как ерудирани хора не можаха да схванат това и сега си "посипват главите със сол" и пишат от глупави по-глупави коментари! Всички наши "политици" от тези 22 години на "преход" са само комуняжки отрепки достойни за презрение! Това са верните песове изправни на задни лапи в очакване на подхвърления комуняжки кокъл, тяхната награда! Не ни остава друго освен да чакаме комунягите да затрият поради некадърност парите си и те да преминат най-после в нови собственици, които да водят някаква политика и икономика. Малко вероятно е това да са българи, твърде тъп народ сме, както исторически е доказано. Повечето от нас едва ли ще доживеят по-добри времена. Всичко остава за бъдните поколения. Сега след свършване на прехода, тоест озаконяване на награбеното като собственост на самите грабители, настъпва най-трудния перод! Тяхното "ожилване" от финансовите акули! Сега ше им се спретнат поредица от кризи в които комунягите просто ше видят как тяхната заграбена собственост се изпарява пред очите им! Но за съжаление и ние обикновените хора също ще има да традаме! Войнат си е война и взема винаги жертви за сведение на радетелите за "мирен преход" като копелдакът предател Желю Желев! Интересно ми е все пак след като Г-н Сугарев подметна, че архивите на ДС (разбирай банковите сметки на комуняжката номенклатура и свързаните с тях документи) са заминали през Москва за Китай!!! и през Малта и Кипър за Либия!!! защо точно за там????? И докато в Сингапур, Тайван и Хонг Конг има доста офшорни банки, какво има в Либия??? И има ли връзка това с сега развиващите се военни действия на "бунтовниците" и НАТО срещу Кадафи!!! Да му треперят комунягите! Аз нямам пари за губене! "


Много, ама много вярно има в изложението на GB...Но и много други верни неща съм чел без...Всички знаем че нямаме факти и затова би трябвало да потърсим практически извод...Какъв е обаче практическият извод от подобни изложения - а практическият извод е, както казва автора:

"Не ни остава друго освен да чакаме комунягите да затрият поради некадърност парите си и те да преминат най-после в нови собственици, които да водят някаква политика и икономика. Малко вероятно е това да са българи, твърде тъп народ сме, както исторически е доказано. "

Ще рече - тъпи сме, неспособни, апатични, аполитични и сеирджии...С една дума практическия извод е че сме изостанали и трябва да наваксваме и ....И, все пак, друга възможност освен свободата - каквато и да е, но е повече от времето на соца, и образованието - няма.

И както и да се въртим и както и да плачем и въвоплим - това си е.

петък, 5 август 2011 г.

Перспективата - Четири оптимистични теории за наивници

Четири оптимистични теории за наивници
http://www.dnevnik.bg/analizi/2011/08/03/1133533_chetiri_optimistichni_teorii_za_naivnici/

"Корпорациите са в страхотна форма"

"Парите са лесно достъпни"

"Възникващите пазари ще ни спасят"

"Все някъде някой печели"

Внушението тук е, че няма значение колко е тежко положението - вие като инвеститор ще го надхитрите, като играете агресивно в подходящия момент.

Истината обаче е, че не можете да уцелите момента. Дори вашият брокер или мениджърите на вашия взаимен или на пенсионния ви фонд. Някой някъде там може би наистина го може, но или няма да го намерите, или няма да осъзнаете, че сте го намерили, дори и той да стои пред вас.

Ето я и поуката: Световният растеж намалява тревожно, строгите икономии са на мода, а САЩ изглеждат политически и икономически слаби.

Сцената е подготвена за анемичен растеж за години напред.Как човечеството ще започне за се насочва към потребности несвързани с все по-ускореното ползване на материалното, не е ясно, но определено трябва да се потърсят нови форми на управление на собствеността и най-вече на общата.

От известно време работя по създаването на специален протал с работното име "Гражданска борса".

Идеята може да се проследи и на тези два адреса, но най-важното ще бъде фактът, че участниците в тази социална система ще са и съсобственици на сайта и бизнеса му. Имам конкретни решения и ще се радвам ако якой се заинтересова в план съвместна работа.http://www.mendeley.com/research/social-entrepreneurship-und-venture-philanthropie-erste-anstze-in-deutschland-1/


http://germany.ashoka.org/join-our-socialedge-discussion-social-investment


http://www.bambali.net/

http://www.bambali.net/all-rubrics.php

Произведено в личното стопанство